Yap İşlet Modeli??

Üyelik
18 May 2006
Mesajlar
189
Konum
Ankara
mrb arkadaşlar,
bir firmamız yap-işlet modeli ile bir arsa alıp bu arsanın üzerine tesis kuracak ve bu tesisi 10-15 yıl kadar işletip devredecek, benim burda muhasebe anlamında yapmam gereken nedir acaba?
bu tesis için yapılan harcamalar 7A grubunda mı izlenecek?
tesis bitip işletildiği zaman bu tesis duran varlıklara çekilecek mi?
tesis için amortisman ayrılacak mı?
kısaca bu yap işlet modelinde ne yapmam gerekiyor şimdiden ilginizden dolayı teşekkür ederim...
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: yap işlet modeli??

Merhaba,

Tesis kurulum aşamasında yapılan harcamalar ÖZEL MALİYETLER' de takip edilmeli ve tesis kullanım süresine göre 10 veya 15 yıl amortisman tabi tutulmak suretiyle itfa edilmelidir.

Saygılarımla
 
Üyelik
18 May 2006
Mesajlar
189
Konum
Ankara
Ynt: Yap İşlet Modeli??

sayın Uzman vermiş olduğunuz cevap için teşekkür ederim, fakat şöyle bir durum var yapılacak olan tesisin sahibi bir kamu kurumu değil özel bir vakıftır acaba bu durumda şartlar değişir mi? Yine yap-işlet modeli uygulanabilir mi? çünkü; vakfın sunmuş olduğu şartlar tesisin kurumunun firmaya ait olması ve 10-15 yıl firma tarafından işletilmesi. Diğer bir sorumda tesis işletilirken vakfa verilecek kira tutarına normal stopaj uygulanacak mı? şimdiden verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür eder hayırlı ramazanlar dilerim... Saygılarımla...
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: Yap İşlet Modeli??

Merhaba,

GVK 94/5
b) (5035 sayılı Kanunun 48/4-d maddesiyle değiştirilen ve 1.1.2004?ten geçerli olmak üzere 2.1.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç)(3) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 22 (2006/11449 sayılı BKK ile 1.1.2007?den itibaren % 20),
Vakıflar kendi mülkiyetlerindeki bir gayrımenkulu kiraladıkları zaman stopaj uygulanır. Ancak Burada başka bir konu var. Eğer vakıf üzerinde kayıtlı bir arsa alıp ticari işletme yapıp sonradan vakfa devredecekseniz. Neden kira ödüyorsunuz. Yap-işlet-devret modelinin esprisi kira ödenmeden tesisin işletilmesi olmalıydı.

Biraz açarsanız konuyu; çünkü bu durum KDV'nin de konusuna girer, KGV' ninde

Saygılarımla,


Saygılarımla,
 
Üyelik
18 May 2006
Mesajlar
189
Konum
Ankara
Ynt: Yap İşlet Modeli??

Sayın Uzman, patronlardan öğrendiğimiz kadarı ile vakıf ile anlaşmayı tesisin yapılması ve yapılacak olan bu tesisin 10 veya 15 yıllığına firmaya kiraya verilerek işletilmesi olarak yapılmış. Tesisin yapımından sonra işletilecek yıllar boyunca vakıfa kira ödenecekmiş. Tesisin yapım maliyeti firmaya ait vakıf hiçbir şekilde birşeye karışmıyor, işletmesinide firmaya tahsis ediyor ama karşılığında kira almak şartı ile ve bu şekildede kabul edilmiş bu durumda ne yapılması gerekiyor...
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: Yap İşlet Modeli??

GAYRİSAFİ HASILAT
Madde 72- Gayrimenkul sermaye iratlarında, gayrisafi hasılat, 70. maddede yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır.
Ayın olarak tahsil edilen kiralar, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre emsal bedeli ile paraya çevrilir.
Kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya iktisadi değerini devamlı surette artıracak şekilde gayrimenkule ilave edilen kıymetler, kira müddetinin hitamında bedelsiz (Kıymetlerin emsal bedelinden düşük değerle devri halinde, aradaki fark bedelsiz devir sayılır) olarak kiralayana devrolunduğu takdirde, mezkur kıymetler kiralayan bakımından, bu tarihte aynen tahsil olunmuş addolunur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GVK 94/5
b) (5035 sayılı Kanunun 48/4-d maddesiyle değiştirilen ve 1.1.2004?ten geçerli olmak üzere 2.1.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç)(3) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 22 (2006/11449 sayılı BKK ile 1.1.2007?den itibaren % 20),
Şimdi vakıftan arsayı aldık, üzerine tesis yaptık, verdiğimiz kira stopaj?a tabi bu tartışmasız.
Ancak burada bir sorun yapının vakfa devri noktasında çıkmaktadır. GVK 72. Madde hükümleri gereğince yapılan tesis emsal bedel üzerinden kira bedeline dahil olmalıdır. Ancak 94. Maddede tevkifatın yapılabilmesi için nakden veya hesaben yapılması gerektiğinden. Devir sırasında tevkifat uygulanmayacaktır.
Kira süresince sizin yaptığınız harcamalar özel maliyet bedeli olarak değerlenecek ve kira süresine göre amortismana tabi tutulacaktır.
Bununla beraber nakden ödenecek kira bedelinden % 22 stopaj tevkifatı yapılacaktır.
KDV-KGV AÇISINDAN
Vakfın bir iktisadi işletmesi varsa vakıf size fatura kesmelidir. Ancak vakfın ticari işletmesi yoksa yukarıda sözü edilen işlem KDV ve KGV konusuna girmez.
Saygılarımla,
 
Üyelik
18 May 2006
Mesajlar
189
Konum
Ankara
Ynt: Yap İşlet Modeli??

Sayın Uzman, öncelikle ilginizden dolayı çok teşekkür eder şükranlarımı sunarım.
yazınızda belirtmiş olduğunuz bir hususda daha yardımınızı isteyeceğim, "Kira süresince sizin yaptığınız harcamalar özel maliyet bedeli olarak değerlenecek ve kira süresine göre amortismana tabi tutulacaktır." şimdi tesisi yaparken bunları özel maliyetlere alıyorum, fakat daha sonra tesis işletmesini yaptığımız sırada normal ticari işlem olarak mı göreceğim? yani özel maliyetlere sadece tesisin kurulması sırasında yapılan harcamalar mı amortismana tabi olacak? şimdiden ilginizden dolayı teşekkür eder saygılarımı sunarım...
 
Üst