Yapı Koop. KV Muafiyeti...

  • Konbuyu başlatan MetinTacer
  • Başlangıç tarihi
M

MetinTacer

Ziyaretçi
İyi günler ;
Bu konu daha öncede tartışılmıştı ama yine de sorma ihtiyacı hissettim.

2006/09 döneminde bir konut yapı koop.kurduk.
- Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi,
- Yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması, - Sadece ortaklarla iş görülmesi
gibi hükümlere uyulmuş ,fakat 5 nolu sirkülerdeki "yapı ruhsatı ile arsa tapusunun kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olması şartları da aranmaktadır."(31.12.2006 tarihine kadar) hükmü yerine getirilememiştir.
Bu koop.2006 yılı için KV beyannamesi ve Geçici V.Beyannamelerini vermemiştir.Bu beyannameleri vermelimiyim.Çünkü VD bunlarla ilgili vergi kodlarını açmamıştır.Teşekkür ederim.
 
Üyelik
1 Mar 2006
Mesajlar
96
Ynt: Yapı Koop. KV Muafiyeti...

Yapı kooperatiflerinin muafiyet hükümlerinden yararlanabilmesi için kooperatiflere ilişkin genel hükümlerin yanı sıra yapı kooperatiflerine ilişkin özel şartlara da uyması gerekmektedir. Bu şartları taşımıyorsanız mükellefiyet tesis ettirmeniz ve buna ilişkin ödevleri yerine getirmeniz gerekmektedir.

"4.13.2. Yapı kooperatiflerinin muafiyetinde özel şartlar
Yapı kooperatiflerinde muafiyetten yararlanabilmek için yukarıda belirtilen şartlara ilaveten;
? Kuruluşlarından, yapı inşaatlarının sona erdiği tarihe kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine ve Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesine göre bunlarla ilişkili kişilere veya işçi işveren ilişkisi bulunan kişilere yer verilmemesi,
? Yapı ruhsatı ile arsa tapusunun kooperatif tüzel kişiliği adına olması
gerekmektedir.
Buna göre, yapı kooperatiflerinin muafiyetten yararlanabilmeleri için, kuruluşlarından inşaatın sona erdiği tarihe kadar yönetim ve denetim kurullarında, inşaat işini üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya bunlarla ilişkili kişi kabul edilen kişi ve kurumlara veya bunlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermemeleri gerekir.
Burada sözü geçen ilişkili kişi, inşaat işini üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişilerin,
? Ortaklarını,
? Ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek ve tüzel kişileri,
? Ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek ve tüzel kişileri,
? Ortaklarının eşlerini,
? Ortaklarının veya eşlerinin üst soyları (usul) ve alt soyları (füruu) ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ile kayın hısımlarını
kapsamaktadır.
Yapı kooperatiflerinin yapı ruhsatı veya arsa tapusunun kooperatif tüzel kişiliği adına bulunmadığı durumlarda da muafiyetten yararlanılması mümkün değildir. Örneğin, inşaatı üstlenen müteahhit adına düzenlenecek bir yapı ruhsatı, yapı kooperatifinin muafiyetten yararlanmasını engelleyecektir. Yeni kurulan kooperatiflerde ise arsa temin edilmemesi veya henüz inşaat aşamasına gelinmemesi durumunda bu şart aranmayacaktır.
 
M

MetinTacer

Ziyaretçi
Ynt: Yapı Koop. KV Muafiyeti...

Bu açıklamalar ışığında Kooperatif 01.01.2006 tarihinden itibaren KV mükellefi olacak ve 2006 yılı verilmeyen beyanları vermemiz gerekecek.
Teşekkür ederim.
 
Üyelik
1 Mar 2006
Mesajlar
96
Ynt: Yapı Koop. KV Muafiyeti...

Söz konusu kooperatif kurulduktan sonra (veya muafiyet ilişkin kaybettiği şartları kaybettikten sonra) vergi mükellefi oluyor ve yükümlülükler bu tarihten sonrası geçerli oluyor.
 
Üst