Yarışma Ödülü Ödemesi

Üyelik
19 Şub 2013
Mesajlar
10
Konum
Gaziantep
Yarışma sonucu yarışmacılara ödenecek olan tutarların vergilendirme durumu nasıl olacaktır hangi vergilendirme yöntemiyle vergi kesintisi yapılacak olup ve hangi belge düzenli uyulacaktır
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,679
Konum
İSTANBUL
Sayın okartal

Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait malla ile Türkiyede bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız (karşılıksız) bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset ve intikal vergisinin konusuna girer

Veraset ve İntikal Vergisinin Mükellefi, Veraset yoluyla veya ivazsız (karşılıksız) bir suretle mal intikal eden gerçek ve tüzel kişilerdir. Ancak 5602 Sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazananlara ödenen ikramiyeler üzerinden kesilen vergiler sorumlu durumunda olan kişi veya kurumlarca beyan edilmesi gerekmektedir.

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından alınan Vergi , Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerin (2017 yılı için) 4.068,00.-TL'si vergiden istisnadır. Kazanılan ikramiyeler üzerinden ilgili yıl istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden tevkif edilen tutar (7061 sayılı Kanunla %10 'dan - %20 yükseltilmiştir.) sorumlu kişi veya kurumlarca şans oyunlarında , yarışma ve çekilişin yapıldığı günü takip eden ayın 23'ne kadar beyan edilir.

Örnek:1: (X) TV kanalı tarafından 15.01.2017 tarihinde düzenlenen “BUL KARAYI AL PARAYI adlı yarışma programında bir kişi 100.000.-TL nakit ikramiye kazanmıştır. Söz konusu ikramiyenin ödenmesi esnasında veraset ve intikal vergisi kanunu

hükümlerince yapılması gerekenler


Yarışmada para kazanıldığında öncelikle toplam kazanılan tutar üzerinden istisna tutar düşülüp kalan tutar üzerinden vergi hesaplanıp ödenmelidir.

Söz konusu ikramiyenin ödenmesi esnasında tevkif edilecek vergi, istisnanın düşülmesinden sonra %20 oranının uygulanması ile bulunur. Buna göre tevkif edilecek vergi 100.000 - 4.068 =95.932,00 x 0,20 =19.186,40 TL'dir.

Dolayısıyla, ödenen ikramiye üzerinden (X) TV kanalınca tevkif edilen 19.186,40 TL tutarındaki vergi, 23.02.2017 günü akşamına kadar tarha yetkili vergi dairesine vergi sorumluları için düzenlenmiş veraset ve intikal vergisi beyannamesi ile beyan edilerek aynı süre içinde ödenecektir.

Örnek:2 15.01.2017 tarihinde, (Z) TV kanalınca düzenlenen “Çarşıfelek'' adlı yarışma programında, A adlı yarışmacının bir otomobil kazandığını varsayalım. Söz konusu otomobilin fatura değeri 100.000,00 TL'dir.

Bu örnekte söz konusu yarışma programında, yarışmacıya ikramiye nakit olarak değil de ayın olarak verilmiştir. İkramiyenin aynî olarak verilmesi hâlinde % 20 stopaj yapılırken o malın fatura değeri esas alınacaktır. Fatura değerinin ne anlama geldiği ise 28 seri numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tabliğinde açıklanmıştır. Genel tebliğde, Fatura değeri: İkramiyenin aynî olarak ödenmesi hâlinde intikale konu mala ait fatura tutarını (mal bedelinden ayrı olarak, katma değer vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, taşıt alım vergisi, emlak vergisi, eğitime katkı payı, çevre kirliliğini önleme fonu, harç, gümrük vergisi, ve diğer giderlerin ikramiyeyi ödeyenlerce karşılanması hâlinde bu ödemeler fatura değerine dahildir.) ifade eder.

Veraset ve intikal vergisi hesaplanırken otomobilin fatura değeri baz alınacaktır. Yine aynı şekilde 2017 yılı için uygulanan 4.068,00 TL istisna tutarı, otomobilin fatura değerinden düşülüp, kalan tutar üzerinden yarışmayı düzenleyen kurum tarafından tevkif edilecek vergi hesaplanıp, 23.02.2017 günü akşamına kadar tarha yetkili vergi dairesine vergi sorumluları için düzenlenmiş veraset ve intikal vergisi beyannamesi ile beyan edilerek aynı süre içinde ödenecektir.


  • 100.000-4.068,00 =95.932,00 TL
  • 95.932,00 X0,20= 19.186,40 TL Ödenmesi gereken vergi tutarı
Ancak, burada kazanılan otomobilin ayni olması sebebi ile A adlı yarışmacıdan 19.186,40 TL tahsil edilip vergi dairesine ödendikten sonra araba teslim edilebilir.

Bazı yarışmalarda bireysel değil çift olarak yarışmacılar kabul edilmekte ve ödül iki kişiye ortak verilmektedir. Bu durumda iki ayrı mükellef söz konusu olmakta, her mükellefin ikramiye ve vergi tutarı ayrı ayrı hesaplanarak yarışmayı düzenleyen kurum tarafından vergi dairesine ödenmelidir.
 
Son düzenleme:
Üst