Yazar Kasa

Üyelik
30 Mar 2007
Mesajlar
81
Herkese iyi günler,
Kozmetik işiyle faaliyete başlayacak bir mükellef,han içinde 3.katta bir yer tutmuştur.Sipariş usulü çalışacak ve adreslere kargoyla mal teslimi yapacaktır.Yazar kasa kullanmasına gerek varmıdır?İrsaliyeli faturayla teslimde bir sıkıntı olabilirmi.Cevap veren arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Yazar Kasa

tüm satışlarınız ft kesme sınırı üstünde ise y.kasa almayabilirsiniz. ama altında kalan satışlarda varsa sorun olabilir.
 
Üyelik
11 Nis 2007
Mesajlar
411
Ynt: Yazar Kasa

T.C

MALİYE BAKANLIĞI

İstanbul Defterdarlığı

Usul Gelir MüdürlüğüSAYI : B.07.4.DEF.0.34.20./ÖKC-3735 30.11.2004*11224

KONU : Cep telefonu ve aksesuarı satışında

Ö.K.C. kullanılıp kullanılmayacağı hk.??????????.İLGİ : ?????..tarihli dilekçeniz.Dilekçenizde Mart 2003 tarihinde ikinci el cep telefonu alım-satım, tamir ve bakım işine başladığınız, Eylül 2004 tarihinde ise işinize aksesuar satışı işini eklediğiniz, ilk açılışta Ödeme Kaydedici Cihaz kullanmadığınız için vergi dairesince 380.000.000.-TL usulsüzlük cezası gönderildiği belirtilerek, vergi dairesinin bu uygulamasının yerinde olup olmadığı sorulmaktadır.İlgi dilekçeniz üzerine bağlı bulunduğunuz ????.Vergi Dairesi ile yapılan yazışmalar neticesinde Mart 2003 tarihinde faaliyete başladığınız halde ????.tarihinde yazar kasa izin yazısı talebinde bulunduğunuz ve aynı tarih itibariyle ödeme kaydedici cihaz kullandığınız tespit edilmiştir.Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla perakende mal satan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlere, Vergi Usul kanununa göre fatura kullanma mecburiyetinde bulunmadıkları satışları için ödeme kaydedici cihazları kullanma zorunluluğu getirilmiştir.Fatura kullanma mecburiyeti olmayan satışlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232?nci maddesinin 1?nci fıkrasında (beş bent halinde) sayılanlar dışında kalanlara yapılan ve bedeli 440.000.000.-TL?nın altında bulunan mal ve hizmet satışlarıdır. Bu satışlar için emtiayı alan veya işi yaptıranların istemeleri üzerine veya mükellefler tarafından kendiliğinden fatura düzenlenmesi, söz konusu satışların fatura verme mecburiyeti dışında kalan satışlar olma özeliğini değiştirmeyecektir.


Bu açıklamalara göre satışlarının tamamının 213 sayılı Vergi Usul kanununun 232?nci maddesinin 1?nci fıkrasında sayılanlara yapılması veya her bir satışı 440.000.000.-TL?nın üzerinde olması halinde, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti dışında kalmanız mümkündür. Ancak yukarıda yer alan koşullar dışında çok az da olsa bedeli 440.000.000.-TL?nın altında (satışlarınız faturalı olsa dahi) satışlarınızın olması halinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmaktadır.Bu durumda vergi dairesince yapılan işlemde kanuna aykırı bir husus bulunmamaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.

Kanun Ad VERGİ USUL KANUNU
Madde No 232
Kapsam
Birinci ve (4369 sayılı Kanunun 81/A-7 nci maddesiyle değiştirilen ibare Yürürlük: 1.1.1999) ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle(1) defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:
1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

2. Serbest meslek erbabına;

3. Kazançları (4369 sayılı Kanunun 81/A-7 nci maddesiyle değiştirilen ibare Yürürlük: 1.1.1999) basit usulde tespit olunan tüccarlara;(2)

4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

5. Vergiden muaf esnafa.

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

(2686 sayılı Kanunun 28'inci maddesiyle değişen fıkra) (4444 sayılı Kanunun 13/C-4 maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 14.8.1999) Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tesbit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin (3) (4444 sayılı Kanunun 13/C-4 maddesiyle belirlenen miktarlar Yürürlük; 14.8.1999) 50.000.000 lirayı (1.1.2006'dan itibaren 520, - YTL, 364 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2007'den itibaren 560, -YTL) geçmesi veya bedeli 50.000.000 liradan (4) (1.1.2006'dan itibaren 520, - YTL, 364 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2007'den itibaren 560, -YTL) az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.

(3239 sayılı Kanunun 136'ncı maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)


(1) (İbarenin değiştirilmeden önceki şekli) ikinci sınıf tüccarlarla
(2) (İbarenin değiştirilmeden önceki şekli) Kazançları götürü usulde tespit olan tüccarlara;
(3) (Değişmeden önceki ibare) Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden
(4) (Değişmeden önceki miktarlar) (4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle belirlenen miktarlar. Yürürlük; 29.7.1998) 15.000.000 (98/12044 sayılı B.K.K. ile 30.000.000 Yürürlük; 1.1.1999) lirayı geçmesi veya bedeli 15.000.000 liradan

(*) 2003 yılı için 2002/4983 sayılı B.K.K. ile belirlenen hadler ...

--------------------------------------------------------------------------------
 
Üst