turkcell

Yazarkasa Fişleri Toplu Olarak Girilebilinir mi ?

SerhanSerhan

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Ara 2013
Mesajlar
965
Konum
istanbul
Firmanın çok fazla yazarkasa fiş harcamaları var ve miktar çok fazla
Bu durumda bu fişleri tek tek işlemek yerine 5 er günlük olarak toplam alıp
"01.-05.02.2014 arası yazarkasa Fişleri" diye açıklama yazıp rakamları toplam giriş yapsak bu yasal olur mu?
Yoksa tüm fişler tek tek mi girilmesi zorunludur
Teşekkürler
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Sayın SerhanSerhan,

Sorunuza kanun maddeleri ile açıklık getirelim.

VUK madde 219/c
[h=1]Kayıt Zamanı
[/h]
Kanun AdVERGİ USUL KANUNU
Madde No 219
Kapsam

(2365 sayılı Kanunun 32'nci maddesiyle değişen madde) Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. şöyle ki: a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.
b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.
c) Günlük kasa, günlük perakende satış ve hasılat defterleri ile serbest meslek kazanç defterine muameleler günü gününe kaydedilir.
Kanun maddesinden de görüldüğü üzere günlük perakende satış fişlerinin muhasebe kayıtlarına günü gününe işleneceği sabitlenmiştir.

İyi Günler.
 

SerhanSerhan

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Ara 2013
Mesajlar
965
Konum
istanbul
Üstad saol peki günlük işleyemezmyiz yani "05.02.2014 ait 15 adet y.kasa fişi" toplam tutar ve KDV olarak olabilir mi?
Teşekkürler
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,520
Konum
İstanbul
Sayın SerhanSerhan,

Çok fazla dediğiniz için merak ettim bu yazar kasa fişleri ne ile ilgili ? Ortalama tutarları nedir ?
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,520
Konum
İstanbul
Sayın SerhanSerhan,

Daha akla yatkın bir çözüm için soruyorum, bunlar örneğin gün boyu piyasada gezen arkadaşlarınız tarafından mı getiriliyor, fotokopi, yemek vs gibi ?
 

smmm-ankara-

Katkı Sunan Üye
Üyelik
7 Eyl 2012
Mesajlar
303
Konum
ankara
Burada günü gününe kayıt edilmesi zorunlu olarak bahsi geçen yazar kasa fişleri firmanın satış işlemine ait olanlar (z raporları), firmanın harcamalarına ait olanlar değil.

Sayın SerhanSerhan,

Sorunuza kanun maddeleri ile açıklık getirelim.

VUK madde 219/c
[h=1]Kayıt Zamanı
[/h]
Kanun AdVERGİ USUL KANUNU
Madde No 219
Kapsam

(2365 sayılı Kanunun 32'nci maddesiyle değişen madde) Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. şöyle ki: a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.
b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.
c) Günlük kasa, günlük perakende satış ve hasılat defterleri ile serbest meslek kazanç defterine muameleler günü gününe kaydedilir.
Kanun maddesinden de görüldüğü üzere günlük perakende satış fişlerinin muhasebe kayıtlarına günü gününe işleneceği sabitlenmiştir.

İyi Günler.
 

smmm-ankara-

Katkı Sunan Üye
Üyelik
7 Eyl 2012
Mesajlar
303
Konum
ankara
Fişleri düzenli bir excel tablosu halinde tutup bunun bir çıktısını o güne (veya tarih aralığına) ait fişlerin üzerinde muhafaza ederek toplu girebilirsiniz. Bu şekilde biz incelemede bir sorun yaşamadık. Ama harcama rakamı iş hacmiyle orantılı olmalı.
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Fişleri düzenli bir excel tablosu halinde tutup bunun bir çıktısını o güne (veya tarih aralığına) ait fişlerin üzerinde muhafaza ederek toplu girebilirsiniz. Bu şekilde biz incelemede bir sorun yaşamadık. Ama harcama rakamı iş hacmiyle orantılı olmalı.

Sayın smmm-ankara,

O zaman size bir soru soracağım madem VUK madde 219/c dikkate almam diyorsunuz.

Perakende satış fişlerini belirttiğiniz gibi excel tablosuna işlediniz ve perakende satış fişlerinin tarihleri 28.01.2014 ve 05.02.2014 tarihleri arasında olsun. Tüm perakende satış fişlerini 28.01.2014 tarihine deftere kayıt attınız. Şimdi soruyorum size 28.01.2014 tarihinden sonraki tarihe ait perakende satış fişlerini ilgili defterlere kayıt atmadığınız için yaptığınız işlem sizce ne anlama geliyor ? (Ben cevabını biliyorum fakat sizden de okumak istiyorum)

VUK madde 219'da yazılan maddelerin firmaların harcamalarına ait olmadığını #7 no lu mesajınızda belirtmişsiniz bunu kanun maddesi ile dayanağınızı göstermenizi rica ediyorum.


Aşağıdaki mukteza da VUK madde 219 vurgu yapılmış olup yine aynı mukteza içerisinde günü gününe kayıt vurgusu yapılmıştır.

Faturaların yevmiye defterine gün sonunda her bir fatura bilgisine ayrı ayrı yer verilmeksizin tek bir kalemde faturaların toplam tutarı üzerinden topluca kaydedilmesinin mümkün olup olmadığı hk.


Tarih 01/06/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.06.18.02-32219-7661-331
Kapsam
T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)
Sayı
:
B.07.1.GİB.4.06.18.02-32219-7661-331
01/06/2011
Konu
:
...
İlgi dilekçenizde, Başkanlığımız ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı mükellefi olduğunuzu ve "Eczacılık Ürünleri ve Kimyevi Maddeler Perakende Satışı" faaliyeti ile iştigal ettiğinizi belirterek, faaliyetiniz sürecinde aynı gün içerisinde aynı ecza deposundan çok sayıda ilaç veya malzeme alımı yapabildiğinizden ve bu nedenle çok sayıda ilaç veya malzeme alım faturası aldığınızdan bahisle bu faturaların yevmiye defterine gün sonunda her bir fatura bilgisine ayrı ayrı yer verilmeksizin tek bir kalemde faturaların toplam tutarı üzerinden topluca kaydedilmesinin mümkün olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun kayıt zamanına ilişkin 219'uncu maddesinde; "Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyle ki:
a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.
b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez...." denilmektedir.
Mezkur Kanun'un açık hükmü gereğince, muameleler, işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin düzen ve açıklığını kaybetmeyecek bir zaman zarfında Vergi Usul Kanunu'nun yukarıda yer verilen 219'uncu maddesinde yer alan süreler içerisinde kayıtlara intikal ettirilmesi gerekmektedir.
Buna göre, faaliyetiniz sürecinde aynı gün içerisinde aynı ecza deposundan yapmış olduğunuz çok sayıda ilaç veya malzeme alımına ilişkin faturaların yevmiye defterine, gün sonunda her bir fatura bilgisine (mükellefin adı-soyadı/unvanı, tarih, seri ve sıra numarası)ilgili yevmiye maddesine ait hesapların alt hesaplarında ayrıntılı olarak yer verilmesi suretiyle tek bir yevmiye maddesi ile kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır.
Diğer yandan, işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin düzen ve açıklığını kaybetmeyecek şekilde her bir faturanın düzenlenme tarihinden itibaren mezkur maddede yer alan kayıt süreleri dikkate alınarak kayıtlara intikal ettirilmesi gerekeceği tabiidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Soruya farklı anlam katması için hangi harcamaların gider olarak dikkate alınması ve KDV indirimi yapılması gerektiğini bir kez daha mukteza ile sabitleyelim.Fatura yerine perakende satış vesikası ile belgelendirilmesi hususunda


T.C.MALİYE BAKANLIĞIGelir İdaresi Başkanlığı
SAYI : B.07.0.GİB.0.01.29/2925-233-965
KONU :

....................................................
İLGİ: ................ tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, firmanızın uluslararası deniz taşımacılığı faaliyeti ile iştigal ettiği, şirket personelinin geminin bulunduğu limanlarda yapmış olduğu iş seyahatleri esnasında yemek, otopark ve benzeri harcamalarından oluşan ve fatura sınırını aşmayan giderlerinin fatura düzenleme sınırını geçmemesi ve fatura temininde yaşanan güçlüklerin de dikkate alındığında, fatura yerine perakende satış vesikası ile belgelendirilmesi hususunun bir kez daha değerlendirilmesi talep edilmektedir.
Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirileceği hüküm altına alınmış olup, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ıncı maddesinde de, "...Safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.
Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde, "birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler;
1 - Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
2 - Serbest meslek erbabına;
3 - Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;
4 - Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
5 - Vergiden muaf esnafa.
Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.
Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tesbit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 670 TL'yi (2009 yılı için) geçmesi veya bedeli 670 TL'den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir." hükmü yer almaktadır.
Konuyla ilgili yayınlanan 204 ve 206 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde, mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi aşmayan mal ve hizmet alımları için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesinin uygun görüldüğüne ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Söz konusu düzenleme mükelleflerin sadece iş yerinde kullanmak ve tüketmek amacıyla satın aldıkları mal ve hizmetleri kapsamakta olup, şehir içi ve dışındaki iş seyahatlerinde yeme, içme gibi harcamalarının bu kapsamada değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu tür harcamaların kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi için fatura ile tevsiki mecburidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Başkan a.
PSF ve ÖKC fişlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı Hk.


Tarih 30/12/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:14029-30-1199
Kapsam
T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)
Sayı
:
B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-3:14029-30-1199
30/12/2011
Konu
:
PSF ve ÖKC fişlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı Hk.

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile şirketinizin işiyle ilgili olarak küçük miktarlarda mal ve hizmet alımlarında perakende satış fişi alınması, bunların gider olarak kaydedilmesi ve perakende satış fişinde gösterilen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talebinde bulunulmuştur.
A) GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 6'ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükmüne yer verilmiş olup, Gelir Vergisi Kanunu'nun 40'ıncı maddesinde ise safi kazancın tespitinde indirilecek giderler bentler halinde sayılmıştır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 40'ncı maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde; ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, 2 numaralı bendinde ise, hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatının (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla), 27'nci maddede yazılı giyim giderlerinin safi ticari kazancın tespitinde indirilecek gider olarak kabul edileceği hükmüne yer verilmiştir.
Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin matrahtan indirilebilmesi için; giderin yapılmasıyla gelirin elde edilmesi veya idamesi arasında doğrudan ve açık bir ilişkinin var olması, giderin keyfi olmaması yani gelirin elde edilmesi için mecburi olarak yapılması ve yapılan gider karşılığında sabit kıymet iktisap edilmemiş olması gerekir.
Ayrıca söz konusu giderlerin Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince tevsik edici belgelere dayanması (fatura, fatura yerine geçen vesikalar gibi) ve yasal kayıtlarda izlenmesi gerekmektedir.
Buna göre, faaliyet konusu otel, konaklama hizmetleri olan şirketinizin, söz konusu faaliyeti ile ilgili olarak acil ve küçük miktarlarda yapıldığı belirtilen mal ve hizmet alımı ( kırtasiye malzemesi, temizlik malzemesi, şirket personelinin ve misafirlerinin tüketimi için yapılan gıda harcamalarının) giderlerinin, kurum kazancının elde edilmesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip bulunması ve Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince tevsik edici belgelere dayanmış olması şartıyla kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.
B) KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:
Katma Değer Vergisi Kanununun "Vergi İndirimi" başlıklı 29 uncu maddesinde,mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, buKanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim vehizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katmadeğer vergisini indirebilecekleri; indirim hakkının da vergiyi doğuran olayın vuku bulduğutakvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirmedöneminde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.
Aynı Kanunun 34/1 inci maddesinde, yurt içinde veya ithal olunan mal ve hizmetlere aitkatma değer vergisinin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde ayrıcagösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği; 53 üncümaddesinde ise bu Kanunda geçen fatura ve benzeri vesikalar tabirinin Vergi Usul Kanunundadüzenlenen vesikaları ifade ettiği hükme bağlanmıştır.
Öte yandan, 206 sıra numaralı Vergi Usul Genel Tebliğinin (G) bölümünde; "3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun ilgili hükümleri gereğince mükelleflerin, faaliyetleri ile ilgili olarak yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarına ilişkin alış vesikalarında ayrıca gösterilen katma değer vergisinin, belgelerin kanuni defterlere kaydedilmiş olması şartıyla, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu durumda, sözü edilen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde gider belgesi olarak kabul edilen perakende satış veya yazar kasa fişlerinde ayrıca gösterilen katma değer vergisi, bu belgelerin kanuni defterlere de kaydedilmesi şartıyla, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır."

açıklamasına yer verilmiştir.
Buna göre, işletmenizin tüketime konu olacak kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri, gıda gibi genel giderleri ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik etmesi ve bu belgelerde yer alan katma değer vergisini indirim konusu yapması mümkündür. Ancak, bunlar dışında kalan alış ve giderler ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik edilemeyeceğinden, söz konusu belgelerde yer alan katma değer vergisi de indirim konusu yapılamayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


Görüldüğü üzere farklı açılardan bakıldığında nelerin gider olarak tespit edileceği ve KDV indiriminden nasıl yararlanılacağı belirtilmiş.

İçerisinde bulunduğumuz platformda en son eklediğim iki adet muktezayı devamlı suretli güncel kalması için bu tür sorularda gündeme getiriyorum her ne kadar bazı moderatörler ve forum üyeleri bu iki muktezayı geçmiş konu yazışmalarından görüleceği gibi pek uygun görmeselerde önümüzde iki farklı mukteza bulunuyor.

Ben bu iki muktezayı mükellefler ve meslek mensublarının önemsediklerini pek düşünmüyorum.
Bir gün gelir öyle bir inceleme yapılırki önünüze bu muktezaları örnek temsil ederler ise gerisini herkes biliyor.

Sayın smmm-ankara,

İncelemede sorun yaşamadığınızı belirtmişsiniz doğrudur,bugün defterlerinizi b inceler yarın a inceler yukarıdaki soruları örnekleri ile sunar o zaman sizce ne olur ?

İncelemede sorun yaşamamış olabilirsiniz belki incelemede dikkat etmişlerdir bu ise bir sonraki incelemede olmayacağı anlamına gelmez her zaman diyorum her memur kanun maddelerini tam anlamıyla biliyor anlamına gelmez bazısı ayrıntılar bazıları yüzeysel .

İyi Günler.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,437
Konum
İstanbul
Selamlar,
Ben satış Z raporlarını 10'ar günlük süre ve maddeler halinde fakat fiş içerisine z raporlarını tek tek yazarak kayıt işlemi yapıyorum.
Örneğin;
madde tarihi 10.01.2014
108 (B) 100
600 (A) 85
391 (A) 15 açıklama olarak 01.01.2014/100 nolu z raporu
100 (B) 100
600 (A) 85
391 (A) 15 açıklama 02.01.2014/101 nolu z raporu
...
...
şeklinde...
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,520
Konum
İstanbul
Sayın Arkadaşlar,

Şu 219 madde öyle hatalara sebep oluyorki. Hatta aynı yasanın 353. maddesi de.

"4. (4108 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değişen bent) Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hâsılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; işyerinde bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halleri ile vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her tespit için (4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle belirlenen miktar) 10.000.000 lira (432 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2014'den itibaren 190 -TL) özel usulsüzlük cezası kesilir.(*****)

Neden ? Bakınız VUK tebliği;

266 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ


Bilindiği üzere, 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanun(1) ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun(2) bazı maddelerinde düzenlemeler, bir kısım maddelerinde ibare değişiklikleri yapılmış ve çeşitli maddeleri de yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Kanunla kaldırılan defterler konusunda aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.


1. Kaldırılan Defterler

Sözü edilen Kanunla vergi mükelleflerinin Vergi Usul Kanunu uyarınca tutmak mecburiyetinde oldukları;(3)

a-Günlük kasa defteri,

b-Günlük perakende satış ve hasılat defteri,

c-Kambiyo senetleri defterinin

1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere tasdik ettirilme ve kullanılma zorunluluğu(4) kaldırılmıştır.

Bu nedenle, 1/1/1999 tarihinden itibaren başlayacak olan hesap dönemleriyle ilgili olarak sayılan bu defterlerin tasdik ettirilmesi ve kullanılması gerekmemektedir.


Peki 219/c maddesi nasıl referans ve kaynak olabilir ki. Diyelim ki var ve yürürlükte o da satışı yapanlar ile ilgili. Alanlar yani harcamayı yapanlarla ilgili değil.

Sayın SerhanSerhan'a sorduğum son sorunun cevabını alamadım o yüzden birkaç başlıkla cevaplamaya gayret edeyim.

Bu konu iki açıdan sıkıntılıdır.
1. Giderler
2. KDV

Özellikle KDV açısından belgelerin FATURA olması yada benzer belge olması şarttır ki PSF'ler esasen bunlara kısmen dahildir. KDV indirimi sıkıntılıdır. Çünkü kabul edilen masraflar belirgin bir çerçevede sınırlandırılmıştır. (sayın demiralın özelgede kırmızıyla işaretlediği bölüm).

Ancak özellikle sahada çalışan veya pazarlama için dolaşan birçok elemanın,kırtasiye fotokopi otopark gibi küçük çaplı giderleri için fatura almakta çok zorluk yaşadığı da ayrı bir gerçektir. Bu gibi durumlarda bu belgeler kişinin adına bir "Masraf Listesi" haline getirilerek tarafından imzalanması ve tek kalemde kayda alınması mümkündür.

Diğer anlamda bir çözümde (bunlar maalesef unutulmuş teknikler) ikincil yevmiye defterleri kullanmaktır. Amerikan yevmiye defterleri eskiden bu amaçla kullanılşır ve aylık yekünler tek kalemde toplam olarak ana yevmiye defterine aktarılırdı. Hala bu yolun mümkün ve yasal olduğu da gerçektir. 219. maddenin b fıkrasında açıklanan yöntemlerden çok daha sağlıklı ve yasaldır.

Tüm bunlara rağmen çok gerekli olmadıkça yüklü sayıda PSF veya Yazar Kasa fişi kullanılmasının Vergi Yasaları nezdinde illiyet ilişkisi açısından sakıncalı olduğunu söylemek gerekir.
 

tuba07

Katkı Sunan Üye
Üyelik
24 Kas 2011
Mesajlar
209
Konum
bursa
Buna göre, işletmenizin tüketime konu olacak kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri, gıda gibi genel giderleri ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik etmesi ve bu belgelerde yer alan katma değer vergisini indirim konusu yapması mümkündür. Ancak, bunlar dışında kalan alış ve giderler ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik edilemeyeceğinden, söz konusu belgelerde yer alan katma değer vergisi de indirim konusu yapılamayacaktır.

anladığım şu ;
işletmenin tüketimine konu olacak kırtasiye büro temizlik gıda alımlarında yazarkasa fişi işlenebilir diğerlerinde işlenemez
akaryakıt alımındaki fişlerin kdvsi indirim konusu yapılamaz mı peki ?
iade isteyebiliriz teşvikli işlerimiz oluyor daha dikkatli işlemek için netleştirmek istedim....
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Buna göre, işletmenizin tüketime konu olacak kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri, gıda gibi genel giderleri ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik etmesi ve bu belgelerde yer alan katma değer vergisini indirim konusu yapması mümkündür. Ancak, bunlar dışında kalan alış ve giderler ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik edilemeyeceğinden, söz konusu belgelerde yer alan katma değer vergisi de indirim konusu yapılamayacaktır.

anladığım şu ;
işletmenin tüketimine konu olacak kırtasiye büro temizlik gıda alımlarında yazarkasa fişi işlenebilir diğerlerinde işlenemez
akaryakıt alımındaki fişlerin kdvsi indirim konusu yapılamaz mı peki ?
iade isteyebiliriz teşvikli işlerimiz oluyor daha dikkatli işlemek için netleştirmek istedim....

Sayın tuba07,

Anladıklarınız doğru akaryakıt fişlerinizde belirtilen KDV tutarlarını indirim konusu yapabilirsiniz o farklı bir konu kafanızı karıştırmamak için detaya inmeyeceğim,isterseniz akaryakıt fişlerinizi akaryakıt istasyonlarından fatura olarak talep edebilirsiniz yani her akaryakıt alımınızda fatura istediğinizi belirtirseniz düzenleyeceklerdir.

İyi Günler,
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,250
Konum
Manisa
Maliye bakanlığının pompaya bağlı ökc fişlerinin fatura niteliğinde olduğuna dair açıklaması vardır. Fişteki meblağ ft sınırını geçse dahi fiş fatura yerine geçmektedir.
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Benzin giderlerinin kdv sini iadeye konu etmeyin derim ben.

Sayın AYSE,
Akaryakıt fişlerin üzerinde hesaplanan KDV tutarının neden iadeye konu edilmeyeceğini açıklarmısınız rica etsem ?

1-Soruda akaryakıt fişlerinin kdv tutarını indirim yapabilirmiyiz diye sorulmuş akabinde teşvikli yatırımları olduğu belirtilmiş.
2-Akaryakıt fişlerinde bulunan kdv tutarları indirim yapılsa ve teşvikli yatırım uygulanmamış olsa bile kdv indirimini teşvik ile birleştirmemek gerekir ikisi farklı şeylerdir.

Şimdi yorumunuza karşılık neden iade konu edilmeyeceğini belirtirseniz memnun olurum.

İyi Günler,
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,920
Konum
istanbul
Ne dersem diyim siz memnun olmazsınız.

Yazdığım yazı, iadeye konu edilmeyeceği değil, İadeye konu etmeyebileceğidir. Akaryakıt istasyonlarının sahta evrak veya taklit olayı çok oluyor.
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Ne dersem diyim siz memnun olmazsınız.

Yazdığım yazı, iadeye konu edilmeyeceği değil, İadeye konu etmeyebileceğidir. Akaryakıt istasyonlarının sahta evrak veya taklit olayı çok oluyor.

Sayın AYSE,

Kusura bakmayın fakat yazdıklarınızdan hiçbir şey anlamadım,rica etsem tekrar daha anlaşılır şekilde yazarmısınız ?

Cevaplayayım.

İyi Günler,
 
Üyelik
30 Kas 2012
Mesajlar
147
Konum
İstanbul
Benzin istasyonlarının bir kısmı SMİYB düzenlemek-kullanmak fiillerinden dolayı kodda. Bu fişler Yüklenilen KDV listelerinde yer alıyorsa, idare bunları çıkarttırıyor. Benim başıma geldi. Şirket kredi kartı ile ödenip de yakıt alınmasına rağmen hem indirilecek KDV listesinden, hem de yüklenilen KDV listesinden çıkarmak zorunda kaldım. Hem de KDV'ye düzeltme verdim. Bu yüzden ben de akaryakıt fişlerine ihtiyatlı davranıyorum.
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Benzin istasyonlarının bir kısmı SMİYB düzenlemek-kullanmak fiillerinden dolayı kodda. Bu fişler Yüklenilen KDV listelerinde yer alıyorsa, idare bunları çıkarttırıyor. Benim başıma geldi. Şirket kredi kartı ile ödenip de yakıt alınmasına rağmen hem indirilecek KDV listesinden, hem de yüklenilen KDV listesinden çıkarmak zorunda kaldım. Hem de KDV'ye düzeltme verdim. Bu yüzden ben de akaryakıt fişlerine ihtiyatlı davranıyorum.

Sayın kenan515,

Uygulamayı bu şekilde yapıyorsunuzdur kendi iç muhasebeniz buna birşey diyemem fakat,baktığımızda akaryakıt fişlerindeki KDV tutarlarını direk olarak indirilecek KDV olarak yazamayız anlamı çıkartılmaması gerekiyor zaten böyle bir zorunlulukta yok.

İyi Günler,
 

Benzer konular

Üst