Yeni Açılan Bir Şirkette En Az 2 SSK Çalışan Olması??

Üyelik
17 Haz 2009
Mesajlar
8
Merhabalar,forumda yeniyim ve yeni bir ltd şirketi açtım,fakat aklıma bir soru takıldı,kulakdan duymamı yoksa gerçekde böyle bir durum var mı ögrenmek istiyorum,Bir ltd şirketinde (yeni açtıgım) en az 2 adet ssk lı çalışan olma zorunlugum var mı? birde ben üretim yapan bir şirketim fakat fason imalat yaptırmak istiyorum,fason imalat sözleşmesi yapılması durumunda halen bu kural geçerli midir? yani üretimi yaptırdıgım firma bana fason imalat sözleşmesine ve yaptıgı imalata karşılık bir fatura kesmesi bu durumdan muaf olmamıza gerekcemidir merak ediyorum? herkese iyi çalışmalar,iyi günler.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,317
Konum
İstanbul
Ynt: Yeni açılan bir şirkette en az 2 ssk çalışan olması??

Ssklı olması gibi bir zorunluluk yok.

Diğer dediğiniz muaf olma olayını açarmısınız.Ne gibi bir muaflık.Sorunuz anlaşılır değil.?
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
653
Konum
ank
Ynt: Yeni açılan bir şirkette en az 2 ssk çalışan olması??

en az 2 ortaklı olması sizi 2 sgk'lı olarak yanılmış olabilir.
 
Üyelik
17 Haz 2009
Mesajlar
8
Ynt: Yeni Açılan Bir Şirkette En Az 2 SSK Çalışan Olması??

en az 2 adet ssklı çalışan zorunlugu yok ise,üretim ve satış yapın vede bunu faturalandıran bir firma sizcede uygunsuz düşmüyormu ? muaf konusuda,eger 2 adet ssklı çalışan zorunlulugu gibi bir durum olması halinde,(yani böyle bir kural varsa) fason imalat sözleşmesi ve buna ait alınan işcilik faturası,sonucunda benim çalışanım yok çünkü ben fason imalat sözleşmesi altında işcilik faturası alıyorum,bu yüzdende firmamda ssklı çalışanım yok deme hakkına sahip olabilirmiyim?
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,317
Konum
İstanbul
Ynt: Yeni Açılan Bir Şirkette En Az 2 SSK Çalışan Olması??

En başta belirtmek gerekirki, şirket ortakları da pek ala imalatta ve satışta çalışabilir, ortak oldukları için bu işlerden muaf değiller.Sigortalı çalışanımız yok biz iki ortak çalışıyoruz/imalat yapıyoruz diyebilirsiniz pek ala.Yapılan çıkarılan ürün adediyle alakalı makul bir açıklama olabilir ancak.

Ve/

Fason işçilikten dolayı kdv iade almanız söz konusu ise tabiki, sigortalı işçi ve işçiler çalıştırmak zorundasınız, çıkardığınız işe göre çalışan ssk gerekli.Bunu vergi dairesi sorar size.Belgelerini de ister.

Ancak şirket kuruluşu sırasında böyle bir zorunluluk yoktur.
 
Üyelik
17 Haz 2009
Mesajlar
8
Ynt: Yeni Açılan Bir Şirkette En Az 2 SSK Çalışan Olması??

ilginiz için teşekür ediyorum,fakat bir yerde takıldım,fason işcilik yaptırdıgım firma benim tüm üretimimle ve imalatımla alakalı bir firmadır,ben çıkarılacak ürünü söylerim,o işcilerini getirir,konuşulan zamanda teslimi yapar faturasını keser.böyle bi sektörde iş yapıncada ben kendi bünyemde ssklı çalıştırmıyorum,fason işcilik yapan firmanın çalışanları ssklı fakat o şirkette tabikide,ben sadece üretim adına fason işcillik faturası alıyorum.buna ragmen yinede ssklı çalışanım olmalı mı?
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,317
Konum
İstanbul
Ynt: Yeni Açılan Bir Şirkette En Az 2 SSK Çalışan Olması??

Elinizde ürünlerinizin başka firmaca yapıldığını kanıtlayan tevkifatlı kesilmiş fason faturası olduktan sonra, sizin firmanızda neden Ssklı çalışanın olması zorunluluk olsunki.

Tabiki gerek yok.
 
Üyelik
17 Haz 2009
Mesajlar
8
Ynt: Yeni Açılan Bir Şirkette En Az 2 SSK Çalışan Olması??

İşgücü alımı ile ilgili KDV tevkifatı kapsamına her türlü eleman temini şeklinde ortaya çıkan hizmetler girmektedir. Bu bağlamda eleman temini hizmeti, bir işin yapılmasının, başka bir firma tarafından temin edilen işçilerle gerçekleştirilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Ancak bir işin yapılması, eleman temin edilmek suretiyle değil de, doğrudan o işi yüklenmek şeklinde gerçekleşir ise, bu durumda eleman temin edilmesi değil, fason işçilik ve işgücü müteaahhitliği (taşeronluk) söz konusu olacağından, bu takdirde yapılan ödemelerde katma değer vergisi tevkifatı (stopaj) yapılmayacaktır. (Konuya ilişkin daha çok bilgilenmek için bakınız; Oktar, Kemal KDV tevkifatı uygulaması Ankara SMMMO, Ankara Sf: 43)

Araştırmalarım sonucu böyle bir yazı buldum,fason içcilik faturasında tevkifatla alakalı,benim çalıştıgım firma Ancak kelimesinden sonraki cümleyi kapsayan bir firma,bu durumda tevkifat yapılmamalımıdır? bu sistem fason imalatımı yapan firma ile sözleşme yapılarak mı kanıtlanır?
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Yeni Açılan Bir Şirkette En Az 2 SSK Çalışan Olması??

5. TEVKİFAT UYGULAMASI

5.1. İşgücü Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması [1]
Katma değer vergisi mükellefi bazı işletmeler mal veya hizmet üretimlerine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda faaliyette bulunan diğer kurum, kuruluş veya organizasyonlardan satın almaktadırlar.
Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, bu Tebliğin yayımını izleyen ay başından itibaren geçerli olmak üzere katma değer vergisi mükelleflerinin alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer işletmelerden temin ettikleri işgücü hizmetine ait katma değer vergisinin % 90'ının tevkifata tabi tutulması ve bunlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüştür.
91 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİnin (A) bölümüne göre hizmet alımlarında tevkifat uygulaması gereken kurum, kuruluş ve işletmelerin bu bölümde belirtilen türden işgücü hizmeti vermeleri halinde işgücü hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisi tevkifata tabi olmayacaktır.
Tevkifat kapsamına alınan bu işlem nedeniyle iadesi gereken katma değer vergisinin nakden veya mahsuben iadesi miktarına bakılmaksızın sadece banka teminat mektubu veya vergi inceleme raporu karşılığında yerine getirilecek, teminat mektupları vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir.
Teminat karşılığı iade almak isteyenlerin iade talep dilekçesi ile birlikte işgücü hizmeti dolayısıyla düzenleyecekleri faturaların onaylı listesi ile iade talep ettikleri döneme ait indirilecek katma değer vergisi listesini ve banka teminat mektubunu vergi dairesine ibraz etmeleri gerekmektedir. Nakden veya mahsuben iade talepleri beyannamenin verilip dilekçe ve ekleri ile banka teminat mektubunun vergi dairesine ibraz edildiği tarihte geçerlik kazanacaktır.
_________________________________________________
2. İŞGÜCÜ HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI

96 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİnin (5.1) bölümünde düzenlenen işgücü hizmetlerinde tevkifat uygulamasının kapsamı konusunda aşağıdaki açıklamalara gerek duyulmuştur.
2.1. Tevkifat Uygulayacak Kuruluşlar
İşgücü hizmeti alımlarında tevkifat uygulayacak kuruluşlar kapsamına bu Tebliğin yayımını izleyen 5. günde başlamak üzere, KDV mükelleflerinin yanı sıra, KDV mükellefi olmasalar dahi 91 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİnin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelerin de dâhil edilmesi uygun görülmüştür.
Buna göre, gerçek usulde vergilendirilen KDV mükellefleri ile KDV mükellefi olmasalar dahi 91 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİnin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelerin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücü temin hizmeti alımlarında %90 oranında tevkifat uygulanacaktır.
2.2. Tevkifat Uygulamasının Kapsamı
Sözü edilen düzenleme, eleman temini şeklindeki hizmetleri kapsamaktadır. Eleman temin hizmeti dışındaki hizmet ifaları, bu bölümde düzenlenen tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, diğer genel tebliğlere göre tevkifat kapsamına alınmış olan hizmet ifalarında, ilgili genel tebliğler uyarınca tevkifat uygulanacağı tabiidir.
96 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİnin (5.1) bölümünde düzenlenen işgücü temini hizmetlerinde tevkifat uygulamasına ilişkin açıklayıcı örnekler aşağıdadır.
Örnek 1:
İmalatçı (A) firması, üretim faaliyetinde çalıştırmak üzere (B) firmasından, ürünlerin ambalajlama işlerinde çalıştırmak üzere (C) firmasından eleman temin etmiştir. (B) ve (C) firmalarından yapılan bu eleman tedariki işgücü hizmet alımı mahiyetinde olduğundan tevkifata tabi olacaktır.
Örnek 2:
(A) firması, ürünlerinin pazarlama ve tanıtımını, müşteri ile birebir temas kuran elemanlar aracılığıyla yapmaktadır. Firma bu işi;
- kendisiyle ücret akdi bulunan,
- kişisel başvuruları üzerine anlaşmaya varılan,
- (B) firmasından temin edilen,
elemanlar aracılığıyla yürütmektedir.
İlk iki gruba giren elemanlar bakımından tevkifatın söz konusu olmayacağı tabiidir. (B) firmasından yapılan eleman temini işgücü hizmet alımı mahiyetinde olduğundan yani elemanların sevk, idare ve kontrolü fiilen (A) firmasında bulunduğundan tevkifat kapsamında işlem yapılacaktır.
Örnek 3:
(A) firması, işyeri merkezinin farklı bir binaya taşınması için (B) firması ile anlaşma yapmış, (B) firması taşıma işini 6 eleman kullanarak sözleşme şartlarına uygun olarak yerine getirmiştir.
Bu işlemde işgücü temin hizmeti değil taşıma hizmeti alınması söz konusu olduğundan tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak (B) firması, taşıma işinde kullanacağı elemanları (C) firmasından temin etmişse, taşıma işinde kullanılacak elemanların sevk ve idaresi (B) firmasında olduğundan söz konusu elemanların (C) firmasından temini tevkifata tabi olacaktır.
Örnek 4:
(A) bankası ile mali müşavirlik hizmeti sunmak üzere anlaşması bulunan (B) mali müşavirlik işletmesinin bazı elemanları, belirli dönemlerde kayıtlarını tutmak üzere (A) bankasının mekânlarında çalışmaktadır. Eleman tahsisi şeklindeki bu hizmet, mali müşavirlik hizmetinin tamamlayıcısı olarak sunuluyor ve bedeli de mali müşavirlik bedeli içinde tahsil ediliyorsa tevkifata tabi olmayacaktır. Ancak muhasebe kayıtlarının tutulması işini yapan elemanlar, 3568 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen meslekî hizmetlere ilişkin anlaşma bulunmayan herhangi bir firmadan temin ediliyorsa tevkifat uygulanacaktır.
 
Üyelik
17 Haz 2009
Mesajlar
8
Ynt: Yeni Açılan Bir Şirkette En Az 2 SSK Çalışan Olması??

İlginiz için teşekürler,iyi çalışmalar..
 
Üst