turkcell

Yeni Dönemde 4/a Sigortalılarının Ücret Olan/Olmayan Prime Esas Kazançları (2)

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
[size=10pt] 6.11.2008 Şevket TEZEL [email protected] Sözcü

Toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulandığı işyerlerinde, bir aydan fazla istirahat alan sigortalılara, Kurumumuzca ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin yanı sıra işverenlerce de toplu iş sözleşmelerine dayanılarak istirahatlı bulunan süre için ayrıca ücret ödenmesi durumunda, bu ücretlerin istirahatlı bulunulan ayların prime esas kazancına dahil edilmesi gerekiyor.

Özel nitelikteki bir işyerinde 2009/Mart ayında imzalanan toplu iş sözleşmesine istinaden geriye yönelik olarak 2008/Mart ila 2009/Şubat dönemi aylarına ilişkin her bir ay için 150,00 YTL ücret farkı ödenmesine karar verildiği varsayıldığında, bu ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin 2008/Mart ila 2009/Şubat dönemi ayları için düzenlenerek farkların bu aradaki aylar prime esas kazançlarına dâhil edilmesi gerekiyor.

Toplu iş sözleşmelerine tâbi işyerlerinde ve kamu idareleri veya yargı mercilerince verilen kararlara istinaden sonradan ödenen, ücret ve ücret niteliği dışındaki kazançlar da yine ödendiği ayın kazancına dahil edilecek.

Ancak, prime esas kazanca dahil edilmesi gereken bu nitelikteki ödemelerin yapıldığı ayda prime esas kazanç üst sınırının aşılması nedeniyle prime tabi tutulamaması halinde, sözkonusu ödemeler, ödemenin yapıldığı ayı izleyen aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere prime esas kazancın üst sınırının altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilave edilerek prime tabi tutulacak.

Toplu iş sözleşmelerine tâbi işyerleri işverenlerince veya kamu idareleri veya yargı mercilerince verilen kararlara istinaden sonradan ödenen ücret dışındaki ödemelerin iş sözleşmesinin bulunmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenmesi durumunda, ücret dışındaki bu ödemeler prime esas kazancın alt ve üst sınırları da nazara alınmak suretiyle prime esas kazancın tâbi olduğu en son ayın kazancına dâhil edilecek.
 
Üst