Yeni Dönemde İşverenlerin e-Sigorta Başvurusu Yöntemi

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,698
Konum
İSTANBUL
Yeni Dönemde İşverenlerin e-Sigorta

Başvurusu Yöntemi
Yeni dönemde SGK?ya karşı işveren sorumluluk ve yükümlülüklerinin büyük çoğunluğunun e-Sigorta aracılığıyla yerine getirileceğini belirtmiştik.

Bu nedenle e-Sigortadan henüz yararlanmayan fakat edinmek zorunda bulunan işverenlerin SGK?ya her bir işyeri için ayrı ayrı ?e-Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu? ile Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekiyor.

İşverenlerin, aracıların ya da iş görme edimini yerine getirmek üzere sigortalısını geçici olarak devredenlerin aynı veya farklı ünitede birden fazla işyeri dosyasının olması durumunda, her bir işyeri dosyası için SGK?ya ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekiyor.

Aracısı olan işyerlerinde ise hem işveren, hem de aracıların her birinin ayrı ayrı başvuruda bulunarak, ayrı ayrı kullanıcı kodu ve şifresi almaları gerekiyor.

Kullanıcı kodu ve şifresi almak için yapılacak başvurular, gerçek kişi olan işverenlerce yapılabileceği gibi, gerçek kişi işverenlerin yetki verilmesini talep ettikleri kullanıcılar tarafından da yapılabilecek.

e-Sigorta başvurusunun, yetki verilmesi talep edilen kullanıcı tarafından yapılabilmesi için, düzenlenecek olan vekaletnamelerin genel vekaletname olması yeterli. Fakat genel vekâletname yerine işvereni adına, e-Sigorta ile ilgili tüm işlemleri yapma konusunda alınmış bir özel vekaletname de kabul edilebilecek. Bu durumda yetki verilmesi talep edilen kullanıcı için düzenlenmiş vekâletnamenin aslının veya noter onaylı suretinin de e-Sigorta Sözleşmesi ile birlikte başvuru formunun ekinde ibraz edilmesi gerekiyor. İşverence yetki verilmesi talep edilen kişinin, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir olması durumunda da aynı yöntemin uygulanması gerekiyor.

İşverenin özel hukuk tüzel kişisi olması halinde, kullanıcı kodu ve şifresi almak için yapılacak başvurular, tüzel kişiliği temsile yetkili veya bu kişilerin yönetim kurulu kararı, noterden onaylı vekâletname veya imza sirküleri ile yetki verilmesini talep ettikleri kişilerce de yapılabilecek.

Bu durumda, başvuru formunda hem tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili bulunan kişinin işveren olarak imzası, hem de bu kişi tarafından yetkili kılınan kişinin imzası bulunacak olup, başvuru formuna imza sirkülerinin veya vekâletnamenin aslı ya da onaylı sureti eklenecektir.

e-Sigorta Sözleşmesinin düzenlenmesi ve imzalanmasından sonra SGK birimince şifre zarfı işverene veya imzaya yetkili yasal temsilcisine teslim edilecek.

İşveren ve/veya yetkili kişi tarafından kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin; çalındığı, kaybolduğu veya unutulduğu gibi hususların yazılı olarak ilgili üniteye bildirilmesi halinde, SGK?ca şifre iptal edilecek ve talep halinde yeni kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi verilebilecek.

Şevket Tezel
 
Üst