resim

Yeni İş Yeri Açılışı ve Eski Basit Usul

Üyelik
27 Eyl 2006
Mesajlar
115
herkese hayırlı günler diliyorum.

şehir içi nakliyecilik yapan bir basit usul mükellefi şimdi yediemin deposu açacak. sorum:
basit usul olan işi terk verip daha sonra yediemin deposunun başlıngıcını versek ve terki verilen aracıda daha sonra yeni (2.sınıf) mükellefiyete kaydettirsek doğru olurmu?

bu şekilde yapmazsak başka bir yolu var mı?
 
Üyelik
11 Ocak 2007
Mesajlar
237
Konum
muğla
Ynt: Yeni İş Yeri Açılışı ve Eski Basit Usul

sn umutgibi şehir içi nakliyeciliği bırakmıyacaksa kapanış vermeye gerek yok bizbu şekilde basitten gerceğe gececek mükelleflere; basit usul olarak yapmış olduğum........ işimin yanısıra...tarihinden itibaren .......işinide yapacağımdan gercek usule gecmek istediğimi belirtir..............şeklinde dilekce veriyoruz , kolay gelsin
dilekcede yeni işyerinin acık adresini belirtmeyi ve imza sirküsü eklemeyi unutmayın
 
N

NİSAN123

Ziyaretçi
Ynt: Yeni İş Yeri Açılışı ve Eski Basit Usul

gvk
madde 46'dan alıntı

Basit usulün şartlarına haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler, bu talepleri doğrultusunda takip eden ay başından veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler.

dilekçe vermeniz yeterlidir.
 
Üyelik
27 Eyl 2006
Mesajlar
115
Ynt: Yeni İş Yeri Açılışı ve Eski Basit Usul

benim sorduğum 2.işyeri açılacak yani basit usul nakliye işi varken ek olarak yediemin deposu açılacak. iki faaliyet varken işçi isteyecek vergi dairesi. basit usulu terk verip depoyu başlatmayı daha sonrada o taşıtı işyerimizde kullanmaktayız diye dilekçe vermeyi düşünüyorum. bu şekilde sıkıntı olur mu (işçi vs.) ve nakliye faturası kesebilirmiyiz?
 
N

NİSAN123

Ziyaretçi
Ynt: Yeni İş Yeri Açılışı ve Eski Basit Usul

nakliyecilik işi devam edecekse eğer;Basit usule terk yapmanıza gerek yoktur. vergi dairesine dilekçe verin.
dairenizin ......................sicil no.lu basit usul mükellefiyim..../.../...... tarihinden itibaren yapmış olduğum nakliyecilik işine ek olarak yediemin deposu faaliyetine başlayacağım.
.../.../... tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilmek istiyorum. gereğinin yapılmasını arz ederim

ama eğer nakliyecilik işiyle uğraşılmayacaksa,dedikleriniz doğrudur.basit usule terk ve diğerine gerçek usulde yeniden işe başlama yapabilirsiniz.ama o zamanda nakliye faturası kesemezsiniz.
 
Üyelik
27 Eyl 2006
Mesajlar
115
Ynt: Yeni İş Yeri Açılışı ve Eski Basit Usul

basit usul kalkıp gerçek gelir olarak kodunu değiştirecekler anladığım kadarıyla. vergi daireside değişecek şimdi. aynı dilekçeyi her iki daireyede mi vermeliyiz?
 
Üyelik
27 Eyl 2006
Mesajlar
115
Ynt: Yeni İş Yeri Açılışı ve Eski Basit Usul

yoklaması yapıldı mükellefi. nakliyecilik terk, depoculuk başlama ve nakliyedeki aracıda yeni işte kullanılacak diye yazıldı. vergi levhası tasdiki için gidildi memur siz tasdik edin demiş. vuk 272 ye göre tasdiki v.dairesine götürülürse yapmak zorunda. ve kaldi ki bu ilk tasdik
 
N

NİSAN123

Ziyaretçi
Ynt: Yeni İş Yeri Açılışı ve Eski Basit Usul

vuk 272 nin sizin konunuzla bir ilgisi yok.o madde; Gayrimenkullerde veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarında maliyet bedelinin artması ile ilgilidir.

Ancak : yoklama tutulmuş,dilekçe ekinde vergi levhası ve yoklamanın aslı ile gittiğinizde vergi dairesi levhayı onaylamalıdır.ama meslek mensuplarında bu yetki var olduğuna göre ,vergi dairesi ile uğraşmaya ne gerek var.diye düşünüyorum.
 
Üyelik
27 Eyl 2006
Mesajlar
115
Ynt: Yeni İş Yeri Açılışı ve Eski Basit Usul

basit usulde nakliyecilik yapan mükellef bizim talebimizle 2.sınıfa geçti ve aracınıda yeni işinde kullanacağı yoklama fişinde belirtildi.
basit usulden gelen bu aracı işletme defterine nasıl yansıtacağız?

iyi çalışmalar.
 
Üyelik
20 Haz 2005
Mesajlar
1,499
Konum
DİYARBAKIR
Ynt: Yeni İş Yeri Açılışı ve Eski Basit Usul

sn umutgibi23;

Mart /2008 de düzenleyeceğin yıllık gelir vergisi beyannamesinde basit usülde vermen gerekişnide ekleyip vereceksin...


Kolay gelsin...
 
Üyelik
27 Eyl 2006
Mesajlar
115
Ynt: Yeni İş Yeri Açılışı ve Eski Basit Usul

tşk ederim.
ama aracı yeni envantere nasıl alacağım? eski noter satış sözleşmesine göre mi yapılacak kayıt.?
kdv yi indirecekmiyiz?
 
Üyelik
11 Ocak 2007
Mesajlar
237
Konum
muğla
Ynt: Yeni İş Yeri Açılışı ve Eski Basit Usul

kdv kanunu madde3. (3297 sayılı Kanunun 9'uncu maddesiyle eklenen fıkra) İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.

noter satış sözleşmesi ile kaydedebilirsiniz kdv indirimi yok
 
Üyelik
11 Ocak 2007
Mesajlar
237
Konum
muğla
Ynt: Yeni İş Yeri Açılışı ve Eski Basit Usul

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Usul Gelir Müdürlüğü

SAYI : B.07.4.DEF.0.34.18./ 21.08.2001*5833
KONU : Özel otomobilin işletmede kullanılması halinde
kayıtlara ne şekilde intikal ettirileceği hk.........................................

İLGİ : Tarihsiz dilekçeniz.

İlgi de kayıtlı dilekçenizde; 01.01.2001-31.12.2001 takvim yılından itibaren bilanço usulü esasına göre defter tutmakta olduğunuzu ve ...............tarihinde binek otomobil satın alarak kendi özel şahsi işlerinizde kullandığınızı ancak ......................tarihinden itibaren özel otomobilinizi işletmenizin işlerinde kullanacağınızı belirterek binek otomobilinizi işletmenizin aktifine ne şekilde alacağınız ile vergi dairesine ne şekilde bilgi vereceğiniz hususları sorulmaktadır.

Bilindiği gibi; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40.maddesinin 5.bendinde; ?(4008 sayılı Kanunun 24.maddesiyle değişen bent) (01.01.1995 tarihinden geçerli olmak üzere) kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahi olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri (4369 sayılı Kanunun 82/3-5 maddesiyle 01.01.1999 tarihinden geçerli olmak üzere parantez içi hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.)

Yine aynı maddenin 7.bendinde; ?(2361 sayılı Kanunun 29.maddesiyle değişen bent) (01.01.1981 tarihiden geçerli olmak üzere) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar; (4369 sayılı Kanunun 87/3-5 maddesiyle 01.01.1999 tarihinden geçerli olmak üzere parantez içi hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.)? amir hükmü yer almaktadır.

Buna göre, hem şahsi ticari işlerde müştereken kullanılan taşıtların gider ve amortismanlarının kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir. Aracın tarafınızdan işletmenizin aktifine alındığı tarihten itibaren, şahsi işlerde kullanılmamak ve sadece ticari işletme işlerinde kullanılmak şartı ile gider ve amortismanlarının kazançtan düşülmesi mümkündür.

Diğer yandan; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 158?nci maddesinde; ?İşe başladıklarını bildiren mükelleflerden;

a)Yeni bir vergiye tabi olmayı,
b)Mükellefiyet şeklinde değişikliği,
c)Mükellefiyetten muaflığa geçmeyi,

Gerektirecek surette işlerinde değişiklik olanlar, bu değişiklikleri vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar? hükmü yer almıştır.

Yine aynı kanununun 269?ncu maddesinde, iktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkullerin maliyet bedeliyle değerlemesi öngörülmüş ve gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı, tesisat ve makinalar, gemiler ve diğer taşıtlarla gayri maddi haklarında gayrimenkuller gibi değerlemeye tabi tutulacağı belirtilmiştir.

Bu itibarla; sözkonusu özel otomobilinizin maliyet bedeli üzerinden noter satış sözleşmesi veya alış faturasına istinaden kayıtlarınıza intikal ettirilmesi ve intikal ettirdiğiniz tarihten itibaren bağlı bulunduğunuz vergi dairesine bilgi vermeniz gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üst