Yeni Nesil Yazarkasa Alım Süresi Tekrar mı Uzatıldı ?

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,301
Konum
İstanbul
Malum 2015 yılı sonunda yeni nesil yazar kasaların alımı ile ilgili 2014 yılı cirosuna göre kademeli bir geçiş öngörülmüştü, müşterimlerinden birinin 01/04/2016 tarihine kadar değiştirmesi gerekiyordu, teknik servis ile görüştüğünde o kademeli geçişte kaldırıldı ve hepsi yıl sonuna kadar uzatıldı dedi?

Baktım ama genelgelerde veya internette göremedim? Var mı böyle bir şey?

Bilgisi olan var mı?
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,234
Konum
Manisa
Maliye resmi bir açıklama yapmadı, ancak ökc firmaları/servislerine bir ön bilgi gitmiş olabilir.
 
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Malum 2015 yılı sonunda yeni nesil yazar kasaların alımı ile ilgili 2014 yılı cirosuna göre kademeli bir geçiş öngörülmüştü, müşterimlerinden birinin 01/04/2016 tarihine kadar değiştirmesi gerekiyordu, teknik servis ile görüştüğünde o kademeli geçişte kaldırıldı ve hepsi yıl sonuna kadar uzatıldı dedi?

Baktım ama genelgelerde veya internette göremedim? Var mı böyle bir şey?


Bilgisi olan var mı?

Sayın ZİNDAN,

Mükellefinizin işe başlama tarihi nedir ?
 
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
İşe başlama tarihi 2007 yılı, limited şirketi.

Sayın ZİNDAN,

Mükellefinizin 2014 dönemi satışları ve/veya gayrisafi iş hasılatı,

1 Milyon TL'yi aşanlar için 01.04.2016
1 Milyon TL'den 500 bin TL'ye olanlar için 01.07.2016
150 bin TL'den az olanlar için 01.01.2017
tarihinden itibaren ökc kullanmaları gerekiyor.

Mükellefinizin işe başlama tarihi kademeli işe başlama tarihlerine isabet etmediği ve yukarıdaki 2014 dönemine ait satış/gayrisafi iş hasılatı tutarlarına isabet ediyor ise yukarıdaki satış/gayri safi iş hasılatlarına denk gelen tarihlerde ökc kullanması gerekiyor.

Resmi Gazete ve GİB'de yayınlamadığı sürece servislere özel bir bildirim yapılmaz.

Siz işinizi garantiye alın ve ilgili tarihler hangisi uyuyor ise o tarihe kadar Resmi Gazete ve GİB bir kanun/teblig/iç genelge vb yayınlamadığı sürece servislerin söylediklerini dikkate almadan ökc alınız.

Not:Farklı işe başlama tarihlerinde kademeleri olarak yukarıdaki tarihlerden farklı ökc kullanma uygulamaları bulunmaktadır.

İyi Günler.
 
Üyelik
28 Ocak 2010
Mesajlar
102
Konum
istanbul
İşe başlama tarihine göre farklılık gösteriyor derken konuyu muallakta bırakmışsınız;

2014 yılı ve öncesi faal olanlar gayri safi iş hasılatına göre,
2015 yılında açılanlar hiç bir şart aranmaksızın (kapıda ödeme alan ve hareketli pos kullananlar hariç) 01/01/2017 ye kadar,
2016 yılı içerisinde açılanlar 30 gün içerisinde almak zorunda.

Yani Zindan ın sorusunda 01/04/2016 ya kadar geçmesi gerekiyor demesi bu firmanın 2014 yılı öncesi kurulduğu anlamına geliyor ;)

Kuruluş tarihini sorgulamak kafa karıştırmaktan başka bir şey değil.
 
Son düzenleme:
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
İşe başlama tarihine göre farklılık gösteriyor derken konuyu muallakta bırakmışsınız;

2014 yılı ve öncesi faal olanlar gayri safi iş hasılatına göre,
2015 yılında açılanlar hiç bir şart aranmaksızın (kapıda ödeme alan ve hareketli pos kullananlar hariç) 01/01/2017 ye kadar,
2016 yılı içerisinde açılanlar 30 gün içerisinde almak zorunda.

Yani Zindan ın sorusunda 01/04/2016 ya kadar geçmesi gerekiyor demesi bu firmanın 2014 yılı öncesi kurulduğu anlamına geliyor ;)

Kuruluş tarihini sorgulamak kafa karıştırmaktan başka bir şey değil.

Sayın alanon kuruluş tarihini sorgulamak kafa karıştırmak değil.Yukarıda belirttiğiniz gibi kuruluş tarihine göre farkılıklar mevcut.
2015 döneminde açılışını yapan mükellefin 2017 dönem başına kadar süresi var.


Hatta verdiğiniz tarihler üzerinde bazı düzeltme ve eklemeleride yapalım hep birlikte doğrusunu öğrenip ve görelim.

466 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)'nin “4. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri” başlıklı bölümünde yer alan (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e), (f), (g), (ğ), (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir.

“c) (a) ve (b) bentleri dışında kalan mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti; 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiş olup, 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:

- 1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden,- 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden,- 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden,- 150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 1/1/2017 tarihinden,itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır.

Dileyen mükellefler, yukarıda belirtilen tarihlerden önce de Bakanlıkça (Maliye Bakanlığınca) onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak kullanabileceklerdir.

Nitelikleri 10/5/1991 tarihli ve 20867 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ Seri No: 31’de belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi; bu tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre olacak şekilde kullanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların kullanıldığı işyerlerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla, yukarıda yer verilen yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın, 1/1/2017 olarak belirlenmiştir.

d) Mükellefler, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut ödeme kaydedici cihazlarını bu bölümdeki bentlerde belirtilen tarihleri geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabilirler. Bu Tebliğin yayım tarihinden geçerli olmak üzere, belirtilen tarihlerden önce mali hafızaları dolan mevcut ödeme kaydedici cihazlara yeni malî hafıza takılmaz ve cihaz Bakanlıkça yayımlanan Genel Tebliğlerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayrılır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir.”

“e) 1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayan/başlayacak mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanım mecburiyeti 1/1/2017 tarihinden itibaren başlayacak olup dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak kullanabileceklerdir.f) 1/1/2016 tarihinden sonra işe başlayacak mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti işe başlama tarihinden itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacaktır.g) 3100 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuata göre ödeme kaydedici cihaz kullanımından muaf tutulanların, muafiyetlerinin devamı süresince Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır.

ğ) 3100 sayılı Kanun ile ilgili mevzuata göre ihtiyari olarak sinema giriş bileti, yolcu taşıma bileti düzenleyen veya faaliyetlerinde ihtiyari olarak ödeme kaydedici cihaz kullanmak isteyen mükellefler, bu bölümde yer verilen bentlerdeki sürelerden sonra ödeme kaydedici cihaz kullanmayı tercih edecek olmaları halinde, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanmak mecburiyetindedirler.h) Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti, Gelir İdaresi Başkanlığınca konuya ilişkin hazırlanacak teknik kılavuz ve mesajlaşma protokolü dokümanlarının hazırlanarak ilan edilmesi ve zorunluluk başlangıç tarihlerinin Bakanlıkça belirlenmesini müteakip belirtilen tarihlerden itibaren başlayacaktır.ı) Mükellefler Yeni Nesil Ödeme Kaydedici cihaz alarak kullanmaya başlamalarını takiben, işletmelerinde mevcut 3100 sayılı Kanuna tabi eski ödeme kaydedici cihazlarını Bakanlıkça yayımlanan Genel Tebliğlerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayırma işlemine tabi tutacaklardır.”Tebliğ olunur.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,301
Konum
İstanbul
Nitelikleri 10/5/1991 tarihli ve 20867 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ Seri No: 31’de belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi; bu tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre olacak şekilde kullanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların kullanıldığı işyerlerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla, yukarıda yer verilen yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın, 1/1/2017 olarak belirlenmiştir.

Aradığım cevap buydu. Müşterim market işletiyor ve bilgisayar bağlantılı bir barkod okutmalı yazarkasası olduğu için sanırım teknik servis 1/1/2017 dedi.

Teşekkürler.
 

husok

Katkı Sunan Üye
Üyelik
18 Şub 2006
Mesajlar
424
Konum
istanbul
2014 yılı hasılatlarını dikkate alırken, iki farklı iş yapıyorsa, örneğin tabela işiyle birlikte market işi ayrı adreslerde. ikisinin hasılatını mı dikkate alacağız,yoksa sadece ö.k.c. gerektiren iş hasılatını mı? bu konuda fikri olan var mı?
 
Son düzenleme:

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,302
Konum
İstanbul
Arkadaşlar bir müşterim yeni nesil cihaz kullanmaktadır.
Ancak gerek elektrik kesintileri gerekse müşterinin ayağına hizmet anlamında ayrıca birde mobil-pos kullanmak istemektedir.
Elektrik kesintilerini perakende fiş belgesiyle giderebiliriz ancak müşterinin yerinde hizmet konusunda böyle bir hakkımız olabilir mi?
Yani bu firma yeni nesil cihazın yanında isteğe bağlı olarak mobil-pos kullanabilir mi?
Yoksa ikinci bir yeni-nesil cihaz daha almak mı gerekecek?
Teşekkür ederim.
 
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Arkadaşlar bir müşterim yeni nesil cihaz kullanmaktadır.
Ancak gerek elektrik kesintileri gerekse müşterinin ayağına hizmet anlamında ayrıca birde mobil-pos kullanmak istemektedir.
Elektrik kesintilerini perakende fiş belgesiyle giderebiliriz ancak müşterinin yerinde hizmet konusunda böyle bir hakkımız olabilir mi?
Yani bu firma yeni nesil cihazın yanında isteğe bağlı olarak mobil-pos kullanabilir mi?
Yoksa ikinci bir yeni-nesil cihaz daha almak mı gerekecek?
Teşekkür ederim.

Sayın Tahsin Kurt,

Evet,mükellefinizin yapmış olduğu perakende satışlarından dolayı ikinci bir EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alması gerekiyor.
Mükellefiniz hiçbir şekilde perakende nitelikli şatışların bedelinin tahsilin de mobil banka POS'u kullanmaması gerekir.
 

SiperAli

Katkı Sunan Üye
Üyelik
14 Ağu 2014
Mesajlar
218
Konum
İstanbul
Üstadlar Merhaba,

2014 yılı cirosu 150 bin TL'den az olanlar için 01.01.2017 olarak belirlenen süre daha sonradan 01.01.2018 olarak değiştirilmedi mi ? Ben mi yanlış biliyorum yoksa ?
 

SiperAli

Katkı Sunan Üye
Üyelik
14 Ağu 2014
Mesajlar
218
Konum
İstanbul
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihzlara Geçiş Hk.

Üstadlar Merhaba,

Cirosu 150.000 TL'den az olan mükellefler için yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti 01/01/2017 olarak belirlenmişti. Şu an bu süre 01/01/2018 olarak değiştirildi. Sorum şu; cirosu ne olursa olsun bilgisayar bağlantılı olan ödeme kaydedici cihazlarda değişim 01/01/2017'ydi. Bu sürede bir uzama söz konusu oldu mu acaba? Bilgilendirirseniz sevinirim. İyi çalışmalar..
 

Benzer konular

Üst