Yeni Smmm Ve Ymm Sınav Yönetmeliği Hayırlı Olsun

Üyelik
20 Mar 2012
Mesajlar
286
Konum
ankara
19 Ağustos 2014 Tarihli Resmi GazeteSayı: 29093Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 16/1/2005 tarihli ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “Serbest Muhasebecilik” ibaresi ile 4 üncü maddesinde yer alan “Serbest Muhasebecilik” ibaresi ve tanımı yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 6 – Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen yabancı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler için sınav şartı aranmaz.” MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Yeminli Mali Müşavirlik sınavı; Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanların yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten itibaren veya en az 10 yıllık Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik dönemi sonunda açılacak ve bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen konulardan ayrıayrı olmak üzere yapılan sınavdır.” MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan “iki kez” ibaresi “üç kez”; “Odaların ilan tahtalarına asılmak” ibaresi “Birlik ve Odaların internet sitelerinde yayımlanmak” olarak değiştirilmiştir. MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: “a) İlgili vergi dairelerinden alınacak mükellefiyet tesis tarihini gösterir belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge,” “b) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.),” MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Odaların ilan tahtası yolu ile” ibaresi “Birlik ve Odaların internet sitelerinde” olarak değiştirilmiştir. MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki (8) numaralı alt bent eklenmiştir. “8) Sermaye Piyasası Mevzuatı.” MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Sınav sonuçları, sınavın bitiminden itibaren iki ay içinde Birliğin ve Odaların internet sitelerinde 15 gün süreyle ilan edilir. Sınava girenlerin sayısında artış olması halinde sınav sonuçlarının açıklanma süresi yirmi gün uzatılır.” MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Birlik sınav sonuçlarını internet üzerinden ilan yolu ile duyurur ve ayrıca sınav sonuçlarını aday meslek mensuplarının sınav durumunun takibi için bağlı bulundukları Odalara gönderir.” MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 21 – Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz. Bu sınav haklarını süresinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar, altı ay süreyle meslek sınavlarına alınamazlar. Altı aylık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu Yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler.” MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici Madde 1 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar sınava girenlerin intibakı bir yıl içinde tamamlanır.” MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.
 
Üyelik
20 Mar 2012
Mesajlar
286
Konum
ankara
bu yönetmelik ile sınavlara sermaye piyasası mevzuatı dersi eklenmiş ve ders sayısı 8 çıkmıştır.

sınavı 2 yıl içinde veremeyenler için bekleme süresi 6 aya inmiştir. en basit yapılan düzenlemede bu olması gerek.
 
Üyelik
11 Haz 2010
Mesajlar
228
Konum
yalova
Peki buna göre eskiden tek dersten dosya yakanlar ve 2 yıl beklemek zorunda kalanlar ne yapacak.Haksızlık değil mi bu şimdi??
 
Üyelik
17 Mar 2014
Mesajlar
135
Konum
simeranya
arkadaşlar kaçırdığımız bir nokta var oda şu buna dikkatinizi çekmek istiyorum.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.

burası olumlu zira tek hakkı kalanlar otomatik olarak 3 hak daha kazanacak


ama olumsuz tarafıda şu


Altı aylık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu Yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler.”

neden tüm sınavlara yeniden girelim saçma
 
Son düzenleme:
Üyelik
30 Nis 2013
Mesajlar
380
Konum
ADANA
Güzel bir gelişme emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür edelim bence .... 6 ay güzel bir süre kimsenin canıda yanmaz böylelikle ...

" Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. " gene başarılı olamazsa 6 ay bekler ve tüm sınavlara tekrar girer..

bu çok iyi değil mi bu arkadaşlar....
 
Üyelik
21 Şub 2014
Mesajlar
79
Konum
ankara
arkadaşlar kaçırdığımız bir nokta var oda şu buna dikkatinizi çekmek istiyorum.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.

burası olumlu zira tek hakkı kalanlar otomatik olarak 3 hak daha kazanacak


ama olumsuz tarafıda şu


Altı aylık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu Yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler.”

neden tüm sınavlara yeniden girelim saçma

sınav hakkı 9 a yükseldi bence zaten artık dosya yakan sayısı çok az alır nadir olur hatta
 
Üyelik
21 Şub 2014
Mesajlar
79
Konum
ankara
Hayır alakası yok o zaman da yapılabilirdi aynı düzenleneme.bunu yaşayan bilir yalnızca.

eğer ozaman ki arkadaşlar da bizim verdiğimiz emekleri verseydi örgütlenselerdi belki ozmanlarda bu durum düzelmiş olabilir di, türmob ta yücel bey de çok arkamızdaydı bu konuda fakat bir çok meslektaşlarımız ne yazıkki hep iyileştirme yapılsın istemediler hatta engellemeye çalıştılar ama güçleri yetmediki yayınlandı çok ta iyi oldu
 
Üyelik
17 Mar 2014
Mesajlar
135
Konum
simeranya
netlook01 kardeş senin son hakkındı sanırım ama yakanlar bi daha tüm derslerden girmeleri kötü oldu
 
Üyelik
17 Mar 2014
Mesajlar
135
Konum
simeranya
eğer ozaman ki arkadaşlar da bizim verdiğimiz emekleri verseydi örgütlenselerdi belki ozmanlarda bu durum düzelmiş olabilir di, türmob ta yücel bey de çok arkamızdaydı bu konuda fakat bir çok meslektaşlarımız ne yazıkki hep iyileştirme yapılsın istemediler hatta engellemeye çalıştılar ama güçleri yetmediki yayınlandı çok ta iyi oldu

hilalper kardeş çok emek verdik haklısın
ancak kalanlar hakkında tekrar sınava girdiklerinde silbaştan hepsinden girmeleri adil değil
 
Üyelik
30 Nis 2013
Mesajlar
380
Konum
ADANA
3 yıl içinde yılda 3 kez tüm sınavlara katılabilir = 9 sınav hakkı demek :D ....

çok iyi gelişme arkadaşlar..

bence staj girişi zorlaştırsınlar esnesin sınavlar .. mantıklısı bu idi.....

zaten de zorlaşmış giriş sınavı .. elemede başta olur kimsenin canı yanmaz..

başlatmaya gir ver 3 yıl stajda sürün yeterlilik 6 dersi verr... 1 ders vereme çok acı birşey yaşayan bilir ancak..

evet dosya yakmış beklemiş arkadaşlarımız mağdur oldu. Ama sevinmeliler ki arkalarındaki bir çok insan için hayırlı..

seninle aynı durumda olacak insanların şartları iyi olursa sende sevin , senin üzüldüğün gibi bir başkası üzülmeyecek diye .. bizi insan yapan bu duygudur :)

saygılar.
 
Üyelik
11 Haz 2010
Mesajlar
228
Konum
yalova
eğer ozaman ki arkadaşlar da bizim verdiğimiz emekleri verseydi örgütlenselerdi belki ozmanlarda bu durum düzelmiş olabilir di, türmob ta yücel bey de çok arkamızdaydı bu konuda fakat bir çok meslektaşlarımız ne yazıkki hep iyileştirme yapılsın istemediler hatta engellemeye çalıştılar ama güçleri yetmediki yayınlandı çok ta iyi oldu
O zaman ki arkadaşların neler yaptıklarını nerden biliyorsun.Emin ol senden fazla emek verdik biz ama olmayınca olmuyor işte.Ben o istemeyen fesat meslektaşlardan değilim.Tüm sınava giren arkadaşların adına sevindim.Kimse yaşamasın bizim yaşadıklarımızı.
 
Üyelik
17 Mar 2014
Mesajlar
135
Konum
simeranya
O zaman ki arkadaşların neler yaptıklarını nerden biliyorsun.Emin ol senden fazla emek verdik biz ama olmayınca olmuyor işte.Ben o istemeyen fesat meslektaşlardan değilim.Tüm sınava giren arkadaşların adına sevindim.Kimse yaşamasın bizim yaşadıklarımızı.

Biz son girdiğimiz sınavda Netlook01 hilalper ve ismini zikretmediğim diğer arkadaşlar dilekçeleri forumlara aktarmalar arkaşalara duyurmalar faks e-mail ve tüm iletişi kanalllarını kullanarak bayağı bir emek verdik
Hatta Şahsen ben gidemedim ama bazı arkadaşlarımız ismo önünde toplanmaya karar verdi ve toplandılar Ama
bu gün biribirimizi suçlama günü değil arkadaşlar
onun için bundan kaçınalım
 
Üyelik
11 Haz 2010
Mesajlar
228
Konum
yalova
Biz son girdiğimiz sınavda Netlook01 hilalper ve ismini zikretmediğim diğer arkadaşlar dilekçeleri forumlara aktarmalar arkaşalara duyurmalar faks e-mail ve tüm iletişi kanalllarını kullanarak bayağı bir emek verdik
Hatta Şahsen ben gidemedim ama bazı arkadaşlarımız ismo önünde toplanmaya karar verdi ve toplandılar Ama
bu gün biribirimizi suçlama günü değil arkadaşlar
onun için bundan kaçınalım
Suçlama falan yapmıyorum.Ben 2010 da tek dersten dosya yakıp Türmoba dava açıp sonra 2 yıl bekleyip bütün derslerden sınava giren ve meslek mensubu olan biri olarak konuşuyorum.Kendinizi bizim yerimize koyun bakalım ne hissedeceksiniz.Kimi neden suçlayalım benim sorum geriye dönük hak aramak gibi bir durum olur mu acaba?Yoksa herkeze hayırlı olsun ne diyelim.
 
Üyelik
21 Şub 2014
Mesajlar
79
Konum
ankara
Suçlama falan yapmıyorum.Ben 2010 da tek dersten dosya yakıp Türmoba dava açıp sonra 2 yıl bekleyip bütün derslerden sınava giren ve meslek mensubu olan biri olarak konuşuyorum.Kendinizi bizim yerimize koyun bakalım ne hissedeceksiniz.Kimi neden suçlayalım benim sorum geriye dönük hak aramak gibi bir durum olur mu acaba?Yoksa herkeze hayırlı olsun ne diyelim.

hayırlısı olsun öyledir inanırım herkes emek verdi, ama bu zamana kısmetmiş..
 
Üyelik
30 Nis 2013
Mesajlar
380
Konum
ADANA
Evet amacımız saygı çerçevesinde hakkımızı aramaktı çok zor durumdaydık ben muhasbe departmanında çalışıyorum naylon staj yapıp alan arkadaşlarımız oldu bu belgeyi .. emin olun hakkımızdı .. benim şartlarımı görseniz dudağınız uçuklardı.. bekar değiliz ve gece 12 lere kadar muhasebede diz çürütüyoruz... gece eve gelip inanın o kafayla gece 3 kadar des çalışıyor sabah yaka paça işe gidiyoruz..bebeğim var onun gıda parasınıda kurslara harcayamam ben kendi adıma konuşuyorum , bir çok arkadaşımda bu durumda..

teşekkür ederiz Araz arkadaşım...bizler kardeşiz .... bu meslek bizlerle kalkınacak inşallah... sınavları ver köşeye çekil değil..

birlikle el ele güzel bir mesleği bizler oluşturacağız.. emin olun bizlerr.. canı gönülden isteyenler..

yetkililere de teşekkür ederiz .Demek ki birileri sesimizi duydu.

Ruhsat almak önemli değil , alınan ruhsatı kullanabilmek ve sevmek önemli...
 
Üst