Yeni TTK'da Temsil ve İmza Yetkisi Üzerine Değerlendirme, Tescilde Yaşanan Sorunlar

Üst