zirve

Yeni Türk Lirasının "Yeni"si

Üyelik
28 Eki 2006
Mesajlar
13
Arkadaşlar bildiğiniz üzere YTL den "yeni" ibaresi kaldırılacak. fakat bunun ne zaman kalkacağı konusunda bir bilgisi olan arkadaş varmı. Bunu kaldırmak için Bakanlar Kurulu Karar alacak fakat böyle bir kararda yok heralde. Bilgisi olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum.
 
Üyelik
18 Tem 2006
Mesajlar
627
Konum
istanbul
200 Liralık Banknotlar Yolda


Türkiye'nin 20 ay önce tanıştığı Yeni Türk Lirası, 2009'dan sonra değişecek. Merkez Bankası'nın Yürüttüğü çalışmalara göre, YTL'den Y ibaresi kaldırılırken, mevcut kağıt ve madeni paralar farklı bir şekle bürünecek.

Sahteciliğin önüne geçmek için farklı güvenlik önlemlerinin yer alacağı yeni banknotların ebadı değiştiriliyor. Piyasaya 200 yeni liralık banknot gelirken paraların üzerinde görme özürlüler için kabartmalar ve yeni resimler yer alacak.

Madeni para da değişime uğruyor. 1 YTL'lerin alaşımı ve ebatları yenileniyor.

Türkiye, 1 Ocak 2005'ten itibaren paradan altı sıfır atarak YTL ile tanıştı. 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 YTL'lik banknotlar, 1, 5, 10, 25 ve 50 yeni kuruş ile madeni 1 YTL dolaşıma çıktı. Eski TL banknot ve madeni paralar, bir yıllık ortak kullanımdan sonra tedavülden kaldırıldı. TL banknotlar 10 yıl, madeni paralar ise bir yıl boyunca Merkez Bankası ve Ziraat Bankası'nda değiştirilebilecek. Aradan geçen 20 ayı aşkın sürede yeni liranın çabuk yıpranması ve sahteciliğin artması Merkez Bankası'nı harekete geçirdi. YTL'nin devrim sayılabilecek önemli bir değişimi tam yansıtmadığı görüşünde birleşen tasarımcılar da özellikle 50 ve 100 YTL üzerindeki Atatürk portrelerini orijinalinden uzak, silik ve basit bulmuştu. Çareyi YTL'yi değiştirmekte bulan bankaya bağlı Emisyon Genel Müdürlüğü ve Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü çalışmalara başladı. Hem kâğıt hem de madeni para değişecek. Ebat, kabartma, Atatürk portresi ve paranın arkasında yer alacak resimlerle ilgili detaylar üzerinde çalışmalar sürdürülüyor. YTL'nin üzerindeki tarihî eser resimlerinin yanına yenileri eklenirken, 'yeni' ifadesi 2009'da olmayacak. 'Y'nin atılmasıyla birlikte parada sadece Türk Lirası (TL) ibaresi yer alacak. Görme özürlülerin işini kolaylaştıracak bir yenilik ise yeni paranın üzerinde kabartmalar olacak. Merkez Bankası'nın getireceği diğer bir yenilik ise piyasada bulunan 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 YTL'nin yanına 200'lük banknotun eklenmesi olacak.

Paranın yeni yüzünde neler olacak?

- YTL'deki 'Y' ibaresi 2009'dan itibaren kaldırılacak.
- 200 YTL'lik yeni banknot ve 2 YTL'lik madeni para geliyor.
- Görme özürlüler için banknot ebadı farklılaşacak, kabartma olacak.
- Paranın arka yüzündeki resimler değiştiriliyor.
- Teknolojiye dayalı güvenlik özellikleri eklenecek.
- Madeni paraların da ebat ve alaşımı farklılaşıyor.
 
Üyelik
28 Eki 2006
Mesajlar
13
Gökhan Bey çok teşekkür ederim. Yeni ibaresinin 2009 yılında kaldırılacağını söylüyorsunuz. fakat bunu dayandırabildiğiniz bir bakanlar kurulu kararı yahut somut bir belge varmı.
 
Üyelik
18 Tem 2006
Mesajlar
627
Konum
istanbul
böyle bir bakanlar kurulu kararı yok net tarihte kesin değil zaten merkez bankasının daha önce gazetelerde açıkladığı bir durum bu tarih değişebilir
 
Üyelik
30 Eki 2006
Mesajlar
75
yeni türk lirası piyasaya çıkmadan önce, bununla ilgili pek çok seminere katılmış, hatta bunun üzerine bir kaç dergide makalem çıkmıştı. 2004 yılının sonunda söylenen: eski tl'ler 1 yıl dolaşımda kalacak, yeni tl'lerdeki yeni ibaresi ise 2007 başında kalkacaktı. ancak bu sadece söylemde kaldı. zaten çoğu kimse halen milyarı, trilyonu kullanmaya devam ediyor. kaldırılmamasında da en büyük etkenlerden birinin bu olduğunu düşünüyorum.

saygılarımla
smmm ahmet balcı
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Yeni Türk Lirasının "Yeni"si

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2007/11963

Ekli ?Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Karar?ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 2/2/2007 tarihli ve 33 sayılı yazısı üzerine, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu?nca 4/4/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.


YENİ TÜRK LİRASI VE YENİ KURUŞTA YER ALAN YENİ

İBARELERİNİN KALDIRILMASINA VE UYGULAMA

ESASLARINA İLİŞKİN KARARPara biriminden yeni ibaresinin kaldırılması

MADDE1 ? (1) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan ?Yeni? ibareleri kaldırılmıştır.

Banknot ve madeni paraların değiştirilmesi

MADDE 2 ? (1) Tedavüle sürülecek Türk Lirası ve tedavülden çekilecek Yeni Türk Lirası banknot ve madeni paralar hakkında 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile 28/5/1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Uygulamada karşılaşılacak tereddütlerin giderilmesi

GEÇİCİ MADDE ? (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin çalışmalarda ve uygulanmasında karşılaşılan tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; görev alanlarına giren konularda düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,Hazine Müsteşarlığı,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 3 ? (1) Bu Kararın geçici 1 inci maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 ?(1) Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Yeni Türk Lirasının "Yeni"si

22 Ağustos 2008 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 26975

TEBLİĞ

Hazine Müsteşarlığından:

YENİ TÜRK LİRASI VE YENİ KURUŞTA YER ALAN YENİ İBARELERİNİN

KALDIRILMASINA VE UYGULAMA ESASLARINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi hükümleri uyarınca, halen tedavülde olan 1 YTL ile 50, 25, 10, 5 ve 1 Ykr madeni paralar 31/12/2009 tarihinde tedavülden kaldırılacaktır.

Bu kapsamda;

MADDE 1 ? (1) 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile 5/5/2007 tarih ve 26513 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 1 TL ile 50, 25, 10, 5 ve 1 Krş madeni paralar 1/1/2009 tarihinde tedavüle çıkarılacaktır.

MADDE 2 ? (1) Halen tedavülde olan 1 YTL ile 50, 25, 10, 5 ve 1 Ykr madeni paralar, tedavüle çıkarılacak yeni madeni paralarla, 1/1/2009-31/12/2009 tarihleri arasında, birlikte tedavülde olacaktır.

MADDE 3 ? (1) 1/1/2010-31/12/2010 tarihleri arasında YTL ve Ykr madeni paralar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve T.C. Ziraat Bankası şubelerince kabul edilecek ve değiştirilecektir.

MADDE4 ? (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 ? (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığı?nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
 
Üst