Yeni Varlık Barışı Tasarısı

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,852
Konum
İSTANBUL
Türklerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer varlıklarının Türkiye ekonomisine kazandırılması ve kaynakların kayıt altına alınmasını amaçlayan Varlık Barışı uygulamasını düzenleyen tasarı dün akşam TBMM Başkanlığı’na sunuldu, uygulanacak vergi yüzde 2 olarak belirlendi.
Daha önce 2008 yılındaki Varlık Barışı’nda yurt içi varlıklar için yüzde 5, yurt dışı varlıklar için yüzde 2 vergi alınmıştı. Bu tasarıda, yurt içi varlıklar için herhangi bir düzenleme yapılmadı.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türklerin yurtdışında kayıt altında 130 milyar doları bulunduğunu, bu parayı Türkiye’ye çekmek için Maliye Bakanlığı ile görüştüklerini söylemişti.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na göre, gerçek veya tüzel kişilerce 22 Nisan 2013 itibariyle sahip olduğu, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar 31 Temmuz 2013′e kadar TL cinsinden rayiç bedelle, bankalara veya aracı kurumlara bildirilecek ya da vergi dairelerine beyan edilecek.
Yetkililer ve uzmanlar, varlıklarının bir bölümünü yurt dışında tutan Türklerin Varlık Barışı ile bunları Türkiye’ye getirip sisteme sokabileceklerini, mevzuata uygun şekilde yatırım yapma ve değerlendirme olanaklarının mümkün olabileceğine dikkat çekiyorlar.
Bu kıymetler, Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler tarafından beyan tarihini takip eden ay sonuna kadar kanuni defterlere kaydedilecek.
Tasarıya göre, vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 2 oranında vergilendirilecek ve bu vergilendirmenin yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Banka ve aracı kurumlar, bildirimi izleyen ayın 15. günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyecek.
Tasarıya göre, bu vergiler hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir vergiden mahsup edilemeyecek.
Önceki Varlık Barışı uygulaması kapsamında 26.95 milyar lirası yurt dışından olmak üzere toplam 47.3 milyar liralık varlık beyan edilmişti. İki aşamalı olarak uygulanan düzenleme kapsamında toplam 22 milyar liralık bir kaynak temin edilmiş, sigorta primleri ve diğer unsurlar dahil edildiğinde ulaşılan kaynak 32 milyar liraya ulaşmıştı.
Bu beyanlar kapsamında 1.56 milyar liralık vergi tahakkuk ettirilmişti.
VERGİ İNCELEMESİ OLMAYACAK
Varlık Barışı kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak.
Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları, yurt dışında bulunan işyeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları, 31 Ekim 2013′e kadar elde edilenler de dahil olmak üzere, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31 Aralık 2013′e kadar Türkiye’ye transfer edilmesi kaydıyla, gelir veya kurumlar vergisinden müstesna olacak.
Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları 31 Aralık 2013′e kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olacak.
Bakanlar Kurulu bu bildirim ve beyan sürelerini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar uzatmaya yetkili olacak.

Tasarıya göre ayrıca özel sektörde, Türkiye’den yurt dışına götürülen sigortalılar için ödenecek primin işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak.
Kaynak:Sözcü Gazetesi
 

husok

Katkı Sunan Üye
Üyelik
18 Şub 2006
Mesajlar
427
Konum
istanbul
Gelde Ziya Paşa'yı hatırlama;


Afv ile mübeşşer midir ashâb-ı merâtib.
Kânûn-ı ceza âcize mi has demektir.
Milyonlaçalanmesned-iizzetteser-efrâz.
Bir kaç kuruşu mürtekibin câyı kürektir
 
Üyelik
26 Şub 2012
Mesajlar
12
Konum
istanbul
Aslında madem bir varlık barışı çıkartıldı bunu ne diye ülke dışındakilere yaparlar ki ? Ülke içini de kapsasalardı daha iyi bir gelir elde edebilirlerdi.
 
Üst