Yenileme Fonu

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
208
Ocak 2005 döneminde satılan bir taşıtın satış karını yenileme fonuna aldım ve 01-03/2005 geçici vergi beyannamesini ona göre verdim. Mayıs 2005 sonunda aynı türde bir araç satın alındı.

Yenileme fonunun aynı yıl içinde yenilenme durumunda ayrılamayacağını düşünüyorum. Ancak geçici vergi beyannamesini verirken taşıtın yenileneceği belli değildi. Bu durumda fonun nisan ayında diğer o.dışı gelir ve karlar hesabına alınarak, alınan yeni taşıt üzerinden amortisman ayrılması gerektiği kanaatindeyim. Bu konuda görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
70
Konum
istanbul
Sesli düşünüyorum.
ocak ayında yaptığınız satış nedeniyle oluşan karı gelir hesabına aktarmak yerine pasifte özel bir hesap olan yenileme fonuna aktarmışsınız. diyelim ki bu kar 1.000Ytl olsun. dolayısıyla 1.000Ytl eksik beyan etmiş oluyorsunuz.
yeni bir araç aldığınızda amortismanını buradan karşılamak zorunda olduğunuz malum. 10.000Ytl'lik bir araç almanız halinde(kamyonet) 10.000/5/4=500 Ytl*2=1.000Ytl. (2.geç.vergi bey.) bu tutar fondan karşılanacağı için matrah etkilenmemiş olacak ki bir dönem önce bildirmediğiniz gelir bu dönem bildirmediğiniz gidere eşit oldu.
benim örneğimde 1.000Ytl'yi önce gelire atmak daha sonra satın alınan aracın amortismanını ayırmak arasında hiç bir fark olmadı.
Olmamalı da! çünkü sistem bunu gerektiriyor.
Bence, bu nedenle; tutarlılık gibi nedenlerle işlemleri değiştirmeyin. İlk yaptığınız işleme uygun bir işlem olsun. Kaldı ki yenileme fonu 3 yıl içinde kapatılamazsa gelir hesabına aktarılır.
Bilmem bu fikirlerime katılacak mısınız?
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
7
Vergi Usul Kanununun “Amortismana Tabi Malların Satılması” başlığını taşıyan 328/5. maddesinde yer alan hükme istinaden özel fona alınan miktar, aynı maddenin son fıkrasında yer alan “Yukarıki esaslar dahilinde yeni değerlerin iktisabında kullanılan kâr, yeni değerler üzerinden bu Kanun hükümlerine göre ayrılacak amortismanlara mahsup edilir. bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına devam olunur.” hükmüne istinaden, yeni alınan iktisadi kıymetin amortismanında kullanılır.
Bir başka ifade ile, yeni alınan iktisadi kıymet ilişkin amortisman gider olarak dikkate alınmaksızın, yenileme fonundan mahsup edilir.
 

Benzer konular

Üst