resim

Yevmiye Defter Dökümü Hk.

  • Konbuyu başlatan champell59
  • Başlangıç tarihi
C

champell59

Ziyaretçi
Sevgili üstadlar,

Biz şirket olarak defterlerimizi nokta vuruşlu yazıcı ile şerit kağıta döküyoruz. Fakat piyasadaki uygulamalarda durum normal A4 kağıtlarına doğru kayıyormuş diye duyum aldık. Yani meslek mensupları A4 kağıtlarını noterden onaylatıp defterleri onlara döküyorlarmış. Böyle uygulama yapanlar var mı ve bu durumun VUK açısından durumu nedir ? Vereceğiniz bilgiler için şimdidine teşekkürler, saygılar....
 
Üyelik
8 May 2009
Mesajlar
223
Ynt: Yevmiye Defter Dökümü Hk.

champell59 ' Alıntı:
Sevgili üstadlar,

Biz şirket olarak defterlerimizi nokta vuruşlu yazıcı ile şerit kağıta döküyoruz. Fakat piyasadaki uygulamalarda durum normal A4 kağıtlarına doğru kayıyormuş diye duyum aldık. Yani meslek mensupları A4 kağıtlarını noterden onaylatıp defterleri onlara döküyorlarmış. Böyle uygulama yapanlar var mı ve bu durumun VUK açısından durumu nedir ? Vereceğiniz bilgiler için şimdidine teşekkürler, saygılar....
o hooo bayadır kabul edildi A4 kağıtlarına döküm yapılması. tebliği çıkmıştı biliyorum. hatta aldığım ilk defteride A4 e tasdiki olmuş. bu demek oluyor ki alacağım bazı defterler A4 bazısı da sürekli form olacak ;D

Kısaca VUk açısından bir problem yok teknolojiyle birlikte genişletildi. o gün hesap yaptım A4 daha tasarruflu oluyormuş. tabi aldığın kartuşa bağlı olarak ::)
 
C

champell59

Ziyaretçi
Ynt: Yevmiye Defter Dökümü Hk.

Bu konu ile ilgili yasal dayanak, tebliğ vb herhangi bir şey verebilirmisiniz ? Bence böyle olması çok güzel olmuş. Bizim şirketin defterinin dökümü 08-18 saatleri arasında aralıksız dökerseniz 2 hafta sürüyor. Eger bu nokta vuruşlu sesinden kurtulabilirsek bizim için büyük bir atılım olacak.
 
Üyelik
8 May 2009
Mesajlar
223
Ynt: Yevmiye Defter Dökümü Hk.

özür dilerim tebliğ yokmuş yanlış söylemişim. ben ilgilendiğim şeyleri bilgisayara mutlaka kaydediyorumda odanın yazısını kopyalamışım aklımda tebliğ olarak kalmış teee 2005ten kalma bir yazıymış, olur o kadar yanılma :D

kanunda defter tasdikiyle ilgili maddelere bakarsan özellikle sürekli form olacak diye bir ibare geçmiyor. noterden tasdikleneceği ve nasıl tasdikleneceğiyle ilgili açıklama getirilmiş haliyle A4 yasak değildir. bununla ilgili istanbul odası ve deftardarlık ve maliye bilgilendirme yazılarıda yayınlamış...

fakat bilg. bprogramında a4e dökümü sağlayabiliyorsa a4 tasdiki olablir haliyle ;)

İSTANBUL SMMM ODASI BİLGİLENDİRME YAZISIDeğerli Üyemiz, 07/12/2005Bazı üyelerimiz, bilgisayar ortamında tutmuş oldukları defter kayıtlarının A 4 boyutundaki kağıtlara yazdırmaları için, ticari defterlerin A 4 boyutundaki kağıtlara Noter tasdiki yaptırıp yaptıramayacakları konusunda terettüt yaşadıklarını bildirmişlerdir.Konu ile ilgili olarak yapılan Mevzuat incelemesi ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (İstanbul Deftedarlığı) yetkililerinden alınan bilgiler doğrultusunda, Ticari Defterlerin A4 Boyutunda kağıtla Noter tasdiki yaptırılacağı anlaşılmıştır.Bu konuda İstanbul ve Ankara Defterdarlıklarının vermiş oldukları muktezalar aşağıdadır.

Bilgilerinize rica eder, Saygılar sunarız.

Yahya Arıkan

BAŞKAN

T.C.MALİYE BAKANLIĞI

İl Defterdarlığı Usul Gelir MüdürlüğüSayı :B.07.4.DEF.0.34.20./ VUK-1 16/12/2004*11765Konu : Tasdiki zorunlu defterlerin A4 kağıdında Tutulup tutulamayacağı hk.Dilekçenizde 2005 takvim yılında kullanacağınız yevmiye defteri ve defteri kebiri A4 kağıdına noterden tasdik ettirerek kullanıp kullanamayacağınız ve 2004 takvim yılında bilgisayar sürekli formu şeklinde tasdik ettirdiğiniz yevmiye defteri ve defteri kebiri A 4 şeklinde değiştirme imkanınızın olup olmadığı hakkında görüş talep edilmektedir.213 sayılı Vergi Usul Kanununun 221?nci maddesinin 4?üncü fıkrasına göre tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce tasdik ettirmek zorundadır.Aynı Kanunun 225?inci maddesinin a fıkrasında ciltli defterlerin tasdik esnasında sayfalarının sıra numarası ile teselsül ettiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker tasdik makamının resmi mühürü ile mühürlenir.b fıkrasında; müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilen müesseseler bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı yukarıdaki esaslara göre tasdik ettirirler. Tasdikli yapraklar bittiği takdirde yeni yapraklar kullanılmadan evvel tasdike arz olunur.Bunların sayfa numaraları tasdikli yaprakların sayfa numaralarını takiben teselsül ettirilir. Tasdik makamı, ilave yaprakların sayısını ilk tasdik şerhinin altına kaydeder ve bu kaydı usulüne göre tasdik eder hükmü yer almaktadır.Diğer yandan Vergi Usul Kanununun 183. maddesinin ikinci fıkrasında; Yevmiye defterinin ciltli ve sahifelerinin müteselsil sıra numaralı olacağı, mükelleflerin diledikleri takdirde yevmiye defteri ve tutulması zorunlu diğer defterlerini müteharrik yapraklı olarak kullanabilecekleri hüküm altına alınmıştır.Bu durumda; 2005 yılı içinde kullanılacağı tahmin edilen sayıda A4 kağıdının her sayfasının tasdik makamının resmi mühürü ile mühürlenmesi ve sayfaların sıra numarası ile teselsül etmesi kaydı ile 2005 yılı yevmiye ve defter-i kebirin A4 kağıdına tutulması mümkündür.Ayrıca 2004 takvim yılına ait olarak yasal süresinde bilgisayar formu şeklinde tasdik ettirdiğiniz yevmiye defteri ile defter-i kebir A4 kağıdı şeklinde değiştirmeniz mümkün olmayıp, 2004 yılı defterinin bitmesi halinde 2004 yılında kullanabileceğinizi tahmin ettiğiniz sayıda A4 kağıdının sıra numarası ile teselsül ettirilip her sayfasının tasdik makamının resmi mühürü ile mühürlettirilmesi durumunda kullanılması mümkündür.Bilgi edinilmesini rica ederim.

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI

T.C.ANKARA VALİLİĞİ

İl Defterdarlığı Usul Gelir MüdürlüğüSAYI : B.07.4.DEF.0.06.14/32220İlgide kayıtlı dilekçenizde; muhasebe programında versiyon değişikliği yapıldığı, tasdike

tabi yasal defterlerinizin A4 kağıda basılmasının zorunlu olduğu, müteselsil numara takip eden müteharrik yapraklı A4 ebatında kağıdına, kullanacağınız yasal defterlerinizi tasdik ettirebilmek için Defterdarlığımızdan görüş talep edilmiştir.Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 220. ve müteakip maddelerinde defterlerin tasdiki ile ilgili hükümler yer almakta olup, aynı kanunun 225/b maddesinde? Müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilen müesseseler bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı yukarıdaki esaslara göre tasdik ettirirler. Tasdikli yapraklar bittiği takdirde, yeni yapraklar kullanılmadan evvel tasdike arzolunur.? denilmektedir.Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; tasdik edilecek defterlerde kullanılacak kağıtların nev?i önemli olmayıp, tasdikle ilgili işlemlerin madde hükümlerinde yazılı şekilde yerine getirilmesi esastır. Tasdik işlemlerinin ise kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmış olması yeterlidir.Buna göre, A4 kağıtlarına müteselsil sayfa numaraları verilmek kaydıyla, bu kağıtlara defter tasdiklerinin yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.Cemal BOYALI

Defterdar V.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Yevmiye Defter Dökümü Hk.

2000 yılından beri öyle yapıyorum Yani 10 senedir. Gayet normal ve pratik bir yol. Sessiz ve çabuk.

Tavsiye ederim herkese
 
C

champell59

Ziyaretçi
Ynt: Yevmiye Defter Dökümü Hk.

Sn.Nunna ve NGuroy vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkürler. Bizi büyük bir dertten kurtardınız :)
 

Benzer konular

Üst