turkcell

Yevmiye Defteri

Üyelik
28 Ocak 2014
Mesajlar
61
Konum
İstanbul
Merhaba yevmiye defteri programda 816 sayfa 800 sayfa defterimiz var .birkaç sayfaya 2 sayfa bastırsam sorun olur mu ? Basılı defter sayfası ile programın yazdırdıgı sayfa numarası birbirini tutmak zorunda ?
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,887
Konum
ADANA
Yevmiye defterinin arka sayfasına veya tasdiksiz sayfalara yazdırmayınız. Kdvlerinizin indirimleri kabul edilmez, takdire sevk edilebilirsiniz. Bazı mahsup fişlerini birleştirmeniz sayfa sayısını azaltabilir. Birde sistemin verdiği sayfa numaralarını yazdırmak zorunda değilsiniz...
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,250
Konum
Manisa
Mümkün değil. alt hesaplı değilde ana hesap bazında döküm alabilirsiniz, defter a4 kağıt ise yazı fontunu küçülterek bir sayfaya daha çok satır yazdırmaya çalışabilirsiniz.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,304
Konum
İstanbul
Yevmiye maddelerinin içindeki bazı hesap kodlarını birleştiriniz. Örnek olarak 600 hesap yada 391 hesap gibi.
Yada aynı tarihli fişleri birleştirin, oradan da yer açılır.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,427
Konum
İstanbul
Merhaba
Çıktı formatını excel olarak alabilir,sayfa ve punto ayarı yaparak epeyce bir sayfa kazanabilirsiniz.
Ben şahsen yevmiye defterini ana hesap bazında yazıdırmayı pek tasvip etmem.
Son olarakta başka bir platformda bu konuyu tartışmıştık ve orada yine excel formatında ayarlama yaparak tek sayfaya 2 sayfa birden yazdırılabileceği (yan yana) konusunda çoğu meslektaşım hem fikirdi.Bu konuyla ilgili olumsuz bir karar yada özelgeye rastlamadık.Bu şekilde döküm yapanlarda varmış.ben de mümkün olabileceğini düşünüyorum.Neticede bunların hepsi, arka sayfaya yazdırmaktan çok daha yeğdir bana göre.
 

smmm-ankara-

Katkı Sunan Üye
Üyelik
7 Eyl 2012
Mesajlar
303
Konum
ankara
nokta vuruşlu yazıcıda yazıcı ayarlarından satır aralığını azaltarak 1 sayfaya 40-50 yerine 70 satır sığdırarak çok çok fazla yer kazanmak mümkün
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,519
Konum
İstanbul
Sayın Arkadaşlar,

Neredeyse tüm programlar için ana sorun sayfalardaki "Nakli Yekün" satırıdır. satır ufaltmak yada yazıcı üzerinden ayar yapmak bu yapının bozulmasına sebep oluyor. Tahsin'in önerdiği Excel formatı uygun olsada burada yine aynı sorunu tek tek düzenlemek gerekir. Arkadaşımız kullandığı program hakkında bilgi vermemiş bence programın üreticisine başvurarak konu hakkında destek alması daha uygun olur.


Bu başlık altında asıl ilginç konu ise şu;

bülent249 "Kdvlerinizin indirimleri kabul edilmez, takdire sevk edilebilirsiniz." demiş. Konu böyle değil. Şaşırtıcı şekilde mali idarenin tasdiksiz deftere yazılı KDV'lerin indirimin kabul ettiğine dair olaylar var. (KDV yüzünden takdir olmaz ) ancak onaysız sayfalar yüzünden KV/GV açısından takdir ve usulsüzlük olabilir.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,519
Konum
İstanbul
Sayın Arkadaşlar,

Arşivimdeki Konu ile ilgili Özelgeyi de Paylaşıyorum;T.C.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı : B.07.4.DEF.0.17.10.00-KDV-2010-02-15 16/02/2012

Konu : Tasdiksiz deftere kaydedilen belgenin KDV indirimi


İlgi de kayıtlı özelge talep formunda, sehven Noter tasdiki yaptırılamayan 3/12/2008 - 31/12/2008 dönemine ait işletme defterine kaydedilen belgelerde yer alan KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3/B maddesinde, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, 134 üncü maddesinde ise, incelemeden maksadın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğu hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun "Tasdik Zamanı" başlıklı 221 inci maddesinde ise, "Bu Kanunda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar" denilmektedir.

Anılan Kanunun 352 nci maddesinin 8 numaralı bendinde; "Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler tasdik ettirilmemiş sayılır.)" birinci derece usulsüzlük fiili olarak hüküm altına alınmıştır.

Yine aynı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince tutulması mecburi olan defterlerin tasdik ettirilmemiş olması re'sen takdir nedeni olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, KDV Kanununun 29/1-a ve 34/1 inci maddelerine göre, verginin indirim konusu yapılabilmesi için, fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesi ve bu belgelerin kanuni defterlere kaydedilmiş olması gerekmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, tutulması zorunlu defterlerde;

-Tasdik işleminin hiç yaptırılmamış olması,

-Bir önceki takvim yılında veya hesap döneminde tasdik ettirilerek kullananlardan ara tasdike gidilmeksizin bir sonraki hesap döneminde de aynı defterlere kayıt yapılması,

Vergi Usul Kanununun 30/3 ncü maddesine göre re'sen tarhiyat nedeni olup, bu defterlere kaydı yapılan belgelerde yer alan KDV nin de indirimi Kanunun 29 ve 34 üncü maddeleri gereğince mümkün bulunmamaktadır. Ancak, yapılacak incelemede ya da dönem matrahının takdiri sırasında tasdik ettirilmemiş defterlere kaydedilen belgelerin gerçek olduklarına kanaat getirilmesi ve bu verginin satıcı tarafından beyan edildiğinin tespit edilmiş olması kaydıyla bu belgelerdeki KDV nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
17 Haz 2009
Mesajlar
43
Sayın arkadaşlar,
Konuyla ilgili benimde problemim vardı tasdiklenen defter, kayıtlardaki defter sayısı ile tutmuyor.

Vergi dairesine yolum düşmüştü, hazır gelmişken müdür yardımcısına konuyu izah ettim hani ne yapılabilir diye aldığım cevap enteresan, yani müdür yardımcısı mevkindeki birinin bu cevabı vermesi düşündürücü..

Arkadaşlar bana dediği şey şuydu;
Ne kadar eksik sayfa kalmışsa yazılmayan o sayı kadar ek defter tasdikleyip yazdırabilirsin dedi

Ben bunu duyunca çok şaşırdım, Böyle bir şey mümkün mü?
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,427
Konum
İstanbul
Sayın arkadaşlar,
Konuyla ilgili benimde problemim vardı tasdiklenen defter, kayıtlardaki defter sayısı ile tutmuyor.

Vergi dairesine yolum düşmüştü, hazır gelmişken müdür yardımcısına konuyu izah ettim hani ne yapılabilir diye aldığım cevap enteresan, yani müdür yardımcısı mevkindeki birinin bu cevabı vermesi düşündürücü..

Arkadaşlar bana dediği şey şuydu;
Ne kadar eksik sayfa kalmışsa yazılmayan o sayı kadar ek defter tasdikleyip yazdırabilirsin dedi

Ben bunu duyunca çok şaşırdım, Böyle bir şey mümkün mü?

Peki,siz bu cevap karşısında tamam deyip odadan mı çıktınız :)
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,519
Konum
İstanbul
Sayın arkadaşlar,
Konuyla ilgili benimde problemim vardı tasdiklenen defter, kayıtlardaki defter sayısı ile tutmuyor.

Vergi dairesine yolum düşmüştü, hazır gelmişken müdür yardımcısına konuyu izah ettim hani ne yapılabilir diye aldığım cevap enteresan, yani müdür yardımcısı mevkindeki birinin bu cevabı vermesi düşündürücü..

Arkadaşlar bana dediği şey şuydu;
Ne kadar eksik sayfa kalmışsa yazılmayan o sayı kadar ek defter tasdikleyip yazdırabilirsin dedi

Ben bunu duyunca çok şaşırdım, Böyle bir şey mümkün mü?Sayın Açelya,

Hiç düşündürücü değil, verilen cevap doğru, ancak şöyle bir ayrıntı var; VUK 221 madde diyor ki;

Tasdik Zamanı
Madde 221
Bu kanunda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar:

1.Ötedenberi işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;

2.Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tesbit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;

3. (Değişik: 4/12/1985 - 3239/17 md.) Yeniden işe başlıyanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler, işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;

4.Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısiyle veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.


Yasal Defterlere kayıt süresini ve yazdırma süresini gözönüne alırsanız bu sürenin çok uzun olmadığını anlamak gerekir. Bu süre de yine VUK 219'a göre;

Kayıt Zamanı
Madde 219
(Değişik: 30/12/1980 - 2365/32 md.) Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyle ki:

a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.

c) Günlük kasa, günlük perakende satış ve hasılat defterleri ile serbest meslek kazanç defterine muameleler günü gününe kaydedilir.
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,887
Konum
ADANA
Bende dahil olmak üzere hemen hemen bütün meslektaşlarımız defterleri gününde yazdırmıyoruz. Gününde yapsak (yapabilsek) durumu düzeltebiliriz. Bu gibi durumla karşılaşmamak için ben defterleri her zaman fazla sayfa onaylatırım. Birde muhasebe programlarında ekran üzerinden kaç sayfa gerektiği görülebiliyor. Zaman zaman bun kontrol etmekte fayda var. Gecikmeden ek onay yaptırılabilir.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,427
Konum
İstanbul
Kevork abim,senin bu yazdıklarını müdür yardımcısı bir cümleyle özetlemeye çalışmış aslında :) Anlatmaya çalıştığı buydu da,bu kadar teferruata kim girecek tabi.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,427
Konum
İstanbul
Ben de mütemadiyen fazla tasdik ettirmekle beraber ağustos-eylül aylarında yazılan sayfa sayılarını kontrol ederim.Eksik kayıtlar için tahmini ilaveler yaparak bu şekilde karar veririm.Ek tasdikleri pek aralık ayına bırakmam.
Tabi burda şöyle bir ayrıntı da var.Örneğin Haziran sonunda defter bitmiş ama ve bu durum aralık ayında farkedilmiş.Aralıkta ek defter tasdik edilmiş olsun.Bu deftere kayıtlar temmuz ayından itibaren yazdırılmaya başlanmış.haliyle bu durum Kevork abinin paylaştığı madde 219'un b fıkrasına aykırı olacaktır.Çünkü 6 ay gecikmeli gibi bir yazdırma söz konusu oluyor.Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama böyle bir durumda şayet 1 temmuzdan itibaren kayıtlar ek deftere yazdırılacaksa bu defterin en geç 10-15 ağustos aralığındaki bir tarihte tasdik edilmiş olması gerekir.Ben bu b fıkrasından bunu anlıyorum.Tabi b fıkrasında bahsedilen diğer şartlar yerine geitirilirse..
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,519
Konum
İstanbul
Ben de mütemadiyen fazla tasdik ettirmekle beraber ağustos-eylül aylarında yazılan sayfa sayılarını kontrol ederim.Eksik kayıtlar için tahmini ilaveler yaparak bu şekilde karar veririm.Ek tasdikleri pek aralık ayına bırakmam.
Tabi burda şöyle bir ayrıntı da var.Örneğin Haziran sonunda defter bitmiş ama ve bu durum aralık ayında farkedilmiş.Aralıkta ek defter tasdik edilmiş olsun.Bu deftere kayıtlar temmuz ayından itibaren yazdırılmaya başlanmış.haliyle bu durum Kevork abinin paylaştığı madde 219'un b fıkrasına aykırı olacaktır.Çünkü 6 ay gecikmeli gibi bir yazdırma söz konusu oluyor.Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama böyle bir durumda şayet 1 temmuzdan itibaren kayıtlar ek deftere yazdırılacaksa bu defterin en geç 10-15 ağustos aralığındaki bir tarihte tasdik edilmiş olması gerekir.Ben bu b fıkrasından bunu anlıyorum.Tabi b fıkrasında bahsedilen diğer şartlar yerine geitirilirse..


Tahsin,

Aynen öyle, defterde son kayıt diyelim 10 temmuz ise ekdefter engeç 20 temmuzda onaylatılmış olmalıdır ve 11 temmuzdan itibaren yazılabilir. Sonrası takdire sevk. İşin ilginç yanı ise şu. Diyelim ki 20 temmuzda onaylatılmadı ve 30 ağustosta onaylatıldı 20 ağustostan itibaren yazılan kayıtlar tamamen usule uygundur. Yasa maddesindeki açıklama aynen bunu söylüyor. Ama bununla ilgili hiçbir özelge yada Yargı kararına rastlamadım. Konuştuğumuz üstatlar da var, nerden yumurtladın dediler ayrı. Buda mümkün görünüyor dün cevaplandırıp paylaştığım KDV ile ilgili durumu da gözönüne alırsak tabiki.
 

smmm-ankara-

Katkı Sunan Üye
Üyelik
7 Eyl 2012
Mesajlar
303
Konum
ankara
Sayın Arkadaşlar,

Neredeyse tüm programlar için ana sorun sayfalardaki "Nakli Yekün" satırıdır. satır ufaltmak yada yazıcı üzerinden ayar yapmak bu yapının bozulmasına sebep oluyor. Tahsin'in önerdiği Excel formatı uygun olsada burada yine aynı sorunu tek tek düzenlemek gerekir. Arkadaşımız kullandığı program hakkında bilgi vermemiş bence programın üreticisine başvurarak konu hakkında destek alması daha uygun olur.


Bu başlık altında asıl ilginç konu ise şu;

bülent249 "Kdvlerinizin indirimleri kabul edilmez, takdire sevk edilebilirsiniz." demiş. Konu böyle değil. Şaşırtıcı şekilde mali idarenin tasdiksiz deftere yazılı KDV'lerin indirimin kabul ettiğine dair olaylar var. (KDV yüzünden takdir olmaz ) ancak onaysız sayfalar yüzünden KV/GV açısından takdir ve usulsüzlük olabilir.

bazı muhasebe programlarlarında 1 sayfaya kaç satır yazılacak şeklinde bir ayar oluyor, nokta vuruşlu yazıcıda satır aralarını azalttıktan sonra 1 sayfaya yazdırılacak satır sayısını muhasebe programından artırmak (uygun miktarda) gerekiyor tabi
 

Benzer konular

Üst