zirve

Yevmiye Defterinin Yetmez İse Ne Yapmalıyız.

stajer66

Katkı Sunan Üye
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
347
Konum
Ankara
yevmiye defterimizin yetmiyeceği kesinleşti hemde arkasına yazdırsak bile yetmeyeceği belli bu durumda ne yapmalıyız ek defter tastik ettirebilirmiyiz belli bir süresi varmı

cevaplarınız için teşekkür ederim
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
@stajer66,

Defterinizin ön yüzü bittiğinde arkasına yazdırmanın geçerli olmayacağına ilişkin verilmiş mukteza var. Bu nedenle yeni defter tasdik ettirmeniz gerekmektedir.

Tasdik zamanı

V.U.K. Madde 221 - Bu kanunda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar;

1. Ötedenberi işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;

2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;

3. (3239 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen bent) Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler, işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;

4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyle veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce;

Saygılar.
 

stajer66

Katkı Sunan Üye
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
347
Konum
Ankara
ilk önce sn ergül ilginize teşekkür ederim
Sonra Sn ergül cevabınıda kanun maddesinde defteri kullanmadan önce jbaresi yer alıyor defterlere ilgili belgelerin en geç 7 gün içinde işlenmesi gerektiğini bilyorum. benim defterimi benden önce 100 sayfa tastik ettirilmiş ben bunun farkına yeni vardım şuan benim kayıtlarım 350 sayfayı buluyorum bu durumda ben ne yapmalıyım yani defter tastiğinin bir acelesi varmı aralıkta tastik ettirsem olur mu
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Kod:
Madde 219 - (2365 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle değişen madde) Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyle ki: 

a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir. 

.....................
 
S

SMMM Kenan GÜMÜŞ

Ziyaretçi
Merhaba,

A. DEFTERLERİN TASDİKSİZ ARKA YÜZLERİNİN KULLANILMASI:

Bilindiği üzere tasdikli defterlerin yalnızca bir yüzüne kayıt yapılmaktadır. Hatta mümkünse kayıtların, tasdik mühürlerinin bulunduğu sayfalara işlenmesi/döküm alınması en güzel yöntem olacaktır.

Öncelikle şunu belirteyim, defterlerin arka yüzünün kullanılması durumunda, SSK ve Vergi İdaresi tarafından çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. SSK bu durumu kayıt geçersizliği sayarak idari para cezası kesmektedir. Fakat, iyi bir savunma ile bu cezanın mahkeme tarafından iptal edilme ihtimali yüksektir. Vergi idaresi tarafından defterler incelemeye sevk edilmekte ve kdv indirimleri kabul edilmemektedir. Fakat, bu durum da iyi bir savunma ile mahkemelerde iptal edilebilmektedir.

Ancak, yukarıdaki durumlar her zaman için geçerli olmayıp, mahkemelerin aksi yönde kararları da bulunmaktadır.

Mümkün olduğunca defterlerin arka yüzlerinin kullanılmasından kaçınılmalıdır.

B. YIL İÇİNDE DOLAN DEFTERLER:

VUK’nda,

“TASDİK ZAMANI
Madde 221/4

4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.”,

“TASDİKİ YENİLEME
Madde 222-
Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.”. hükümlerine baktığımızda,

Yıl içinde defterleri dolan mükellefler yeni defter tasdik etmeye mecburdurlar.

Ancak, yasadaki “bunları kullanmaya başlamadan önce” hükmü yeterince açık değildir. Örneğin, bir defter 30.11.2005 tarihinde dolmuş ise yeni bir defterin, kullanılmaya başlama tarihi, 30.11.2005 tarihi midir? 01.12.2005 tarihi midir? Yoksa son kayıt tarihi olan, 10.12.2005 tarihi midir? Tartışmalıdır.

Yine VUK’nun,

“MAKSAT”
başlıklı, 171. maddesindeki;
Madde 171- Mükellefler bu kanuna göre tutacakları defterleri vergi uygulaması bakımından aşağıdaki maksatları sağlayacak şekilde tutarlar:
1. Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit etmek;
2. Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek;
3. Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek;
4. Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve incelemek;
5. (2365 sayılı Kanunun 23. maddesiyle değişen bent) Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumlarını (Emanet mahiyetindeki değerler dahil) kontrol etmek ve incelemek.” ,

““TASDİKİ YENİLEME” başlıklı, 222. maddesindeki;
Madde 222- Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.”.

Hükümlere baktığımızda, en mantıklı tarihin KİŞİSEL GÖRÜŞÜME göre, 10.12.2005 tarihi olduğu ortaya çıkmaktadır.

Çünkü, defterin dolduğu günü veya bir ertesi günü esas alırsak, Ocak ayı içerisinde, hatta 31.01 tarihinde defter tasdikini yenileyen mükellefler deftere kayıtlarını 20 gün geç yapmış olacaklardır. Yani yasa, defter tasdikini ocak içinde yenileme suretiyle tasdik ettirenlere 20 günlük bir kayıt süresi vermiştir.

Ayrıca, defterlere kayıtların genel olarak 10 günlük kayıt zamanını da dikkate aldığımızda ve hakkaniyet kurallarını da göz önünde bulundurduğumuzda, defterin dolup dolmadığı ancak defterin dolduğu tarihten 10 gün sonra tespit edilebileceği de açıktır. Yani defterlerini düzenli olarak işleyen bir mükellef, defterinin dolduğunu en erken, defterin dolmasından itibaren 10 gün sonra öğrenebilecek/tespit edebilecektir. Bu durum VUK’nun 171. maddesindeki defterlerin tutulmasındaki amaçla da birebir örtüşmektedir.

31.10.2005 tarihinde dolan bir defterin yerine, en geç 10.11.2005, 01.05.2005 tarihinde dolan bir defterin yerine en geç 10.05.2005 günü mesai bitimine kadar yeni bir defter tasdik ettirilmelidir. Akla şu soru da gelebilir, mükellefin bir ay içinde herhangi bir kaydı gerektiren işlemi yoksa? Bu durumda, 1 aylık süre zarfında bir işlem var mıdır? Yok mudur? Bu durumda yeni defter ne zaman tasdik ettirilecektir?

Örneğimize bakarsak, 31.10.2005 tarihinde defter dolmuş diyelim, fakat, 2005/11. ayda hiçbir kayıt veya işlem olmadığını, firmanın 01.12.2005 tarihinde kaydı gerektiren bir işlem yaptığını düşünelim: Bu durumda, yeni bir defter 10.12.2005 tarihinde mi tasdik ettirilecektir? Sorusu akla gelmektedir. Yani bu mükellefin 2005/11. ayda hiçbir işlemi olmadığını nasıl iddia edebiliriz? Veya bu iddia çokta mantıklı mıdır? İspati gerçekten zor bir durum olup, ancak çok çok iyi bir savunma durumunda bel ki mahkeme ikna edilebilir.

Sonuç olarak, 31.10.2005 tarihinde dolan bir defterin yerine, en geç 10.11.2005, 01.05.2005 tarihinde dolan bir defterin yerine en geç 10.05.2005 günü mesai bitimine kadar yeni bir defter tasdik ettirilmelidir, diye düşünüyorum.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
142
VUK’un 219. maddesi aynen aşağıdaki gibidir: “Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyle ki:
a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.

yine VUK’un 221. maddesinde göre;

Bu Kanun’da yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar:

4-tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce

1-)idarenin görüşü göre defterlerin kullanmaya başlamadan önce tasdik ettirilmesi gerekir.bu görüşte kayıt zamanı gözardı edilmekte ve defterlerin tasdik zamanını etkilememektedir.

2-)görüş ise Danıştay 4. Dairesi’nin vermiş olduğu Kararıa göre, “kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseseler” dolan defterlerinin yerine kullanacakları yeni defterlerini kayıt zamanı olan 45 gün içerisinde yaptırabileceklerdir (not:deftelere kayıtlarını VUK’un 219. maddesinin (b) bendi göre işleyenler için)

fakat buradada başka bir görüşe daha vardır (yılmaz özbalcı v.u.k.yorum ve açıklamaları sayfa:484 )""tasdik süresinin sonu deftere kaydı gereken muamele tarihinden itibaren on gün içinde dolar."" bu görüşe ise 15 nisanda muamele yapılmış ise kayıt engeç 25 nisana kadar yapılabilir.tasdikinde bu süre icerisinde yapılması gerekir.

İstanbul Defterdarlığı Usul Gelir Müdürlüğü’nün 30.10.1996 tarih ve B.07.4.DEF.0.34.18.VUK.221-3714-10200 sayılı görüş yazısında; “herhangi bir nedenle yeni defter kullanma ihtiyacı doğması halinde, alınan ve verilen ilk belge tarihinden itibaren on gün içinde defter tasdik ettirilmesi gerekmektedir.” görüşü ifade edilmiştir.

görüldüğü gibi değişik görüşler mevcuttur.


celal elibuyuk
smmm-ist
 
S

SMMM Kenan GÜMÜŞ

Ziyaretçi
İlave Olarak,

Bilindiği gibi, işletme defterleri günlük olarak yazılması gereken defterler olduğundan,

30.11.2005 tarihinde biten bir işletme defterininin yerine de, en geç 01.12.2005 tarihine kadar bir defter tasdik ettirilmesi, bu mümkün değilse bile defterin bitiş tarihini takip eden makul bir süre içerisinde (5 gün, 10 gün, 15 gün içerisinde, yani kişinin iyi niyetini ortaya koyması bakımından), yeni bir işletme defteri tasdik ettirilmesi gerekir, diye düşünüyorum.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
142
kenan bey

vergi usul kanunda işletme defterinin günlük olarak tutulacağına dair mevcut bir hüküm varmı.? yoksa benmi yanlış hatırlıyorum.


celal elibüyük
smmm-ist
 

stajer66

Katkı Sunan Üye
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
347
Konum
Ankara
arkadaşlar ilk önce cevaplarınıza çok teşekkür ederim benim defter biteli nerden baksanız 4 ay olmuştur ben defterin 500 sayfa yapıldığını bilyordum fakat 100 sayfa tastik ettirilmiş bu durumda ne tavsiye edersiniz. teşekkür ederim.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
142
sayın kenan bey

sizin düşünceniz yasayı zorlayarak yapılmış yorum olduğunu düşünüyorum bu konudaki görüşlerinize katılamıyorum düşüncenizin yada yorumuzun yasal bir zemini olduğunu düşünmüyorum.sadece kdvden yola cıkarak yada kıyas yapılarak(işletme defteri benzerliği örneği) konuyu genelme yapmaya calışmısınız.yasa böyle bir durum öngörseydi c bendine bu durumu ifade edecek düzenlemeyi yapardı.pratikte böyle olduğunu ifade etmişşiniz sizde biliyorsunuzki pratikte defterler yıl sonuna kadar yazdırılmaz dolaysıyla 219 mad.pratikte çokta uygulanmaz.

kişisel görüşüm kdv kaygısı yüzünden işletme defterinin (ki bu durum yevmiye defteri içinde geçerli olması gerekli değilmidir.?) günlük olarak işlenir savınıza katılamıyorum.


celal elibuyuk
smmm-şst
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
142
sayın kenan bey

benim ifadelerim arasında işletme defterine kayıtların 10 günde bir yapılması gerekir (zorunludur)diye bir zorlamayı ifade edecek bir görüş mevcutmudur.?
ben sadece sizin günlük kayıt yapılması gereklidir şeklindeki görüşünüzün yasallarda mevcut olmadığını 10 günlük kayıtlarında yapılabileceğini ifade ettim.siz inandırmak gibi bir kaygı zaten yok.kanunu maddesi açık.

neyse konuyu uzatmaya gerek yok.size hayırlı cumalar....................


celal elibüyük
smmm-ist
 

AFA

Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
46
sayın stajer66

eğer defterini hiç yazdırmadıysan, yevmiye defterinde muavin hesaplarada işliyosan önce muhasebe fişleri çıkarırısın. fatura ve fatura yerine geçen belgeler üstüne zımpalarsın. dah sonra bilgisayar kayıtlarındaki muavin hesaplarını silersin sadece kebir hesaplı yazdırırsın.yine yetmezse yevmiye maddelerinin uygun olanlarını birleştirirsin. dahada olmazsa mecburen kalanı defterin arkasına yazdırırsın.
 
Üst