Yıllık İzin Hakkı Hakkında!!!

Üyelik
12 May 2011
Mesajlar
8
Merhaba Arkadaşlar; Özel bir şirkette 5,5 yılını dolduran bir personel askerlik nedeniyle iş akdini tek taraflı fesh ederek Yıllık izin haklarını talep ettiğinde nasıl bir yıllık izin hesaplaması yapılır. Yani geçmiş yıldan izin haklarını kullandı yani 2010'dan kalan tüm izinlerini kullandı ama bu yılın 5 ayında izin hakkı oluşur mu yoksa yılın tamamlanması mı gerekiyor?Herhangi bir dayanağı var mıdır?Yardımcı olur musunuz?
 
Üyelik
11 Ara 2009
Mesajlar
726
Konum
İstanbul
Ynt: Yıllık İzin Hakkı Hakkında!!!

Yıllık izin hak edebilmesi için her yıl bir tam yılın tamamlanması gerekiyor.

Alıntıdır.


İŞ KANUNUNA GÖRE YILLIK İZİN UYGULAMASI


Yaz dönemi ile birlikte okuyucular gönderdikleri e-maillerde yıllık izin uygulamasına ilişkin çok sayıda soru yöneltmişlerdir[1].

Yıllık Ücretli İzine Hak Kazanma

- Yıllık ücretli izin hakkı İş Kanununa tabi olarak çalışan işçilere uygulanır. Bunun için işçinin iş sözleşmesine dayanarak bir işte ücret karşılığı çalışması gerekir.

- Yıllık izne hak kazanabilmesi için işçinin işe girdiği tarihten başlayarak deneme süresi de dâhil olmak üzere 1 yıl çalışması gerekmektedir.

- İzne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir.

Yıllık Ücretli İznin Uygulanması
Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.
İzin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.
İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.
Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Diğer bir ifadeyle yıllık izin iş günü olarak verilir.
Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara talepte bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorundadır.
İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde bildirim süresi ile işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri, yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.
İşçinin yıllık ücretli izin kullandığını işveren kanıtlamak zorundadır[2]. Bu nedenle işverenler, işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi düzenlemelidir.
İzin Süresinin Tespiti
İşçinin izin süresi, iznini hak ettiği tarihteki hizmet süresine ve İş Kanunu hükümlerine göre belirlenir. İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.
İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
- Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara on dört günden,

- Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,

- On beş yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden, az olamaz. Ancak, on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Altıncı Yıl İzninin Kullandırılması
İş Kanunu ??işçi hesaplanacak her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kulla­nır...? hükmü gereği yıllık ücretli izni bir sonraki çalışma yılı içerisinde kullanabile­cektir.
Örnek: Bayan A, ? unvanlı işyerinde 01.06.2004 tarihinde çalışmaya başlamıştır.
- 1.yıl iznini 01.06.2005?31.05.2006 tarihleri arasında,
- 2.yıl iznini 01.06.2006?31.05.2007 tarihleri arasında,
- 3.yıl iznini 01.06.2007?31.05.2008 tarihleri arasında,
- 4.yıl iznini 01.06.2008?31.05.2009 tarihleri arasında,
- 5.yıl iznini 01.06.2009?31.05.2010 tarihleri arasında,
- 6.yıl iznini 01.06.2010?31.05.2011 tarihleri arasında kullanabilecektir.
- Bayan A? 6.yıl iznini hak ettiği 01.06.2010 tarihinden itibaren 20 işgünü izin kullanacaktır.

Ücretin Ödenmesi
İzin ücretinin belirlenmesinde; fazla çalışma karşılığı alınacak ücretler, primler, sosyal yardımlar hesaba katılmaz.
İşveren veya işveren vekili, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye izin dönemine ilişkin ücreti ile ödenmesi bu döneme rastlayan diğer ücret ve ücret niteliğindeki haklarını izine başlamadan önce peşin olarak vermek veya avans olarak ödemek zorundadır.
Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti:
İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.
Cumartesi Günleri Çalışmayan İşyerlerinde Cumartesi Gününün İzin Süresinden Sayılması
Cumartesi günü çalışılmayıp iki gün hafta tatili uygulanan işyerlerinde Cumartesi günü de hafta tatili olarak yıllık izin sürelerine eklenecek mi? sorusuna uygulamada farklı cevaplar verilebilmektedir. İş Kanunu,46 ve 63.maddesi birlikte yorumlandığında işçi-işveren arasında sözleşmeye dayalı özel bir düzenleme yoksa kanaatimce hafta tatili 1 gündür. Cumartesi iş günüdür. Bu nedenle Cumartesi günleri hafta tatili olarak yıllık izin süresine eklenmez.
İşveren, İşçilerin Birikmiş Yıllık İzinlerini Kullandırmak Zorundadır
İş Kanunun da kullandırılmayan izinlerin yanacağına dair bir hüküm yoktur. Aksine, kullandırılmayan izinlerin iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle son bulması halinde ücretinin ödeneceği, hatta işçinin son ücreti üzerinden ödeneceği hükmü vardır.
İş Kanunu, izin kullandırmayan işverenliğe yaptırım getirdiği gibi, işçi lehine izin hakkını saklı tutmuştur. İş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren zamanaşımı süresi 5 yıldır. İş sözleşmesi feshedilen işçi 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde dava açmak şartıyla kullanmadığı yıllık izinlerin tümünün karşılığını alacaktır[3].
İşverenlerin geçmiş yıllara ait işçilerin birikmiş izinlerini iç yönetmelik, genelge vb.işlemlerle kaldırmaya yönelik eylemleri yasal uygulamaya aykırıdır.
İşçi İzine İhtiyacım Yok, Kullanmak İstemiyorum Diyemez
İşçide, işverende yıllık izin hakkından feragat edemez. Kamu ağırlıklı şirketlerde Belediye/Belediye Şirketlerinde işçilerin 50?250 gün arasında izin alacakları olduğu uygulamada görülmektedir. İşçi emekli olduğunda veya iş sözleşmesi son bulduğunda yasa hükmü gereği izin alacağı ücrete dönüşmektedir. Ödeme son ücret üzerinden yapılacağından işçinin eline çok yüksek bir miktar geçebilmektedir. Bu uygulama yasal değildir.
İşçi kullanmadığı izinlerin ücretini son ücret üzerinden alacağından izin kullanmaktan feragat edebilmektedir. Ancak kurum veya birim yetkililerin buna izin vermemesi, Anayasal bir hak olan izni işçilere kullandırması gerekir. Yıllık izini kullandırma zamanını belirlemek işverenin yönetim yetkisi kapsamındadır. İşçi ?bu zaman buna uygun değil, ben izin kullanmak istemiyorum? diyemez. Ancak işverenin de bu yetkisini eşitlik ilkesini gözeterek kullanması şarttır.
Birikmiş izin alacaklarının ücrete dönüşmesi halinde Kurum zararına sebebiyet verilmektedir. Kanaatimce oluşacak bu zarar kurum yetkililerinden tazmin edilebilir.
İşverenlik İş Kanunu yıllık izinlerine ilişkin hükümlerine muhalefetten ayrıca idari para cezasına muhatap olabilecektir.
Sonuç:
Yıllık izin hakkı bir dinlenme iznidir. Bir yıl boyunca çalışıp izne hak kazanan işçinin bu hakkını kullanması ruh ve sağlık durumu açısından önem taşır.
Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez ve tek taraflı olarak feragat edilemez.
 
Üyelik
13 Tem 2010
Mesajlar
640
Konum
İstanbul
Ynt: Yıllık İzin Hakkı Hakkında!!!

Çalışanın bir yılık hizmet süresi.. bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlar..
 
Üyelik
21 Ocak 2009
Mesajlar
1,020
Konum
Tekirdağ
Ynt: Yıllık İzin Hakkı Hakkında!!!

Biz 225 saat normal çalışma + 75 saat her ay ikramiye ödüyoruz. İş akdi fesh edilen personelin kalan iznini öderken normal ücret + ikamiye olarak ödüyoruz.

Yani şöyle anlatayım çıkan personele ;

7,5 + 2,5 ( 2,5*30=75 ikramiye bedeli olarak ) = toplamda her kullanılmayan izin günü için 10 saat olarak ödüyoruz.

Yaptığımız uygulama doğru mudur..? Yoksa ikramiyeyi hiç dahil etmesek te olur mu..?
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,478
Ynt: Yıllık İzin Hakkı Hakkında!!!

İzin karşılığı para ödemek gerektiğinde ek ödemeler dikkate alınmaz.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,804
Konum
izmir
Ynt: Yıllık İzin Hakkı Hakkında!!!

:)
Bugüne kadar devam eden, süreklilik kazanmış bir uygulamaysa bu yaptığınız,
artık hiç yapmasak ta olur mu dan çıkmış demektir.
 
Üyelik
21 Ocak 2009
Mesajlar
1,020
Konum
Tekirdağ
Ynt: Yıllık İzin Hakkı Hakkında!!!

keremcem ' Alıntı:
:)
Bugüne kadar devam eden, süreklilik kazanmış bir uygulamaysa bu yaptığınız,
artık hiç yapmasak ta olur mu dan çıkmış demektir.
orası öyle tabii :)
 
Üyelik
5 Tem 2010
Mesajlar
219
Konum
Eskişehir
Ynt: Yıllık İzin Hakkı Hakkında!!!

Sn. Hazelsu,

Bu konuda bulacağınız yargı kararı ile durumu düzeltebilirsiniz.
Bundan sonraki işlemlerde Yıllık izin ücretini çıplak ücretten hesaplarsınız.
Bu hataen yapılmış işlemdir. İşverenin bilerek önce ödeyip sonra geri aldığı bir hak değildir.
Bu nedenle itiraz edene yargı kararını gösterir, böyle hesaplanması gerektiğini söylersiniz.
Ayrıca işyerinizde sendika var ise temsilcisini de yargı kararı ile ikna edersiniz. (Zaten kendisi de
sendika merkezine soracak. Toplu sözleşmenizde böyle madde yoksa Haklı olduğunuzu öğrenecektir.)
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,804
Konum
izmir
Ynt: Yıllık İzin Hakkı Hakkında!!!

Yargıtay kararı aramak yerine,
eğer bu şekilde izin ücreti ödemeye son vermek istiyorsanız;
tüm çalışanlara, yeni bir yönetmelik yayınlayıp, yeni yönetmeliği kabul ettiklerine dair bir onay almanızı öneririm.
Bahsettiğiniz şekilde ödeme ile ilgili yönetmelik-sözleşme vs de yazılı ise, değiştirmenizi ve yeni uygulamaya sonrasında geçmenizi öneririm.
 
Üyelik
21 Ocak 2009
Mesajlar
1,020
Konum
Tekirdağ
Ynt: Yıllık İzin Hakkı Hakkında!!!

keremcem ' Alıntı:
Yargıtay kararı aramak yerine,
eğer bu şekilde izin ücreti ödemeye son vermek istiyorsanız;
tüm çalışanlara, yeni bir yönetmelik yayınlayıp, yeni yönetmeliği kabul ettiklerine dair bir onay almanızı öneririm.
Bahsettiğiniz şekilde ödeme ile ilgili yönetmelik-sözleşme vs de yazılı ise, değiştirmenizi ve yeni uygulamaya sonrasında geçmenizi öneririm.

en iyisi mi bu güne kadar nasıl yaptıysak öyle devam etmek , büyükbaşlardan soran olursa da geriye dönük yaptıklarımızı gösteririm bir şey diyemezler. Teşekkür ederim yine de :) ;)
 
Üyelik
5 Tem 2010
Mesajlar
219
Konum
Eskişehir
Ynt: Yıllık İzin Hakkı Hakkında!!!

Sn. Keremcem,
Önerdiğiniz bir yöntem olabilir. Ancak bu durumda yeni yönetmeliği çalışanın bir kısmı kabul etmeyip
imzalamasa ne olacak. Bu durumda yeni yönetmeliği hak kaybı olarak algılayan bu nedenle
imzalamayanların iş sözleşmesini mi fesh etmek lazım. veya kabul edenler ve etmeyenlere çift
uygulama mı yapılacak.
Sn. Hazelsu uygulamasını zaten değiştirmeyecek. Ama değiştirmek gerekseydi bu konudaki emsal
yargı kararları en büyük destekçisi olacaktı. Yönetmelik değişikliği işverenin kendi çıkarına yaptığı
bir uygulama algısı oluşturur.
 
Üyelik
24 Haz 2013
Mesajlar
216
Konum
Akhisar
Merhaba,

bir personel 4 ekimde yıllık izne ayrılacak. 16 günlük. 21 ekimde bitiyor normalde.. Yönetim bayram iznini düşmüyor, benim hesabıma göre 26 ekim olmuyor mu?
yani bayram tatili eklenmez mi?
 
Üst