Yıllık Ücretli İzin hesabı.?

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,214
Konum
İstanbul
Merhaba arkadaşlar;

Aşağıdaki metinden ikinci kez A işyerine giriş yaparak çalışan işçinin yıllık izin süresinin hesabında daha önceki birinci çalışma yıllarında geçirdiği süreler dikkate alınabileceği çıkarılabilirmi.?

Yoksa buradan tazminatı hesaplanmadan bir işverenin işyerinden aynı işverenin başka bir firmasına kaydırılan işçiler için kullanılabilir anlamımı çıkarılmalıdır.

03 Mart 2004 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 25391
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
İKİNCİ BÖLÜM
İzin Hakkının Belirlenmesi ve Kullanımı
Yıllık Ücretli İzine Hak Kazanma

Madde 4 ? İş Kanununun 53 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 54 üncü maddesindeki esaslar ve 55 inci maddesindeki durumlar göz önünde tutularak her işçinin yıllık ücretli izne hak kazandığı tarih bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde sözü geçen yıllık ücretli izin kayıt belgesine yazılır.
Yıllık izin süresinin ve izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır.
Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanun veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler de, işçinin yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında birleştirilerek göz önünde bulundurulur.

Cevaplar için teşekkürler şimdiden.
Kolay gelsin.
 
Üyelik
3 Kas 2007
Mesajlar
823
Ynt: Yıllık Ücretli İzin hesabı.?

onu bilmiyorum ama benim bildiğim 5 yıl çalış
sonra belli tarih sonra tekrar aynı işyerine gir
izin hesabı 5 yılmış gibi başlar

3- İşten Çıktıktan / Askerden Döndükten / Emekli Olduktan Sonra Tekrar Aynı İşe Geri Döndüm, Geçmiş Çalışma Dönemlerim İzin Hakkımın Hesabında Dikkate Alınacak mı?Önemli bulduğumuz ve değinmek istediğimiz diğer bir konu da; işçinin aynı işverene ait bir ya da değişik işyerlerinde aralıklı olarak yaptığı çalışmaların yıllık ücretli izin bakımından değerlendirilmesidir. (4857 sayılı İş Kanununun 54.?üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü)Gerçektende işçi aynı işverene bağlı işyerlerinden çeşitli nedenlerle ayrılıp (istifa, askerlik, emeklilik vb.) tekrar iş başı yaptığında daha önceki çalışmalarına ait kıdem süresi sıfırlanmış mı kabul edilecek? Yoksa bu süreler dikkate alınacak mı?Bu konuda örnek oluşturacak Yargıtay Kararında konuyla ilgili tespit davası açan bir işçi sendikasının davasını Yargıtay konunun tespit davasına gerek olmayacak kadar net olduğu gerekçesiyle reddetmiştir. (Yargıtay 9. H.D.?nin 17.05.2004 tarihli ve E:2003/23749, K:2004/12114 sayılı Kararı.) [1]?Dava: Davacı, yıllık izinlerinin eksik hesaplandığının tespitine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kabul etmiştir.Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:Karar: Davacı sendika, açmış olduğu dava ile sendika üyesi işçinin yıllık izninin tüm çalışma süresi toplamı üzerinden hesaplanması gerektiğinin tespitine karar verilmesini istemiştir.Davalı işveren cevabında; davacı işçinin askere giderken hizmet akdini feshettiğini ve askerlik dönüşü yeni bir hizmet akdi kurulduğunu ve bu nedenle önceki çalışmanın süresinin izin günlerinin belirlenmesinde göz önüne alınamayacağını ileri sürmüştür.1475 Sayılı İş Kanunu'nun 50. maddesinde; "....yıllık ücretli izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır..."denilmektedir.Yasanın bu açık hükmüne ve davacı işçinin askerlik nedeniyle işyerinden ayrılmasına ve bu ayrılışın askerlik öncesi hizmet süresinin izin günlerinin hesaplanmasında göz önünde tutulacağı maddede açıkça vurgulanmasına rağmen bu yönün tespiti şeklinde dava açılmasının yasal bir yönü bulunmamaktadır."Bizimde görüşümüz, yıllık ücretli izin hakkında işçinin aynı işverene bağlı olarak çalıştığı tüm sürelerin birleştirilerek göz önüne alınmasıdır. İş sözleşmesi çeşitli nedenlerle kesintiye uğrasa da süreler birleştirilecek ve yıllık ücretli izin hesabı toplam süre üzerinden yapılacaktır.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Yıllık Ücretli İzin hesabı.?

Ancak Yargıtay emeklilik nedeniyle tazminat ödenerek iş akdi fesih edilirse, izin hakkına esas sürenin de sıfırlanmış olduğunu kabul ediyor.

Ben de bu karara katılmıyorum. Ancak son durum böyle. Daha önce de forumda tartıştık.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,214
Konum
İstanbul
Ynt: Yıllık Ücretli İzin hesabı.?

Yani emeklilik nedeni hariç, işten ayrılış nedeni ne olursa olsun, bir işçi tazminatı ödenerek çıkarıldıktan sonra ikinci kez aynı işyerine giriş yaparsa, daha önceki o işyerinde geçen çalışma süreleri yıllık izin süresinin hesabında dikkate alınır (dahil edilir).

Açıkçası şaşırdım.Bende tersini düşünüyordum, mantıklı da gelmedi ayrıca.
Bir işçinin işten ayrılırken, tazminatı, ihbarı, izin süresi vss. herşeyi bitiyor ancak, izin hesabı bitmiyor.

Bunu işverene anlatmakda zor olacak.


Cevaplar için teşekkürler.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Yıllık Ücretli İzin hesabı.?

İş yasası bu konuda açık.Aynı işverenin muhtelif işyerlerinde bile aralıklı da olsa birleştiriyor. Ancak emeklilik ve kıdem alarak isten ayrılma durumunda hakların sıfırlandığını kabul ediyor.
Bence temel gerekçeye aykırıdır. Belki yakında başka bir yargıtay kararı çıkar bu konuda.
 
Üst