zirve

YMM'lerin Müteselsil Sorumluluğu

Üyelik
6 Ağu 2005
Mesajlar
57
3568 sayılı yasanın 12. maddesinde düzenlenen YMM' lerin tasdikten doğan müteselsil sorumluluğuna dair ;
"Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. " yasa hükmünden ne anlaşılmak gerekir?

YMM' ler, inceleme sonucunda oluşacak her matrah farkı nedeniyle mükellef ile birlikte "MÜTESELSİLEN" sorumlu tutulabilirler mi? Müteselsil sorumluluğun şartları nedir?
 
Üyelik
6 Ağu 2005
Mesajlar
57
Hala cevap yok, soruyu bir de şöyle soralım.

Vergi incelemesi sonucu denetim elemanınca tespit edilen her matrah farkı nedeniyle YYM' ler mükellef ile birlikte MÜTESELSİL sorumlu tutulur ve üstelik de disiplin soruşturmasına uğrarlarsa, bu mesleği ifa etmek mümkün olabilir mi?
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Kod:
Madde 12 
Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkca belirtirler.
Kod:
Disiplin cezaları 
Madde 48 
Tasdik yetkisini gerçeğe aykırı olarak kullandığı Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ilk defa tespit edilen ve rapora bağlanan yeminli mali müşavirler hakkında geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, bu husus tekerrür edip bunun mahkeme kararıyla kesinleşmesi halinde de yeminli sıfatını kaldırma cezası verilir. 
             Mükellefle birlikte kasden vergi ziyaına sebebiyet verdikleri mahkeme kararı ile kesinleşen meslek mensuplarına, meslekten çıkarma cezası verilir.
 
Üyelik
6 Ağu 2005
Mesajlar
57
Ogün bey, ilginize teşekkürler
mevzuatı ben de biliyorum
Sorunun amacı bu yasa hükmünün uygulamasının mesleğinizi nasıl etkileyeceği hususunda görüş almaktı. Çünkü bu uygulamanın yaygınlaşması halinde denetim elemanlarının hatalı olarak belirledikleri matrah farkları nedeniyle YYM lerin bu tehdit altında mesleklerini nasıl yapabileceklerini tartışmaya açmak istedik. Yine de teşekkürler
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
70
Konum
istanbul
YMM'lerin sorumlulukları öncelikle malidir.Yani ziyaa uğratılan vergi,ceza vb.mükellefle birlikte müteselsilen sorumlu.
Diğer yandan inceleme elemanları meslek mensuplarının vuk 346 ve 347.maddelerinde belirtilen fiillerden de sorumlu olup olmadıklarını tespit edecekler ve gerekirse bu maddelere göre de cezaya muhatap olabileceklerdir.
 
Üst