Yoklama fişinin mükellefin eşi tarafından imzalanması

Üyelik
6 Ara 2006
Mesajlar
387
Konum
İstanbul
İşe başlamada yoklama fişini mükellefin eşi imzalamıştır.
vergi dairesi bunu kabul etmiyor. bununla ilgili mevzuat arıyorum, daha önce bu durumla karşılaşanlar varsa kaynak verebilir mi?
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Yoklama fişinin mükellefin eşi tarafından imzalanması

Ancak eşi işletmede bifiil çalışıyorsa olur, aksi takdirde o tutanak hukuken bir anlam ifade etmez.
 
Üyelik
6 Ara 2006
Mesajlar
387
Konum
İstanbul
Ynt: Yoklama fişinin mükellefin eşi tarafından imzalanması

tahsin bey bu yazıyı gördüm ama kararın metnine ulaşamadım. uyap mevzuat programından da baktım metne ulaşamayorum.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Yoklama fişinin mükellefin eşi tarafından imzalanması

Kemal Bey eşi işletmede çalışıyor mu çalışmıyor mu? Esas önemli olan burası.
 

Tahsin Kurt

Tanınmış Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,146
Konum
İstanbul
Ynt: Yoklama fişinin mükellefin eşi tarafından imzalanması

Dn.4.D., 29.6.1982 Tarih ve E.No:1982/590, K.No: 1982/3046

Konuya ait bulabildiğim karar örneği bu....Bununda konuyla alakalı olduğunu sanmıyorum..

****************
Muhasebeci yardımcısı mükellefin yetkili adamıdır. Bu şahsın imzası ile tesbit edilen duruma itibar edilir.
Karar No
1982/3046
Esas No
1982/5906
Karar Tarihi
26-09-1982
Danıştay Dördüncü Daire

Muhasebeci yardımcısı mükellefin yetkili adamıdır. Bu şahsın imzası ile tesbit edilen duruma itibar edilir. Uyuşmazlık, davalıya ait işyerinde muhasebeci yardımcısının hazır bulunduğu sırada yapılan fiili envanter sonucuna göre uygulanan tarhiyatı kaldıran temyiz komisyonu kararından doğmuştur.

Her ne kadar dava dilekçesinde, tarhiyata yönelik yükümlü itirazının süresinde yapılmadığı, temyiz incelemesinde de bu iddianın ileri sürülmüş olmasına karşın, süreyle ilgili iddialarının kararda karşılanmadığı belirtilmekteyse de, itiraz dilekçesine karşılık davacı müdürlük tarafından verilen 7.5.1975 günlü, 4347 sayılı savunma dilekçesinde ihbarnamelerin, 17.3.1975 gününde yükümlüye tebliğ edildiğinin yazılı olması ve itirazın 17.4.1975 gününde komisyonda kayıt görmesi karşısında davacının ihbarnamelerin yükümlüye 23.1.1975 gününde tebliğ edildiği ve itirazın 26.2.I975 gününde yapıldığı savma itibar etme olanağı bulunmamaktadır.

Halı ticaretiyle uğraşan davalıya ait işyerinde 15.5.1974 gününde düzenlenen fiilî envanter sonuçlarım içeren tutanağın muhasebeci yardımcısı tarafından imzalanması nedeniyle, saptamalara dayanılamıyacağı ve esasen envanterde eksik gösterildiği sonucuna ulaşılan 45 adet halıya ait faturaların henüz kendilerine ulaşmadığı ve bu halıların 1974 yılı alışları olduğu iddialarıyla tarhiyatın yasaya aykırı olduğu ileri sürülmüş ve komisyonca salınan vergi ve kesilen ceza aynı nedenlerle kaldırılmış ise de, işletmede sürekli görev yapan muhasebeci yardımcısı, 213 sayılı Yasa?nın 131. maddesinde sözü geçen «yükümlünün yetkili adamın sayılacağından ve ne itiraz ne de temyiz aşamasında davalı 1974 yılı alışı olduğunu ileri sürdüğü 45 adet halıya ilişkin faturaları ibraz edemediğine göre tarhiyatın yazılı gerekçeyle kaldırılmasında yasaya uygunluk görülmemiştir.

Ancak matrah farkının envanter noksanlığından doğduğu gözönüne alındığında, davalının vergi kaçırma kastıyla hareket etmediği sonucuna ulaşıldığından salınan vergiye kusur cezası uygulanması gerekir.

Açıklanan nedenlerle dava konusu kararın bozulmasına, salınan verginin re?sen onanmasına, cezanın ise kusura çevrilmesine oybirliğiyle karar verildi.

*****************
 
Üyelik
6 Ara 2006
Mesajlar
387
Konum
İstanbul
Ynt: Yoklama fişinin mükellefin eşi tarafından imzalanması

tahsin bey teşekkürler. buradan şu sonucu çıkarabiliriz bence.
vekalet ile yoklama imzalanabilir. eşi ile ilgili söz geçmese de vekaleti olan eşin imzası geçerlidir.
ayrıca koray bey eşi fiilen çalışıyor. o konuda sorun olacağını sanmıyorum.
zaten mükellefi vergi dairesine götürücem vergi dairesinin şüphesini gidermek adına.
ayrıca yanımda bir dayanak olması için bunu araştırmıştım.
teşekkürler.
 

Tahsin Kurt

Tanınmış Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,146
Konum
İstanbul
Ynt: Yoklama fişinin mükellefin eşi tarafından imzalanması

Vekalette açılış ve kapanış işlemleri konusuna atıfta bulunulmuşsa vekaleten imza geçerlidir.
Bu konuda dairenin sorun çıkarmaması gerekir.Fakat subjektif bir olay olduğunuda söylemek lazım.
İkna etmek biraz uğraştırıcı olabilir.Mükellef daireye gidecekse sorunda kalmayacaktır.
Saygılar
 
Üst