Yolluk Hk.

Üyelik
4 Tem 2005
Mesajlar
115
Harcırah?

Çalışanın işverenin işini görmek üzere veya işverenin masraflarını yüklendiğini kabul ettiği bir durumda ; işveren yol masrafı,yemek masrafı,kalıcak yer masrafı gibi ödemeleri karşılayabilir...


bilmiyorum yardımcı oldu mu?
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
142
sayın serin
yukardaki zorunuza benzer bir soruya daha önce yazdığım yazımı aşağıya alıyorum umarım faydalı olur....gelir gelirgisi kanunu61.md ücretin tanımını yapmıştır.yine gelir vergisi kanunu 23-30 maddeleri ücretten istisna durumları belirlemiştir.
gelir vergisinin 24/2.md yollukların gelir vergisinden istisna olduğunu belirtmiştir.yine gelir vergisi kanunun 23/10.md.işçilerin toplu olarak işe gelmesini sağlamak içinişverenler tarafından yapılan taşıma giderleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.
buradaki karışıklılık yollukların tanımında yatmaktadır.yolluk personele yurtiçi yada yurtdışıdaki geçici görev için bulunduğu yerden başka bir yere gönderilmesi karşılığında verilen ödemelerdir.
işçiye iş gidip gelmesi için verilen paralar yolluk kapsamına girmez bu yol parası adı altında yapılan bir ödemedir. gelir vergisi kanunundaki ücret tanımına girer.üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması gereklidir.
ücret ödemeleri damga vergisine tabi olduğundan dolayı(ücretten istisna olsa bile damga vergisinde istisna olmasın gerektirmez.damga vergisinin konusu farklıdır.) damga vergisine tabidir.
ssk kanunun 77.madesi prime esas kazançları sıralanmıştır.bunlar dışındaki ödemeler prime tabidir

.BURADA GEÇEN YOLLUKLAR YUKARIDAKİ SEBEBLERDEN DOLAYI YANİ İŞCİNİN İŞE GİDİP GELMESİ İÇİN VERİLEN YOL PARASINI ANLAMINDA DEĞİLDİR.BUDURUMDA İŞCİYE VERİLEN NAKTİ YOL PARASININ PRİME ESAS KAZANÇ OLARAK ÜZERİNDEN KESİNTİ YAPILMASI GEREKLİDİR.
Yargıtay 10. HD’nin Kararı’nda “yol paralarının yolluk kabul edilmeyeceği” hükmü de dikkate alınmak suretiyle prime esas kazançlardan sayılarak işlem yapılması gerektiği söylenebilir. Yrg. 10. HD’nin, 18.12.1974 tarih ve E: 6094, K: 7252 sayılı Kararı

sonuç
işcinin işe gidipi gelmesi için yapılan ödemeler üçret tanımına girer ve istisna olmadığından dolayı gelir vergisine tabidir.ayrıca damga vergisine tabidir.ssk kanunu 77 md.prime esas ücretlerdeki yolluk kavramı işcinin işe gidip gelmesi için yapılan ödeme değildir.işciye verilen yol parası adı altındaki ödemeler ssk prime tabidir.

celal elibuyuk
smmm-ist
 
Üyelik
12 Haz 2005
Mesajlar
142
merhaba,

Sayın CELAL ELİBÜYÜK,

affınıza sığınarak bir ekleme yapayım. Yollukların tamamı gelir vergisinden istisna değil.

Harcırahların gelir vergisinden istisna tavanı (01.01.2005'den itibaren) 27,60 YTL

sınırlama var.

Saygıyla,
 
Üst