zirve

Yurt Dışı Harcamaları Kayıt Belgeleri

Üyelik
28 Ara 2010
Mesajlar
10
Yurt dışında yapılan harcamalarla ilgili olarak; gider olarak kayda girebileceğimiz belge alamadığımız yerlerde, Türkiye'den götüreceğimiz Gider Makbuzunu oradaki harcamalarımızda imza varsa kaşe vs karşılığında kullanabilir miyiz?
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Yurt Dışı Harcamaları Kayıt Belgeleri

Sorunuzun cevabı 253 Nolu VUK Genel Tebliğinin B bölümünde var;

"B - YURT DIŞINDA FAALİYETTE BULUNAN MÜKELLEFLERE YAPTIRILAN İŞ VE HİZMETLER KARŞILIĞINDA ALINAN BELGELERLE İLGİLİ İŞLEMLER :

Vergi Usul Kanunun kayıt nizamına ilişkin 215 inci maddesinde, bu Kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulmasının mecburi olacağı belirtilmiş 227 nci maddesinde de "Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü yer almıştır. Söz konusu kayıtların ise aynı Kanunun 229 uncu ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden herhangi biri ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

Bu hükümlere göre, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlara yaptırılan, iş veya hizmetler karşılığında ödemede bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşardan aldıkları muteber belgeleri, yurt dışındaki temsilciliklerimizde veya yurt içindeki noterlerde Türkçe'ye tercüme ve tasdik ettirdikten sonra defterlerine gider olarak kaydedebilmekte idiler.

Ancak Bakanlığımıza yapılan başvurulardan, bu işlemlerin yurt dışı temsilciliklerimizdeki iş yığılmalarına neden olduğu, mükellefler bakımından da ağır külfetler getirdiği anlaşıldığından, anılan Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, bu Genel Tebliğ ile yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlara yaptırılan iş veya hizmetler karşılığında alınan belgelerin, yurt dışındaki temsilciliklerimizde veya yurt içinde noterlerde Türkçe'ye tercüme ve tasdik edilme zorunluluğu kaldırılmıştır.

Buna göre, yurt dışındaki kişi veya firmalardan belge alan mükellefler, bu belgeleri defter kayıtlarında gider olarak göstermeleri sırasında belgelerde yazılı bedelleri, belgelenir düzenlendiği günde Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevirerek kayıtlarında göstereceklerdir. Ancak inceleme sırasında inceleme elamanınca lüzum görülmesi halinde, mükellefler bu belgelerini tercüme ettirmek zorundadırlar."Yurtdışında yaptığınız harcamalar için mutlaka ilgili ülkenin mevzuatına göre düzenlenmiş belge ile tevsik edilmesi gereklidir. Bunun tek istisnası GVK md.40/1 uyarınca ihracat, yurtdışı inşaat ve onarma işlerinde döviz olarak elde edilen hasılatın binde 5'i kadar götürü gider yazabilme hükmüdür. Bunun haricinde belge temin edemediğiniz yurtdışı giderlerini gider olarak dikkate alamazsınız.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Yurt Dışı Harcamaları Kayıt Belgeleri

koraykarakaya ' Alıntı:
Bunun tek istisnası GVK md.40/1 uyarınca ihracat, yurtdışı inşaat ve onarma işlerinde döviz olarak elde edilen hasılatın binde 5'i kadar götürü gider yazabilme hükmüdür.

Bu götürü gider uygulaması ile ilgili olarak bir şey eklemek istiyorum. Her ne kadar kanunda bu giderin hangi tarihte yazılacağı belirtilmemişsede Vergi Müfettişleri Şirket yetkilisinin yurt dışında olduğu tarihe dikkat ediyorlar. Şayet götürü gider olarak yazdığınız tarihde şirket yetkilisi yurt dışında değilse. Sevgili (her ne kadar buna karşı olsamda) Vergi Müfettişi arkadaşlarımız bunu kar dağıtımı olarak adlandırıyor. Dolayısıyla %15 stopaj uyguluyorlar.
Bu yüzden bu gider hakkınızı defterlere kayıt ettiğiniz tarihde şirket yetkilisinin yurt dışında olmasına özen gösteriniz.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Yurt Dışı Harcamaları Kayıt Belgeleri

Mohican bahsettiğiniz yaklaşımı ben de duydum ancak son derece anlamsız, GVK 40/1'deki götürü gider şirket yetkilsinin yurtdışında fiilen yaptığı seyahat giderleri değil, belki şirket yetkilisi Türkiyede iken ihracat ile ilgili komisyon gideri ödeniyor ve bunun karşılığında ise belge alınamıyor.

GVK 40/1 uygulamasında esas dikkat edilmesi gereken beyanname üzerinde indirmemek, yıl içinde muhasebe kayıtlarına yansıtarak giderleştirilmesidir.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Yurt Dışı Harcamaları Kayıt Belgeleri

Koray bey, aynı düşüncedeyiz. Malasef idarenin ne alırsam o kardır yaklaşımının bir sonucu ile karşı karşıyayız.
 
Üyelik
2 Tem 2014
Mesajlar
56
Konum
antalya
Peki faturası olmayıp kredi kartı slibi olan işlemleri ne yapacağız. İşleme koyacak mıyız koymayacak mıyız?
 
Üyelik
17 Mar 2016
Mesajlar
2
Konum
istanbul
merhaba,
yurtdışında açmakta olduğumuz ofis ile ilgili yaptığımız harcamaları hangi hesaplarda tutmamız gerekiyor. örn: noter giderleri,tercümeler, yurtdışı belge ücretleri vs.
 
Üst