Yurtdışı İnşaat Geliri Ve Gideri

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,807
Konum
İstanbul
Merhaba
Yurtdışında taşeronluk yapan firmanın kestiği faturaların kurumlar vergisinden istisna olduğunu biliyorum. Peki orada çalışanların ücretleri vergiden düşülemiyor mu ? Kkeg mi yapacağız ?
Teşekkür ederim
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,829
Konum
İSTANBUL
Merhaba
Yurtdışında taşeronluk yapan firmanın kestiği faturaların kurumlar vergisinden istisna olduğunu biliyorum. Peki orada çalışanların ücretleri vergiden düşülemiyor mu ? Kkeg mi yapacağız ?
Teşekkür ederim

KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde; "Kanunun 1'inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler." hükmü yer almaktadır.
Aynı Kanunun "İstisnalar" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde de yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançların kurumlar vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.
Konu ile ilgili olarak yayımlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "5.9 Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlarda istisna" başlıklı bölümünde;
"Kurumlar Vergisi Kanununun 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye'de genel sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar, herhangi bir koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
...
Bu istisnanın uygulanması açısından, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların Türkiye'ye getirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu kazançların Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi istisnadan yararlanılması için yeterlidir.

ÜCRETLER AÇISINDAN  • Müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yurt dışında çalışan Türk vatandaşların ücretlerinin Türkiye'den transfer edilmek suretiyle ödenmesi halinde, burada çalışan işçilerin ücret gelirleri; Türkiye'de elde ettikleri diğer kazanç ve iratları ile birleştirilmek suretiyle, tam mükellefiyet esasına göre vergiye tabi tutulması gerekir.

    Ancak, Bu işçilerin ücretleri, bulunulan ülkede de vergilendirilmesi durumunda, mükerrer vergilemeyi önlemek için mahsup işleminin, ikinci defa vergi kesilen ülke tarafından yapılması gerekecektir.

    Tam mükellefiyete tabi kurum veya kuruluşların yurt dışında bulunan faaliyetlerinde çalışan işçilerin ücretlerinin, yurt dışındaki kazançları üzerinden tahakkuk ettirilerek ödenmesi ayrıca, bu ülke mevzuatlarına göre gider olarak dikkate alınarak vergilendirilmesi durumunda, Gelir Vergisi Kanunu'nun 3. maddesinin 2 numaralı parantez içi hükmü uyarınca gelir vergisine tabi tutulmaması gerekecektir.

    Tam mükellefiyet tabi mükelleflerin yurt dışındaki işleri nedeniyle bu ülkede, çalıştırılan işçilere ayrıca yabancı firmalarca da ücret ödenmiş ve yabancı firma tarafından da bulunulan ülkede herhangi bir vergi tevkifatı yapılmamış ise, bu ücretleri elde edenler tarafından, Gelir Vergisi Kanunu'nun 95. maddesi uyarınca Türkiye'de beyan edilerek vergiye tabi tutulması gerekir.

    Ancak, söz konusu ücretlerin; bulunulan ülke tarafından vergiye tabi tutulmuş ise, Türkiye'de gelir vergisine tabi tutulmaması, Türkiye'de yerleşik bulunan şirkete transfer edilerek, bu şirket tarafından da ilgili personele ödenmesi halinde ise, bu ödemelerin, Türkiye'de ücret olarak gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
SAYGILARIMLA

S.M.M.M DR.FERHAT SUCU
 

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,807
Konum
İstanbul
Üstad teşekkür ederim
Biz taşeronuz ücretler oradan ödeniyor ama orada vergi kesintisi olmuyor biz kesiyoruz. Kurumlar vergisi beyannamesinde ücret gideri yazabilir miyiz ? Kkeg olmadan
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,249
Konum
İSTANBUL
Üstad teşekkür ederim
Biz taşeronuz ücretler oradan ödeniyor ama orada vergi kesintisi olmuyor biz kesiyoruz. Kurumlar vergisi beyannamesinde ücret gideri yazabilir miyiz ? Kkeg olmadan

Hayır,yazamazsınız.

Şayet Türkiye'de bulunan şirketinizden ödeme yapılmış olsaydı ve gider olarak gösterebilseydiniz bahsettiğiniz şekilde yapabilirdiniz.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,829
Konum
İSTANBUL
Üstad teşekkür ederim
Biz taşeronuz ücretler oradan ödeniyor ama orada vergi kesintisi olmuyor biz kesiyoruz. Kurumlar vergisi beyannamesinde ücret gideri yazabilir miyiz ? Kkeg olmadan

Sayın Day-Dream

Şube açmanız ve bu şubede gelir elde edilmesi durumunda ( fatura kesilmesi vs) hesapları ayrıca takip edileceğinden, yapılan masrafların veya ücret ödemelerinin direkt olarak Türkiye'deki şirketinizde kayıtlarına gider yazılamaz. Şube kar veya zararları (oradaki elde edilen gelirden giderler yani orada ödenen ücretler v.s düşüldükten sonra kalan net kazanç ) kurumlar vergisi beyannamesinde kurumlar vergisi kanunda belirtilen istisna koşullarını sağlaması koşulu ile istisna edilmiştir.

İrtibat bürosu olması durumunda ise, büro masrafları ile çalışan kişiye yapacağınız ödemeleri şirketinizde gider olarak yazabilirsiniz
 
Üst