Yurtdışı İnşaat Geliri

meduzam

Katkı Sunan Üye
Üyelik
17 Kas 2005
Mesajlar
457
Konum
ankara
Iraktaki şirketimiz aracılığı ile oradan iş alıyoruz.İnşaat onarım işi yapıyoruz.
Oradaki iş ile ilgili giderler türkiyee işlenmiyor Şube aracalığı ile olduğu için.

Ancak o işle ilgili gelirler bankamıza usd olarak yatırılıyor.
Irakta bankacılık işlemi olmadığı için hesabımaz havale yoluyla geçiyor. Şimdi bu gelen paraları muhasebeye nasıl kaydedeceğiz.
Önce merke şubeler cari hesabı 393 hesabı çalıştıryorum 393 ırak şantiyesi diye sonra da bu hesaptan giren çıkan dözvileri karşılaştırıp kalana bakiyeyi 601-Yurtdışı inşaat müteaahitlik hizemt geliri olarak işliyorum Bu konuda fikri olan varsa yardımcı olursa sevinirim.
Ayrıca 393 hesaptaki bakiyeler geçici vergi söneminde beyan edilecek ve usdler değerleme yapılacak mı.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,829
Konum
İSTANBUL
Ynt: Yurtdışı İnşaat Geliri

Yurt Dışı İnşaat, Onarım, Montaj ve Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazançlarla İlgili 1 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği?nde Yapılan AçıklamalarYurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların Kurumlar Vergisinden istisna edilmesiyle ilgili esaslar 1 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun uygulanmasına ilişkin olarak; 3 Nisan 2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete?de 1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ?in 5.9. bölümünde yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların Kurumlar Vergisinden istisna edilmesiyle ilgili esaslar açıklanmıştır.

Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan ve Türkiye?de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar, herhangi bir koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan yasal düzenlemeler temelde eskiye göre farklılık göstermemekle birlikte, bu Tebliğde uygulamaya yönelik olarak daha önceden olmadığı kadar ayrıntılı açıklamalara yer verilmiş ve bazı özel durumlar kapsanmıştır.

Söz konusu Tebliğde yer alan açıklamalar aşağıdaki gibidir:

Kazancın İstisna Edilmesinin Şartları ve Türkiye?de Beyan Esasları

Kazancın istisna olabilmesi için Türkiye?ye getirilmesi şart olmayıp, faaliyette bulunulan yabancı ülkede tasarruf edilebiliyor olması ve Türkiye?de sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi yeterlidir. Türkiye?de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazanç, hesaplara intikal ettirilmesi gereken tarihte T.C. Merkez Bankasının o gün için tespit ve ilan ettiği döviz alış kurları ile değerlenecektir. T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunmayan yabancı paralarda ise Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit ve ilan ettiği kurlar dikkate alınacaktır.
Yurt dışı faaliyet sonucunda elde edilen kazançlar elde edildiği dönem itibarıyla, Türkiye?de ilgili olduğu geçici vergi matrahının tespitinde de dikkate alınacaktır.

Teknik Hizmetlerde İstisna Uygulaması

İnşaat, onarım ve montaj işlerinin yurt dışında gerçekleştirilebilmesi için ilgili ülkede bir iş yeri bulunması gerekirken, teknik hizmetler bir iş yeri olmaksızın da verilebilmektedir. Ancak bu durumda;

? Teknik hizmet inşaat işi ile birlikte veriliyorsa bu madde (KVK 5. madde) kapsamında,
? Sadece teknik hizmet veriliyor ve iş yeri varsa yine bu madde kapsamında,
? Sadece teknik hizmet veriliyor ancak ilgili ülkede bir iş yeri yok ise kazanç bu madde kapsamında değerlendirilmez, istisna değil, ihracat sayılır.

Yurt dışında Yapılan İnşaat İşlerinde Kullanılan Krediler için İşin Tamamlanmasından Sonra Ödenen Faiz ve Kur farklarının Durumu

Yurt dışında yapılan inşaat işlerinde kullanılmak üzere alınmış krediler için, inşaat işlerinin sona erdirilmesinden sonra ödenmesi gereken faiz ve kur farkları;

? Yabancı ülkede bunları ödeyecek bir işletmenin kalmaması ve
? Bu işe ilişkin olarak elde edilen hasılatın yurt dışındaki inşaata harcanan kredi tutarı kadar kısmının Türkiye?ye getirilmesi halinde,

merkezdeki kurum için ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılmış bir gider niteliğinde olduğundan, genel esaslar çerçevesinde Türkiye?de kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilecektir.

Yurt dışında Yapılan İnşaat İşleri Nedeniyle, Merkez ve Şube Arasındaki Cari Hesapların Değerlemesi

Yurt dışında yapılan inşaat işleri ile ilgili olarak Türkiye?deki merkez ile yurt dışındaki iş yeri arasında ortaya çıkan ilişkilerde yurt dışındaki işyerine Türkiye?den fatura kesilmek suretiyle yapılan ve o iş yerinde maliyet veya gider olarak kabul edilen mal ve hizmet hareketleri ile yurt dışındaki iş yeri ile Türkiye?deki merkez arasındaki para hareketlerinin ayrı ayrı hesaplarda izlenmesi ve değerlemenin buna göre yapılması gerekmektedir.

? Yurt dışındaki işyerine yapılan mal ve hizmet ihracatlarından doğan borç ve alacaklar değerlemeye tabi tutulup değerleme farkları vergi matrahının tespitinde dikkate alınırken,
? Türkiye?de bulunan merkez ile yurt dışındaki işyeri arasında gerçekleşen diğer para hareketlerinden doğan alacak ve borçların ise değerlemesine gerek bulunmamaktadır.

Geçici Olarak İhraç Edilen Makine ve Teçhizatın Türkiye?ye İthalinde Değerleme

Tam mükellef kurumların aktiflerinde yer alan makine ve teçhizatları, yurt dışında yapılan inşaat işleri ile ilgili olarak yurt dışına geçici olarak ihraç etmeleri halinde, söz konusu makine ve teçhizatlara ilişkin olarak bu süre içinde Türkiye?de amortisman ayrılmasına son verilecek; işin bitiminde söz konusu makine ve teçhizatların Türkiye?ye ithalinde ise amortisman uygulaması kaldığı yerden devam edecektir.

Türkiye?deki Merkez Genel Giderlerinden Yurt dışında Yapılan İnşaat İşlerine Pay Verilmesi

Türkiye?deki merkez genel giderlerinden, yurt dışında yapılan inşaat işlerine pay verilmesi gerekiyor ise yurt dışında gider kaydedilen bu payların Türkiye?de gider kaydedilmesi mümkün olmayacaktır.

Yurt dışındaki İnşaat İşleri için İlgili Ülkede Ayrı bir Şirket Kurulması Durumu

Tebliğin 5.2.2. bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde, yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına göre ayrı bir şirket kurulmasının zorunlu olduğu durumlarda, söz konusu şirketlere iştirak edilmesinden elde edilen kazançlara, herhangi bir şart aranmaksızın yurt dışı iştirak kazançları istisnası uygulanacaktır.

Ancak, yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına göre kurulan şirketin ana sözleşmesinde, inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılması için kurulduğunun belirtilmesi ve fiilen bu amaç dışında faaliyetinin bulunmaması şarttır. Bu şartları taşımayan veya başka faaliyet konularıyla da uğraşan şirketlerin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Ynt: Yurtdışı İnşaat Geliri

393 hesap değerlense de değerlenmes de birşey olmaz. Sonuçta konsolide ediyorsunuz. Ama anlattığınız yöntemde geliri iptal etmediğiniz için hesap hatasından kaynaklanan bir vergi ödeyebilirsiniz dikkat.

Bu arada 5811 kapsamında istisna çıktı. Hayırlı olsun.
 

meduzam

Katkı Sunan Üye
Üyelik
17 Kas 2005
Mesajlar
457
Konum
ankara
Ynt: Yurtdışı İnşaat Geliri

yurtdışı şubeye para gönderildi; 2010 da 393 hesap borçlu kaldı.. ve kapatılmadı. Bilançoda pasifte eksi bakiye olarak görünüyor bir sorun olur mu....
 

meduzam

Katkı Sunan Üye
Üyelik
17 Kas 2005
Mesajlar
457
Konum
ankara
Ynt: Yurtdışı İnşaat Geliri

yurtdışı geliri olarak 393 hesaptaki bakiyeyi 601 yurtdışı müt.gizmetlerine ayıyorum ancak bu gelir kurum vergisinden istisna...Yani bu gelirin vergisi ödenmiyr. Gelir tablosunda 601 hesapta ı görünecek yine de
 
Üyelik
28 Mar 2011
Mesajlar
56
Ynt: Yurtdışı İnşaat Geliri

Yurt Dışı İnşaat, Onarım, Montaj ve Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazançlarla İlgili 1 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği?nde Yapılan Açıklamalar...

sayın arkadaşım öncelikle kurumlar vergisi istisnalar kısmında tamamı istisna durumdadır. yurtdışı gelirlerin istisna kapsamında olduğu için yurt dışı için türkiyede yaptığın tüm harcamalarında yurt dışı gideri olacak yani istisna edeceksin türkiyedeki gelirlerinden. sana bazı püf noktalardan bahsedecem iyi dinleyin derim :

öncelikle bütün geçici ihraçlar için harcanan navlun, sigorta ve diğer bütün harcamalarını 393 hesaba at bunlar türkiye gideri değil, onun dışında ikinci olarak geçici ihraçla giden bütün varlıkların amortismanı türkiye gideri değil yurt dışı gideri 393 hesaba bu varlıkların yurt dışında yıpranıp türkiyede onarılması durumunda tekrar yurt dışına çıkması söz konusu ise bu tip bakım onarımların hepsi yurt dışı giderin.

anlıyacağın keskin bir bıcak gibi türkiye gelirin için harcadıklarını normal hesaplarında takip et.

yurt dışı harcamlarının tamamı 393 hesaba at

daha sonra montaj işinden gelen paraları 393 hesaba at

ihracatını bu hesaplara karıştırma 640 hesaba at yurt dışı iştiriakler ırak iştirikai diye
daha sonra karşılığınıda 393 hesabı at
100000usd kapantı ancak sonuç hesaplarına intikal 590 alt hesap aç 2010 yılı ırak x işi karı 1000000

daha sonra bunu istisna ederek kurumlar vergisinden düş ama bilançonda gözüksün
ve son olarak iş bitti ve 393 hesapta 50.000 usd paran var bu paran senin yurt dışı karın haberin olsun

bunuda ne yapmalı tabiki
 
Üyelik
28 Mar 2011
Mesajlar
56
Ynt: Yurtdışı İnşaat Geliri

kayıtlarını bu şekile yapabilirsin

393 merke şubeler cari 1 000
01 - ırak
01 - x montaj işi
06 amortisman


257 - b.amortismanlar 1000
01 ikili kırma vinç
 
Üyelik
28 Mar 2011
Mesajlar
56
Ynt: Yurtdışı İnşaat Geliri

393 merke şubeler cari 5 000
01 - ırak
01 - x montaj işi
11 seyahat giderleri


102 - bankalar 5000
 
Üyelik
28 Mar 2011
Mesajlar
56
Ynt: Yurtdışı İnşaat Geliri

393 merke şubeler cari 11 000
01 - ırak
01 - x montaj işi
01 işçi ücretleri

335 personele borçlar 11 000
10 ırak montaj personeli
 
Üyelik
28 Mar 2011
Mesajlar
56
Ynt: Yurtdışı İnşaat Geliri

102 - bankalar 100.000 usd

393 merke şubeler cari 100.000 usd
02 - x montaj işi

gelen havale
 
Üyelik
28 Mar 2011
Mesajlar
56
Ynt: Yurtdışı İnşaat Geliri

normal ihracat malzeme için

120 x ırak işi 150.000 usd

601 ıraka ihracat 150.000 usd
 
Üyelik
28 Mar 2011
Mesajlar
56
Ynt: Yurtdışı İnşaat Geliri

kamyonun geçici ihracatı 50.000 usd ihraç ettik

950 - 06 ank 0606 kamyon x işi 01/05/2011 geçici ihracı 50.000 usd

950 - 06 ank 0606 kamyon x işi 01/05/2011 geçici ihracı karşılığı 50.000 usd

bu iş için 3200 usd GEL nakliyata para ödedik

393 - Merkez şube cari 3200

102 x bank 3200 usd
 
Üyelik
28 Mar 2011
Mesajlar
56
Ynt: Yurtdışı İnşaat Geliri

kar olursa 393 hesabın alacağında 500.000 usd mesela

393 hesap 500.000 usd

640 hesap 500.000 usd

kurumlar vergisi 5/h göre tam istisna sonuç hesaplarına intikal ettirilebilir

965 gelir sayılmayan yurt dışı gelirleri 500.000 usd


966 gelir sayılmayan yurt.dışı gelir karşılıkları 500.000 usd

daha sonra ise

590 alt hesaba intikal ettir.

son olarak beaynnamelerinde önce karını göster 500.000 usd sonra bunu düş
 

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,807
Konum
İstanbul
Merhaba
Yurtdışında daimi temsilcisi olmak ne demek. İş yeri açmadan olur mu?
Teşekkür ederim
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,249
Konum
İSTANBUL
Merhaba
Yurtdışında daimi temsilcisi olmak ne demek. İş yeri açmadan olur mu?
Teşekkür ederim

GVK madde 8


İşyeri ve Daimi Temsilci
Madde 8
7'nci maddenin 1 numaralı bendinde yazılı iş yeri, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tayin olunur.Aynı maddede yazılı daimi temsilci, bir hizmet veya vekalet akdi ile temsil edilene bağlı olup, onun nam ve hesabına muayyen veya gayrimuayyen bir müddetle veya müteaddit ticari muameleler ifasına yetkili bulunan kimsedir.
Aşağıda yazılı kimseler, başkaca şartlar aranmaksızın temsil edilenin daimi temsilcisi sayılırlar.
1. Ticari mümessiller, tüccar vekilleri ve memurları ile Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre acenta durumunda bulunanlar;
2. (202 sayılı Kanunun 4'üncü maddesiyle değişen bent) Temsil edilene ait reklam giderleri hariç olmak üzere, giderleri devamlı olarak kısmen veya tamamen temsil edilen tarafından ödenenler;
3. Mağaza veya depolarında temsil edilen hesabına konsinyasyon suretiyle satmak üzere devamlı olarak mal bulunduranlar.
Bir kimsenin birkaç kişiyi aynı zamanda temsil etmesi, daimi temsilcilik vasfını değiştirmez.
 

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,807
Konum
İstanbul
Sayın Demiral,

Kvk 5-g deki yurtdışı inşaat geliri istisnasından faydalanmak için yurtdışında bir işyeri veya daimi temsilci olması gerekli diyor. Biz Türkiyede firmayı kurduk. Yurtdışında da firma mı açacağız ? Yoksa buradan oraya gönderdiğimiz bir kişiye müdür yetkisi versek olur mu ? Ya da şirket tek ortaklı o kişi yurtdışında daimi temsilcisi sayılır mı ?
Saygılarımla
Çok Teşekkür ederim
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,249
Konum
İSTANBUL
Sayın Demiral,

Kvk 5-g deki yurtdışı inşaat geliri istisnasından faydalanmak için yurtdışında bir işyeri veya daimi temsilci olması gerekli diyor. Biz Türkiyede firmayı kurduk. Yurtdışında da firma mı açacağız ? Yoksa buradan oraya gönderdiğimiz bir kişiye müdür yetkisi versek olur mu ? Ya da şirket tek ortaklı o kişi yurtdışında daimi temsilcisi sayılır mı ?
Saygılarımla
Çok Teşekkür ederim


Aşağıdaki özelgeye EK olarak şu bilgiyi vemem gerekiyor.

Yurt dışında ki inşaat işleri onarım,montaj ve teknik hizmetlerin yapılması için ilgili ülke mevzuatına göre bu işlerden dolayı ayrı bir şirket kurulması söz konusu ise ilgili şirketlere iştirak durumunda elde edilen kazançlar şartsız olarak yurt dışı iştirak kazancı istisnasından faydalanırlar.Fakat yukarıda belirttiğim işlerin yapılması için karşı ülke mevzuatına göre oluşturulan şirketin ana sözlşemesinde mutlaka yukarıda belirttiğim işlerin yapılması için kurulduğunun belirtilmesi ve fiili olarak başka bir iş yapmaması gerekir.Bu şartları ve işleri yapmayan bu kapsamdan yararlanamaz.T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü​
Sayı
:​
B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[5-11/4]-214
17/02/2012​
Konu
:​
Yurtdışı inşaat onarım ve montaj işlerinin KVK 5/1 kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği.
İlgide kayıtlı özelge talep formunda; ... firması tarafından Libya'nın ... şehrinde inşa edilmekte olan 300 yataklı ... Genel Hastanesinin alüminyum kompozit panel cephe kaplaması işinin anılan firma ile yapılan sözleşme kapsamında imalat ve montajının yapıldığı belirtilerek, bu işten elde edilecek kazancın Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde; "Kanunun 1'inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler." hükmü yer almaktadır.
Aynı Kanunun "İstisnalar" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde de yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançların kurumlar vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.
Konu ile ilgili olarak yayımlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "5.9 Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlarda istisna" başlıklı bölümünde;
"Kurumlar Vergisi Kanununun 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye'de genel sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar, herhangi bir koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
...
Bu istisnanın uygulanması açısından, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların Türkiye'ye getirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu kazançların Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi istisnadan yararlanılması için yeterlidir.
..."
açıklamalarına yer verilmiştir.
Dilekçeniz ekinde yer alan sözleşmenin tetkikinden ise Libya'nın ... şehrinde inşa edilmekte olan 300 yataklı ... Genel Hastanesinin alüminyum kompozit panel cephe kaplaması işinin, şirketinizce ... marka alüminyum kompozit panel ile her türlü malzeme ve işçilik dahil şekilde yapılacağı, imalat için gerekli olan taşıyıcı karkas sisteminin ve pencerelerin körkasalarının imalatı, daldırma galvaniz ile kaplanması, yerine montajı ve bu montaj işi için gerekli her türlü sarf malzemeleri ve işçiliğinin bu sözleşme kapsamında olduğu anlaşılmıştır.
Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, şirketiniz tarafından Libya'da yapımı taahhüt edilen Hastanenin alüminyum kompozit panel cephe kaplaması işinin montaj işi kapsamında olması nedeniyle, söz konusu montaj işinden elde ederek Türkiye'de genel sonuç hesaplarına aktaracağınız kazançların, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında kurumlar vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.
Ancak, taahhüt edilen bu işte kullanılmak üzere Türkiye'den gönderilen malzemelerin ihracından sağlanan kazanç, yurt dışı montaj işinden sağlanan kazanç olarak nitelendirilemeyeceğinden, bu kazançlar dolayısıyla anılan istisnadan yararlanılamayacaktır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,807
Konum
İstanbul
Sayın Demiral Teşekkür ederim
Yurtdışında şube açılışı yapmak istiyoruz. Ne kadar incelesem de teşvik ile ilgili evraklar çıkıyor. Teşvik istemiyoruz sadece şube açacağız. Vergi dairesi ve ito işlemleri nasıl acaba ? Yurtdışında da bir mali müşavirden destek almak gerekli sanırım.
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,249
Konum
İSTANBUL
Sayın Day-Dream,

Hangi ülke'de açacaksanız ilgili ülke ile Türkiye arasında çifte vergileme anlaşması var mı ilk önce bunu araştırınız.
Daha sonra şubenizin açılışını yapınız.Yurtdışındaki kazancınızı yurtiçine getirişinizde bir teşvik istinadan yararlanmak istemiyorsanız bunu ilk öncelik olarak bağlı bulunduğunuz vergi dairesine yazılı bir dilekçe ile başvurup şirketiniz için özelge talep etmenizi özellikle belirtmek isterim.

Şimdi burada KDV istina kapsamıda oluşuyor dilekçeye bu konuyuda ekleyiniz.

Ben şimdi cevap veririm fakat yapacağınız işin kapsamlı bir uygulama olmasından dolayı bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden belirttiğim konulardan dolayı özelge talep ediniz.
 
Son düzenleme:

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,807
Konum
İstanbul
Çok Teşekkür ederim
Aslında bahsettiğim kurumlar vergisindeki istisna hükmü değil. Bu istisnadan faydalanmak istiyoruz. Sadece yurt dışı ofis açma gibi desteklerden şu anda faydalanmak istemiyoruz.
Karar alıp tescil ettirsek ticaret sicil gazetesinde yeterli olur mu ?
Saygılarımla
 
Üst