Yurtdışı Mal Tesliminde Yurtiçi Firmalar Birbirine KDV'siz Fatura Kesebilir mi?

Üyelik
15 Kas 2006
Mesajlar
5
A firması Almanya'da yerleşik Alman üretici firma.
B firması Türkiye'de yerleşik satıcı (aracı) firma
C firması Türkiye'de yerleşik alıcı firma

"B" firması "A" firmasından aldığı malları Türkiye'de "C" firmasına fatura ederek satıyor, ancak mallar fiziken Türkiye'ye getirilmiyor, doğrudan Almanya'dan nakliye aracına yüklenerek "C" firmasının Libya'daki şantiyesine sevkediliyor.

Malzemelerin Libya'ya ithalatı için gerekli faturayı da "C" firması Türkiye'den düzenliyor.

Yukarıdaki senaryoda "B" firmasının Türkiye'ye fiziken gelmeyen (gümrüğe dahi gelmiyor, devir işlemi vb yok) mallar için yine Türkiye'de yerleşik "C" firmasına KDV'siz satış faturası düzenlemesinde mevzuat açısından bir sakınca var mıdır?

Ya da şöyle sorayım, mevzuatta buna izin veren veya yasaklayan bir madde var mıdır?

Bu şekilde bir teslimde KDV'siz faturayı kesen firmalar var, ama birçok firma da bunun yasal olmadığını ve yapılamayacağını söyleyerek reddediyor.

Yardımlarınız için teşekkür ederim.

Tarkan
 
Üyelik
12 Mar 2010
Mesajlar
234
Konum
Hatay
Ynt: Yurtdışı mal tesliminde yurtiçi firmalar birbirine KDV'siz fatura kesebilir mi?

Slm

Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme âkit yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişiye devredilmesi halinde, aradaki safhaların her biri ayrı bir teslimdir Ve bu teslimler ayrı ayrı vergilendirilir.Bu yüzden diğer kişiler kdv siz mal satımına itiraz ediyorlardır. Ama yurtdısından gelen mallar için bilmediğim bir nokta varsa bilemicem yinede diğer arkadaslar da fikirlerini söylerse seviniriz. Kolay gelsin
 
Üyelik
19 Şub 2007
Mesajlar
77
Ynt: Yurtdışı mal tesliminde yurtiçi firmalar birbirine KDV'siz fatura kesebilir mi?

Kanun Ad KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
Madde No 16
Kapsam

1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır:

a) Bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithali,

b) (4503 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen bent Yürürlük; 5.2.2000) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali, (Bu Kanunun 11 inci maddesinde düzenlenen ihracat istisnasından yararlanarak ihraç olunan ancak, Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşyayla ilgili olarak ihracat istisnasından faydalanılan miktarın gümrük idarelerine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır.)(22)

c) (5035 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değişen bent; Yürürlük: 02.01.2004) Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar,(23)

2. (4503 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen fıkra Yürürlük; 5.2.2000) Gümrük Kanununa göre geri gelen eşyanın dışarıda bir işleme tabi tutulması veya asli kısmına bir ilave yapılması halinde eşyanın kazandığı değer farkı istisnaya dahil değildir.(24)(22) (Değişmeden önceki şekli) b) (3297 sayılı Kanunun 5'inci maddesiyle değişen bent) Gümrük Kanununun 7'inci maddesinin 3, 4, 5, 6, 7 numaralı bentleri ile 8, 9, 10, 12, 13, 119 ve 132'inci maddelerinde yazılı olup, Gümrük Vergisinden muaf ve müstesna olarak ithal edilen eşyanın mezkûr maddelerindeki kayıt ve şartlarla ithali, (Bu Kanunun 11'inci maddesinde düzenlenen ihracat istisnasından yararlanarak ihraç olunan ancak, Gümrük Kanununun 132'inci maddesinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın, ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnasından faydalanılan miktarın gümrük idarelerine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır.

(4008 sayılı Kanunun 32'inci maddesiyle eklenen paragraf Yürürlük; 1.8.1994) Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin 7 ve 8 numaralı bentleri kapsamında ithal edilen ev eşyasının, katma değer vergisi istisnasından yararlanabilmesi için, bu eşyanın naklihane sahibine ait olduğunun anlaşılması ve her cinsten bir adet olması şarttır. Muaf olarak ev eşyası ithal hakkı Yurtiçi Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarından eşya satın alınarak kullanıldığında, bu eşyanın satın alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde dahili ticarete konu edildiği tespit edilirse bu Kanuna göre ödenmesi gereken vergi, devreden ve devralandan ayrı ayrı aranır ve Gümrük Kanunu uyarınca gümrük vergisindeki esaslar dairesinde ceza uygulanır.(23) (Değişmeden önceki şekli) c) (4503 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen bent; Yürürlük: 5.2.2000) Transit ve gümrük antreposu rejimleri ile serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarla ilgili hükümlerin uygulandığı mal ve hizmetler.(+)

(+) (Değişmeden önceki şekli) c) Transit, aktarma, gümrük antreposu, geçici depo, gümrük sahası, serbest bölge rejimlerinin uygulandıkları mal ve hizmetler,

(24) (Değişmeden önceki şekli) 2. Gümrük Kanununun 132'nci maddesine göre geri gelen eşya dışarıda bir ameliyeye tabi tutulduğu veya aslı kısmına bir ilave yapıldığı takdirde eşyanın kazandığı değer farkı istisnaya dahil değildir.Bu kanun maddesi sana yardım olabilir
 
Üyelik
14 Haz 2010
Mesajlar
114
Ynt: Yurtdışı mal tesliminde yurtiçi firmalar birbirine KDV'siz fatura kesebilir mi?

Kapsam
İşlemlerin Türkiye'de yapılması:
a) Malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını,
b) (4503 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle değişen bent Yürürlük; 5.2.2000) Hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını,(*)
İfade eder.
 
Üyelik
15 Kas 2006
Mesajlar
5
Ynt: Yurtdışı mal tesliminde yurtiçi firmalar birbirine KDV'siz fatura kesebilir mi?

Teşekkür ederim.
 
Üyelik
13 Mar 2013
Mesajlar
2
Konum
İstanbul
Merhabalar: Ben benzer bir durum hakkında soru sormak istiyorum lütfen:

A firması Almanya'da yerleşik Alman üretici firma.
B firması Türkiye'de yerleşik satıcı (aracı) firma
C firması Türkiye'de yerleşik alıcı firma"B" firması "A" firmasından aldığı malları Türkiye'de "C" firmasına fatura ederek satıyor, mallar fiziken "C" firması tarafından "A" firmasının Almanya'daki fabrikasından teslim alınarak Türkiye'ye getiriliyor (EXW Almanya).

Malzemeler "C" firması tarafından kendi yurtiçi kullanımları için satın alınıyor.

Yukarıdaki senaryoda "B" firmasının Türkiye'ye "C" firması tarafından getirilen mallar için yine "C" firmasına KDV'siz satış faturası düzenlemesinde mevzuat açısından bir sakınca var mıdır?

Mevzuatta buna izin veren veya yasaklayan bir madde var mıdır?

Bu arada biz firma olarak yukarıdaki işlemi yapıyoruz ve Gümrükçümüz yasal olduğu konusunda bizi bilgilendirmiştir. Ancak benim bahsettiğim şekliyle olup olamayacağı konusunda kesin bir bilgi alamıyoruz.

Yardımlarınızı rica ederim.

Hülya
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,912
Konum
ADANA
Sn.Hulyagulle bahsettiğiniz işlem yasalara uygundur. Bu işlem şu şekilde yapılıyor. B firması A firmasından aldığı farz edelim 1000 ton malı Türkiye'de gümrüksüz bölgeye (antrepoya) getiriyor. Daha sonra yurtiçindeki alıcı firmanın istediği miktardaki kısmını KDV'siz fatura ediyor. Ayrıca B firması bu malın xxx tonunu C firmasına devrettiğine dair gümrükte işlem yapılıyor. Bundan sonra C firması işlemlere başlayarak KDV, gümrük vergisi vs. ödeme yaparak malların ithalatını gerçekleştiriyor.
 
Üyelik
13 Mar 2013
Mesajlar
2
Konum
İstanbul
Merhaba Bülent Bey:
Öncelikle cevabınız için çok teşekkür ederim. Ancak burada bir husus var: Malzemeyi C firması direkt olarak Almanya'daki A firmasından kendisi teslim alarak Türkiye'ye kendisi getiriyor. Almanya'daki A firması, B firmasına kesitiği fatura üzerinde "on behalf of B" yazarak malzemeyi C'ye teslim ediyor. B firması da C'ye KDV'siz fatura düzenliyor.

Aslında konuyu biraz daha açmak gerekirse, biz burada B firması oluyoruz ve bize Gümrük Müşavirimiz tarafından söylendiği kadarıyla biz böyle işlem yapmaya çalıştık. Ancak müşterimiz (C) malzemeyi Almanya'dan (A) teslim aldı ve Türkiye'ye getirdikten sonra Gümrük Müşavirleri bu şekilde işlem yapmalarının mümkün olmadığını, malzemenin kendilerine Almanya'daki A firması tarafından fatura edilmek zorunda olduğunu söyleyerek malzemeyi geri Almanya'ya gönderdi. İki Gümrük Müşaviri farklı bilgiler verdiler; ben de bir daha böyle bir durumu yaşamamak adına doğrusunu öğrenmeye çalışıyorum.

İlginize tekrar teşekkür ederim.
 
Üyelik
14 Ara 2010
Mesajlar
1
Merhaba Bülent Bey:
Öncelikle cevabınız için çok teşekkür ederim. Ancak burada bir husus var: Malzemeyi C firması direkt olarak Almanya'daki A firmasından kendisi teslim alarak Türkiye'ye kendisi getiriyor. Almanya'daki A firması, B firmasına kesitiği fatura üzerinde "on behalf of B" yazarak malzemeyi C'ye teslim ediyor. B firması da C'ye KDV'siz fatura düzenliyor.

Aslında konuyu biraz daha açmak gerekirse, biz burada B firması oluyoruz ve bize Gümrük Müşavirimiz tarafından söylendiği kadarıyla biz böyle işlem yapmaya çalıştık. Ancak müşterimiz (C) malzemeyi Almanya'dan (A) teslim aldı ve Türkiye'ye getirdikten sonra Gümrük Müşavirleri bu şekilde işlem yapmalarının mümkün olmadığını, malzemenin kendilerine Almanya'daki A firması tarafından fatura edilmek zorunda olduğunu söyleyerek malzemeyi geri Almanya'ya gönderdi. İki Gümrük Müşaviri farklı bilgiler verdiler; ben de bir daha böyle bir durumu yaşamamak adına doğrusunu öğrenmeye çalışıyorum.

İlginize tekrar teşekkür ederim.

Hulya Hanım Merhaba,

Yukarıdaki sorunuza buradan ya da başka kaynaklardan cevap alabildiniz mi?
Ben de yetkili gümrük müşaviri tanıdıklarımdan benzer bir cevap aldım. Yani, malzeme direkt nihai alıcı adına gümrük manifestosuna ya da özet beyana kayıtlı olursa, faturanın da yurtdışından kesilmiş olması gerekli. Ya da B firması adına gelecek ve gümrükte devir yoluyla C firmasına devredilecek.

Saygılarımla,
Özgür M.TÜRKMEN
 
Üst