Yurtdışındaki firmaya fatura kesmek

Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Merhaba

Yabancı bir firma arsamızı 3 aylığına kiralayacak biz nasıl fatura kesmemiz lazım yurtdışına kdv li mi ?

ayrıca biz kooperatifiz kiralama işlemlerinde hem kdv hem stopaj var bizim adımıza yabancı firma nasıl stopaj ödeyecek
?

Teşekkür ederim
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Yurtdışındaki firmaya fatura kesmek

KDVK 1-e'ye göre kiralama işleminiz verginin konusuna giriyor. Kooparatifin yaptığı kiralamalara ilişin herhangi bir istisna söz konus değil. Yaptığınız kiralam ihracat istisnasına da girmez. Bu durumda KDV'li fatura kesmeniz lazım. KDV'yi tahsil edip beyan edeceksiniz. Burada bir stopaj veya sorumlu sıfatıyla ödeme yok.

Kooperatiflere ait gayrimenkulun kiralanması karşılığında yapılan ödemeler üzerinden dar mükellef kurumun 94/5-c uyarınca %20 tevkifat yapması gerekiyor. Bunun için de muhtasar beyanname için mükellefiyet tesis ettirmesi lazım. Bunun içinde sizin yapmanız gereken bir şey yok.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Yurtdışındaki firmaya fatura kesmek

Serhat bey

Verdiğiniz değerli bilgiler için Teşekkür ederim

Burada sözkonusu olan Yurtdışı fimanın Türkiye içinde herhangi bir kurumu veya irtibat bürosu mevcut değil. Sadece 1 haftalığına arsamızda müzayede yapacaklar. Stopaj konusunda kararsız kaldık. Stopajı ödeme konusunda nasıl bir yol izlemeliler ? Biz stopajı ödeyemeceğini bile bile yinede faturayı stopajlı mı kesmek zorundayız ?

İyi Çalışmalar
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Yurtdışındaki firmaya fatura kesmek

Sayın ANT Z,
Olması gereken bir aylığına da olsa muhtasar beyanname için mükellefiyet tesis ettirmeleri. Burası Türkiye buranın da bir takım kuralları var. Biz nasıl Almanya'da iş yapsak oranın kurallarına uyacaksak, onlarda burada iş yapacaksa buranın kurallarına uymalı. Bunu onlara açıklamaya çalışın :)

Ancak tesis ettirmeseler de bence sizin stopajlı fatura kesmeniz gerekiyor. Ve bunu mahsup edebileceğinizi düşünüyorum. Bu konuda mevzuatta bir boşluk var. Karşı taraf ödemese de sizin bu stopajı mahsup etmenize engel bir durum görülmüyor.
Size kolay gelsin
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Yurtdışındaki firmaya fatura kesmek

Şu an itibari ile müşteriyi kaçırdıklarını haber veriyim ben ozaman :)
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Yurtdışındaki firmaya fatura kesmek

Dur dur. O en güzeli ama o olmazsa düşünüyorumda sizin stopajsız fatura kesmeniz de uygun olabilir. Olası bir incelmeye karşı her türlü evrağı da arşivlersiniz. 1 hafta kaldılar, bunun için muhtasar mükellefiyeti tesis ettrimediler. Biz de bunun üzerine devlete ödenmeyecek olan vergiyi mahsup etmemek için stopajsız fatura kestik.
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Yurtdışındaki firmaya fatura kesmek

Bu konuya ilişkin özelge, irtibat bürosuna ilişkin ama bence bu durumu kapsıyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı
Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

Sayı : B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-23/14-11161

Diğer taraftan aynı Kanun?un 94.maddesinde; ?Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.? hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Kanun maddesinin 5/a alt bendinde; 70.madde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığında yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükmü yer almaktadır.

Bu durumda adı geçen şirketin Türkiye?de açtığı irtibat bürosunun Gelir Vergisi Kanunu?nun 94.maddesinde yer alan sair kurumlar kapsamında olması nedeniyle yapacağı kira ödemeleri üzerinden tevkifat yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan döviz cinsinden yapılan ödemelerde ise, ödemenin yapıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak hesaplanan Türk lirası üzerinden tevkifat yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Yurtdışındaki firmaya fatura kesmek

Güzel açıklama gerçekten bir şey daha soruyum tam çelişşin kooperatif kurumlar vergisi mükellefi değil :) açtırıcakmıyız ?
Ortak dışı işlem ama
şöyle bir şeyde var ama stopajsız kesiyoruz ?a)Geliri Gayrimenkul Kira Gelirinden İbaret Bulunan Kooperatiflerin Vergilendirilmesi:Bilindiği üzere kooperatifler, ihtiyaç fazlası gayrimenkullerini kiraya verebilmektedirler. Bu kooperatifler, anasözleşmelerinde Kurumlar Vergisi Kanunun 7. maddesinin 16 numaralı bendindeki muafiyet şartları yer almasına rağmen söz konusu kiralama işlemi nedeniyle ?münhasıran ortaklarla iş görme? şartını fiilen ihlal ettiklerinden, kurumlar vergisine tâbi olmakla ve bu kira gelirleri için kurumlar vergisi beyannamesi vermek zorunda kalmaktaydılar.

14.06.1989 tarih ve 3571 sayılı Kanunla gelir ve kurumlar vergisi kanunlarında yapılan değişikliklere göre; kooperatiflerin aktiflerinde dahi bulunan gayrimenkullerini gelir vergisi kanunun 94. maddesinin birinci fıkrasında yazılı gerçek ve tüzel kişilere kiraya vermeleri halinde bu kooperatiflere ödenecek kira bedellerinden, ödemeyi yapan sorumlularca gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. Ancak vergiye tâbi geliri sadece tevkifata tâbi tutulmuş gayrimenkul kira gelirinden ibaret bulunan kooperatifler tarafından bu kira gelirleri beyan edilmeyecek ve tevkif edilen vergi nihai bir vergi olacaktır
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Yurtdışındaki firmaya fatura kesmek

Abi

İrtibat bürolarının muhtasarı açık oluyor zaten keşke irtibat bürosuna kessek
 
Üst