resim

Yurtdışından parayı getirememe buyüzden cezai müeide

Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
1
Sayın Grup Arkadaşlarım

Benim sorum biraz karışık. Biz yurtdışına ihracaat yapan bir firmaydık ve ihracaatlarımız genelde 50.000Doların çok üstündeydi fakat mal bedellerimizi alamadık ve tahmin edeceğiniz gibi battık. Şu anda benim sorum mal bedellerini zamanında ülkeye sokmadığımız için (ihracaatı Gisad Dış Tic. üzerinden yaptık) bazı para cezalarıyla karşı karşıyayız. Bu parayı yurt dışından almamız çok zor. Çünkü firma adını değiştirmiş. Firma kataloglarında hala bizim ürettiğimiz malın resimleri var ve biz bunları dava da kullanacağız. Ancak yine de avukat çok zor olduğunu söylüyor.

Parayı koruma kanuna istinaden oluşan bu uygulama için biz ne yapabiliriz. Dava açtığımıza dair evrakları sunsak bir şey elde edebilir miyiz?
Avukatımız yurtdışında olduğu için Türkiye kanunlarını bilmiyor.

bu konuda yardımcı olursanız çok seviniriz.
Saygılarımızla,
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5
Konum
İstanbul
Değerli Arkadaşım,

İhracat bedellerinin süresi içinde tahsil edilerek bankalara satılmasına engel olan ve aşağıda belirtilen “mücbir sebep halleri” nde bu durumu tevsik eden belgelerle müracaat edildiği takdirde mücbir sebep hallerinin devamı müddetince kambiyo müdürlüklerince 3’er aylık dönemler itibariyle ek süre verilebilir.

Aşağıda belirtilen mücbir sebep halleri dışında kalan haklı durumların varlığı halinde ihracat bedelinin tahsiline ilişkin ek süre talepleri Hazine Müsteşarlığı’na (HM) yapılır. HM, uygun görmesi halinde bedellerin tahsil süresini uzatabileceği gibi konvertibl döviz olarak gelen bedellerin alışında uygulanacak kuru da belirleyebilir.

a)Mücbir Sebep Halleri

1-İthalatçı veya ihracatçı firmanın infisahı, iflası, ithalatçı firmanın konkordato ilan etmesi ve şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,
2-Grev, lokavt, avarya hali,
3-İthalatçı memleket resmi makamlarının karar ve işlemleri dolayısıyla ihracat bedellerinin gelmemesi,
4-Tabii afet, harp ve abluka hali,
5-Malların kaybı, hasara uğraması veya imha edilmesi,
6-İhtilaf nedeniyle dava açılması veya tahkime başvurulması.

b)Mücbir Sebep Hallerinin Tevsiki

Yukarıda belirtilen mücbir sebep hallerinden (1) ve (6) durumlarının yetkili mercilerden, (2) ve (4) durumlarının ithalatçının bulunduğu memleketin resmi makamlarından veya mahalli odaca tasdik edilmiş olmak kaydıyla alıcı veya ithalatçı firmadan (harp ve abluka hali hariç), (3) durumunun ithalatçının bulunduğu memleketin resmi makamlarından, (5) durumunun ise sigorta şirketlerinden, uluslararası gözetim şirketlerinden veya ilgili ülke resmi makamlarından alınmış belgelerle tevsik edilmesi şarttır.
Mücbir sebep halleri ile ilgili olarak yurt dışından temin edilecek belgelerin dış temsilciliklerimizce veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdik Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması gerekir.


Şükrü ŞENALP
Yeminli Mali Müşavir
 
Üst