Yurtiçi Fuarcılıkta Kesilen Biletlerin Muhasebe Kaydı

Üyelik
7 May 2013
Mesajlar
29
Konum
istanbul
Arkadaşlar yurtiçi fuar organizasyonu işiyle uğraşanların fuarda kestikleri giriş biletlerinin muhasebe kaydı nasıl olacak birkaç poşet dolusu kesilen bilet koçanı var tek tek mi giriş yapacağız acaba?
 
Son düzenleme:

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,682
Konum
İSTANBUL
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun kayıt zamanına ilişkin 219'uncu maddesinde; "Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyle ki:

a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez...." denilmektedir.
Mezkur Kanun'un açık hükmü gereğince, muameleler, işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin düzen ve açıklığını kaybetmeyecek bir zaman zarfında Vergi Usul Kanunu'nun yukarıda yer verilen 219'uncu maddesinde yer alan süreler içerisinde kayıtlara intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Buna göre, faaliyetiniz sürecinde aynı gün içerisinde aynı ecza deposundan yapmış olduğunuz çok sayıda ilaç veya malzeme alımına ilişkin faturaların yevmiye defterine, gün sonunda her bir fatura bilgisine (mükellefin adı-soyadı/unvanı, tarih, seri ve sıra numarası)ilgili yevmiye maddesine ait hesapların alt hesaplarında ayrıntılı olarak yer verilmesi suretiyle tek bir yevmiye maddesi ile kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır.

Diğer yandan, işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin düzen ve açıklığını kaybetmeyecek şekilde her bir faturanın düzenlenme tarihinden itibaren mezkur maddede yer alan kayıt süreleri dikkate alınarak kayıtlara intikal ettirilmesi gerekeceği tabiidir.

 
Üst