ali rıza soydal kullanıcısının son içeriği

  1. A

    Aylık Fatura Düzenlenmesi

    Değerli meslektaşlarım, bir işletme bazı müşterileri ile 10 kamyon taşıma yapıldığında, 15 kamyon mal alındığında, veya aylık taşıma tutarı kadar fatura tanzim edilir gibi sözleşmeler yapmakta ve bu iş veya hizmet veya mal alımına ait faturayı ya sözleşmede belirtilen iş kadar veya aylık olarak...
  2. A

    Emekli sandığı personeli acil tedavi gideri ödemesi

    :D Emekli sandığına tabi bir personelin acilen özel hastanede yapılan tedavi ve tetkik ücretlerinin ödenmesinde uyulması gereken prosedürler nelerdir. açıklarsanız memnun olurum. Örneğin, her hangi bir kuruma acil tedavi olduğu kurumdan aldığı tedavi ve tetkik masraflarını onaylatması...
Üst