zirve

bulent249 kullanıcısının son içeriği

 1. B

  İhraç Kayıtlı Fatura Kesmek İçin...

  KDV uygulama tebliği II-A 8.3 Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar:
 2. B

  Şahıs firması işletme esasında banka faiz geliri

  12.02.2021 Tarihli PWC Türkiye - Recep Bıyık'ın yazısından; Beyan edilmeyecek menkul sermaye iratları Vergi sistemimiz kural olarak bütün gelirlerin yıllık beyannamede toplanmasını ve beyanını öngörüyor. Ancak uygulamada özellikle birçok menkul sermaye iradı için bu kural geçerli değil...
 3. B

  İhraç Kayıtlı Fatura Kesmek İçin...

  İhraç kayıtlıdan iade alacağınız 11.000 TL. yi 107 koda yazarak, iade hakkınızı indirim yoluyla kullanabilirsiniz. Sonrasında tecil-terkin yapılması için ihracatla ilgili listeyi sistemden yüklemeniz gerekir. Bu durumda indirilecek kdv listesi verilmez..
 4. B

  İhraç Kayıtlı Fatura Kesmek İçin...

  İmal edilmeyip, 3.firmalardan alınan mallar ihraç kayıtlı teslim edilemez. Ancak aynı malları kendisi de imal edecek durumda ise (kapasite raporu-sanayi sicil belgesi varsa) fark edilmeyebilir. Karar sizin....
 5. B

  Nakliye Faturası Üst Sınırı

  1-Kira sözleşmesinin kapsamına bakmak gerek. Atıyorum sözleşmede kamyonların kirası aylık ....... TL şeklinde belirlenip, sizin yaptığınız sevkiyatlarla bağlantılı değilse faturanın tevkifatlı olmaması, size kira faturası kesilmesi gerekir. Ayrıca araçlar için K2 belgesi de (sadece kendi malını...
 6. B

  Net Maaşa Agi Dahil mi ?

  Asgari ücret bile agi dahil açıklanırken, net ücrete neden dahil olmasın... Ücret belirlenirken agi dahil/hariç konuşuluyor. Yanlış anlaşılmasın dahil olmasını yanlış buluyorum, ancak durum bu....
 7. B

  Brüt Maaştan Kıdem Tazminatı Hesaplama

  Kıdem tazminatını son brüt üzerinden hesaplayacaksınız.
 8. B

  Hisse Senedi Muhasebe Kaydı Hakkında Bir Soru

  Hisse devirlerinin kar/zarar durumuyla şirketin ilgisi yok... Kar/zarar alanla satanı ilgilendirir. Yönetim kurulu hisse devrini onayladığına dair karar alır, pay defterine işler ve tescil ettirir.
 9. B

  Serbest Bölge İhracat Faturası Bs Formu

  Vergi numarasını yazıp, ülke koduna "serbest bölge" yazmanız gerekir.
 10. B

  Yevmiye Defteri

  Öncelikle suçunuzu yazıcıya yüklemeyin:):):)... Sayfaları ona göre yerleştirseydiniz. Sorunuza gelince; yevmiye defteri doğru yazdırıldıysa boş sayfaların önemi yok. Bu sayfaları da yasal süresi içerisinde saklayınız, sorulduğunda sehven atlamış dersiniz. Sıkıntı olmaz..
 11. B

  Yurtdışı Firmasına Yurtiçinde Mal Teslimi

  Hizmet yurtiçinde yapıldığından kdv'ye tabidir. Yurtdışında yerleşik firmanın kdv mükellefiyeti olup olmadığını bilmiyorum. Mükellefiyeti yoksa bence hizmeti alanın kdv nin tamamına tevkifat uygulaması gerekir diye düşünüyorum.
 12. B

  Form Ba Bs Yeni Uygulama

  E faturaları bildirmek karşı tarafla uyumsuzluk yaratır. Ba ve Bs deki tutarlar farklı olur. Ayrıca gib kontrollerde sizin bildiriminizi kağıt fatura kabul eder ve üzerine e fatura adet ve tutarlarını ilave eder.
 13. B

  Form Ba Bs Yeni Uygulama

  25.01.2021/31375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 523 sayılı vuk tebliğinin 1. ve 2. maddelerinde bu konu açıklanmış.
 14. B

  Maaş Haczi Hakkında

  İcra daireleri önce borçluya ödeme emri gönderir. Borçlu itiraz etmezse alacak kesinleşir, itiraz ederse dava durumu olur. Çalışanınız itiraz etmediği veya itiraz reddedildiği için alacak kesinleşmiş. İşverenin bu durumda yapacağı borç bitene kadar ücretinden 1/4 kesinti yayıp icraya yatırmaktır.
 15. B

  Form Ba Bs Yeni Uygulama

  Muhasebe programlarının bunun için ayarlama yapması lazım. Fatura girişlerinde kağıt ve e faturaları ayıracak bir seçenek olmalıdır. Yoksa gerçekten iş zor olacak.
Üst