calculator kullanıcısının son içeriği

 1. C

  Geriye Dönük Engelli İndirimi Uygulanması Hakkında.

  Merhaba arkadaşlar Engelli çalışanımız için 2019 yılı Kasım ayından itibaren 3.derece engelli indirimi uygulanması yönünde yazı tebliğ edildi. Yazı tebliğ tarihi 15 Nisan 2021.Bu durumda 2021 mart ayından itibaren geriye dönük 16 ay için düzeltme beyannamesi mi vermeliyiz?
 2. C

  İnşaat Sözleşmesi Karşılığı Alınan Arsanın Satışı

  Merhaba, Arsa karşılığı inşaat sözleşmesi yapan mükellef firma, a parseline inşaat yapılması karşılığında b parselini aldı. B parselinin tapu devir işlemleri gerçekleşmiş olup, a parseline inşaata başlanmamış durumdadır. Firma a parseline inşaata başlamadan önce b parselini satmak...
 3. C

  Hakedişli İş Gücü Temin Hizmetinde Gelir Tahakkuku Hakkında.

  Değerli arkadaşlar merhaba, Mükellef firma kamuya ait bir şirket olup, bu şirket üzerinden Belediyeye iş gücü temin hizmeti sunulmaktadır. Her ayın iş gücü temin hizmeti faturaları izleyen ayın ilk 7 günü içerisinde bordro hak ediş hesaplamalarından sonra düzenlenmektedir. Kağıt ortamında...
 4. C

  Veraset ve İntikal Vergisi Beyanname Süresi

  Değerli üstadlar merhaba, 7338 - VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU Beyanname Verilme Müddeti Madde 9 Beyannameler aşağıda yazılı müddetlerde verilir: 1. Veraset tarikiyle vukubulan intikallerde: a) Ölüm Türkiye'de vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini...
 5. C

  İmalattan Direk Satışta ÖTV

  Değerli arkadaşlar, ÖTV'ye tabi parfümeri imalatı yapan işletme, ürettiği ürünleri direk olarak halka satış yapmaktadır. bu durumda ötv beyannamesi nasıl verilecektir? satışı yapılan ürünler fiyat olarak düşük miktarlarda olduğundan birim bazında da sayılar oldukça yüksektir. bu konuda satışları...
 6. C

  1 Temettü Hakkında

  Değerli üstadlar, 1. temettü hesaplaması yapılırken farklı uygulamalar yapılmaktadır. Bir uygulamada dönem karının %5 i 1. tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın %5i 1. temettü olarak dağıtılmakta, diğer bir uygulamada ise dönem karının %5 i 1. tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra...
 7. C

  Trafo Deplase Yapım İşi Muhasebeleştirme

  Değerli üstadlar, firmamız tarafından yaptırılan trafo deplase yapım işi için 90.000,00 TL tutarında fatura düzenlenmiş ve faturada tek kalem olarak trafo deplase yapım işi yazılmıştır. Muhasebeleştirilirken 253 Hesapta tek kalemde muhasebeleştirilmesi doğru mudur? Nasıl bir yol izlenmelidir...
 8. C

  İdare Payı Muhasebeleştirilmesi

  Değerli arkadaşlar 5686 sayılı yasa doğrultusunda mükellefimiz olan firmanın 2016 yılı hasılatının %1 inin idare payı olarak 2017 yılı haziran ayına kadar ödenmesi gerekmektedir. Ödenmesi gereken bu tutar 2016 yılı hesaplarına mı aktarılmalıdır? yoksa 2017 yılı giderlerinde mi gösterilmelidir...
 9. C

  Yıllık İzin

  Değerli arkadaşlar malumunuz üzere yıllık izin sürelerine hafta tatili ilavesi yapılmakta 14 gün izin hakkı olan işçiye 16 gün izin kullandırılmaktadır. işten ayrılma esnasında 14 gün izin hakkı olan işçiye 14 günlük ücret mi yoksa 16 günlük ücret mi ödenir. ilginize teşekkürler.
 10. C

  Yargılama Giderleri Kdv

  Değerli üstadlar firmamız lehine kazanılmış davada asıl alacak , işlenmiş faiz, yargılama giderleri olmak üzere 3 kalem tahsilat yapılmıştır asıl alacak ve işlenmiş faiz için karşı tarafa fatura kesilecek olup yargılama giderleri tahsilatı için de fatura kesilmesi gerekir mi? yargılama...
 11. C

  İnşaat İşi

  Yıllara sari olarak devam etmekte olan inşaat işi için Asgari Ücret Devlet Desteği kaydı nasıl yapılmalıdır. İnşaat işi yıllara sari olması nedeniyle 2016 yılında hasılat bildirilemeyecek olup , asgari ücret devlet desteğinin 602 hesapta izlenmesi sonucu hasılat ortaya çıkacaktır. bu konuda...
 12. C

  Şahıs İşletmesi

  Değerli arkadaşlar Bilanço usulü defter tutulmakta olan Şahıs işletmesi aktifine kayıt edilmek üzere 1 adet daire alınması düşünülmektedir. Bul alım esnasında ödenecek %18 kdv nin , indirimi mümkün müdür. Teşekkürler.
 13. C

  Şirket Aktifine Kayıtlı Aracın Satış Ya Da Bağışı

  Merhaba, Şirket aktifine kayıtlı 32.000,00 TL bedelli minibüs Belediyeye bağışlanmak ya da çok düşük bir bedelle satılmak istenmektedir. aracın birikmiş amortismanı 32.000,00 TL.dir. bağış yapılması durumunda araç alımında indirilen kdv nin 391 hesaplan kdv ye eklenmesi nedeniyle şirkete ek bir...
 14. C

  Kar Dağıtımı

  Anonim Şirket Olağanüstü Yedekler hesabına almış olduğu önceki yıllara ait Geçmiş Yıl Karlarını dağıtmak istemektedir. Bunun için nasıl bir yol izlenmelidir. Öncelikle Yönetim kurulu kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararı alınması daha sonra da Genel Kurul Kararı ile Kar dağıtımı...
 15. C

  Genel Kanuni Yedek Akçe Ve Kar Dağıtımı Hakkında

  Değerli arkadaşlar merhaba, Malumunuz üzere 6102 sayılı Kanun 519. maddesinde şirket yıllık karının %5 i ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılacağı ve ikinci fıkrada ise birinci fıkradaki sınıra ulaştıktan sonra C) bendinde Pay sahiplerine %5 oranında kar...
Üst