zirve

ggokhan.gokhan kullanıcısının son içeriği

 1. G

  Yurt Dışı Gelen Havale ve KDV Durumu.

  Merhaba Sevgili Forumdaşlar, Özet olarak; Türkiye Distribütörlüğü yapmakta olan firmaya bazı harcamaları karşılığında (promosyon vb.) belirli bir kısmı karşılanmak üzere yurt dışında mallarını sattığı firma tarafından yabancı para cinsinden para gönderilmekte. Bu para karşılığında fatura...
 2. G

  Fatura Üstünde Neler Yer Alacak

  Merhaba Forumdaşlar, Malumunuz üzere TTK 39.Maddesi 2.Bölümde aşağıdaki ibare yazmakta. "(2) Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Ayrıca, tacirin işletmesiyle ilgili olarak kullandığı her türlü kâğıt ve belgede, tacirin sicil...
 3. G

  Olmayan Giriş Çıkış

  Merhaba Arkadaşlar, Bir firmaya arkadaşımız iş başvurusunda bulunmuş. Baş vuru sırasında TC sini de yazmış. Arkadaşa evraklarını hazırla diye bildirmişler, arkadaş da ben firmanızla çalışmayacağım diye bilgide bulunmuş. Fakat firma, hiç bir evrak getirmeyen arkadaşı sigortalamış ve çıkış...
 4. G

  Askerlik dönüşü -kıdem ve yıllık izin hk.

  Merhaba Arkadaşlar, 2004 yılından beri sigortalı çalışmakta olan işçi 2007/11.ayında askere gitti ve 2008/06. ayında tekrar işe başladı. Askere giderken kıdem tazminatını aldı. Ama işe geri başlayacağı hakkında sözlü anlaşmaya varıldı. Bu askerden dönen personel 2011 yılında işten ayrılırsa...
 5. G

  Atık akü alış ve satış kaydı

  Merhabara Arkadaşlar, Toptan akü satıldığı zaman bildiğiniz üzere bu aküler karşılığında atık olarak nitelendirilen akü veya depozito bedeli alınması gerekmektedir. Atık aküler alındığı zaman ve bu aküler toplama merkezlerine satıldığı zaman olması gereken muhasebe kayıtları hakkında...
 6. G

  Yurt Dışı Promosyon İz Değerli Fatura

  Merhaba Arkadaşlar, Yurt dışından ithalat gelen mallarla birlikte promosyon da (bazen) gelmektedir. Bazen bu ürünleri tanıtan kitapçıklar şekilnde yada stand şeklinde olmaktadır. Bu ürünleri satış amacıyla değil tanıtım ve promosyon amacıyla yolladıklarından dolayı ürünleri iz bedelleri ile...
 7. G

  2008 Yılında Verilen Ba ve Bs Düzeltme Beyanı cezaları hk.

  Merhaba Sayın forumdaşlar, 2008 yılında bildiğiniz üzere VUK-38/2008-5/Form Ba ve Form Bs-6 sayılı sirkü ile Ba ve Bs formlarını 10/11/2008 tarihine kadar verilebileceği hükmü getirilmişti. Buna istinaden (2008/01-2008/10 arası Ba ve Bs) beyannameler zamanında verilmiş fakat beyannamede yer...
 8. G

  A.Ş.lerde Hamiline Yazılı Senetlerin Devir Kayıtları

  Merhaba Arkadaşlar, A.Ş.lerde bildiğiniz üzere nama yazılı hisse senetlerinin devri için devir sözleşmesi yapılıyor. Biri aldım diğeri Sattım diyor. Yönetim kurulu onaylıyor. Türk Ticaret Yasası'nın 416. maddesindeki "nama yazılı hisse senetleri, esas mukavelede aksine hüküm bulunmadıkça...
 9. G

  Binek Otomobil - Sigorta Giderleri

  Merhaba Arkadaşlar, Yeni alınan (sıfır bir binek otomobilin) sigorta giderlerinin (zorunlu trafik ve kasko) ilgili yıla tekabül eden kadar kısmının aracın maliyetine yansıtılması veya yansıtılmaması hakkında değerli görüşleriniz nelerdir.
 10. G

  Kira - Özel Maliyet - Transfer Fiyatlandırması

  Merhaba Sayın Formdaşlar, Birkaç karışık sorum olacak; Şöyle ki Şirket ortaklarından birinin (%49 Hisseye Sahip) kendine ait özel arsasının üstüne üç katlı ve çok amaçlı bir iş yeri yaptırdı ve kaba inşatı bitti. İşlerin bittiği zaman şirket merkezi ilgili adrese taşınacaktır. Şirket ortağı...
 11. G

  Özel Maliyet Amortismanı Hk.

  Merhaba Arkadaşlar, Şirket demirbaşlarını T.M.Cihazlarını, araçlarını azalan bakiyeler yöntemiyle amorti etmekte. Fakat işletmesine özel maliyet harcaması yapmakta. Bildiğiniz üzere kanunda açıkça belirtilmiş olmamasına rağmen özel maliyetlerde azalan bakiyeler yöntemi uygulanmamaktadır...
 12. G

  Tasfiye Sonunda 540 Kar Yedeklerinin Durumu

  Merhaba Arkadaşlar, Tasfiye sonunda Mizanda bulunan 540 Hs. Ortaklaramı dağıtılmalı, yoksa 679 hs.a mı atılmalı. Birde Ortaklara dağıtılırsa stopaj kesintisi yapılmalımı (Ortaklarca) Konuyla ilgili tecrübe ve bilgilerinizi rica eder iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla,
 13. G

  Arızalı Ürün için Fatura Kayıtları

  Merhaba Arkadaşlar, Arızalı olan ürünlerin tazmin bedelleri için fatura kesildiği takdirde bu kesilen faturanın muhasebe kayıtları nasıl olmalıdır. 320 xx 602 xx 391 xx şekli için yorumlarınız nedir?
Üst