halilcan-34 kullanıcısının son içeriği

 1. H

  Yeniden Değerlemenin Şirkete Nasıl Faydası Olur ?

  Mustafa Bey, Konu kapsamlı. Enflasyon muhasebesi kapsamında hesaplama metotları var. endeksler var. Oluşacak değer artışı fonda diğer bir ifadeyle özkaynaklarda durur. Sermayeye ilave edebilirsiniz? Sermaye olumlu farkları. Enflasyon düzenlemesinin veya düzeltmesinin vergisi olmayacak...
 2. H

  Kurumlar Beyanı Henüz Verilmeden Önceki Yıla Ait Fatura

  Sayın Acziyet, Zaten söz konusu faturayı takip eden yılın sonuna kadar kayıtlara alınıp KDV inidirim konusunun yapılmasında bir sakınca yok. Ancak matrahın KKEG gider olarak dikkate alınması söz konusu. Dolayısıyla ifade ettiğiniz durumun sorun teşkil edeceği kanaatindeyim. Kolay gelsin
 3. H

  Banka Maaş Promosyon Ödemesi

  Sn Mehmet Bey, Promosyonun doğrudan banka tarafından ödenecek olması dolayısıyla sizlerin bir şey yapmanıza gerek yok. Ücret sizin tarafınızdan ödenmediği için gelir veya giderle ilişkilendirmeniz de doğru değil. Dolayısıyla, siz sadece bankaya personel listesini onaylayarak ibraz edeceksiniz...
 4. H

  Asgari Ücret Vergi Yoksa AGİ ne olacak

  AGİ Asgari ücret üzerinde alanlar için hayat bulacak.
 5. H

  Avukat Kdv Tevkifat

  tebliğde ifade edilen sadece, "belirlenmiş alıcılara" verilen danışmanlık hizmetleri tevkifat kapsamında dahildir...
 6. H

  Seri Numara Atlama

  Değerli Meslektaşlar, Kanaatimce dönemsellik ilkesini atlamamak için seri numarası atlanarak geriye doğru fatura düzenlenebilir. tespiti halinde 2. derece özel usulsüzlük kesilir diğer türlü Ferhat Bey'in dediği gibi vergi ziyayı cezası söz konusu olacak. Yani Sn Ferhat bey'in dediğini yanlış...
 7. H

  Damga Vergisi

  maaş protokolleri, sözlşemleri damga vergisinden istisna... malumunuz 26 beyan ile ödeme aynı tarihe çekildi. kolay gelsin
 8. H

  Yeni Düzenlemeyle Dava ve İcra Takibine Değmeyecek Derecede Küçük Alacaklar

  Değerli Üstatlar, Neden KKEG? İdare 3.000 Kadar gider indirim imkanı vermiş olmuyor mu?
 9. H

  İndirimli Oran Uygulaması

  meslektaşlar merhaba, Malumunuz üzere indirimli KDv oran uygulaması 30.09.2021 sona erdi. Lakin Eylül dönemine ait bir hizmetin Ekim ayında faturası düzenlemesi halinde hangi oran uygulanacaktır? Benim kanaatim vergiyi doğran olay faturanın tanzim tarihidir. Ancak bazı özelgelerde ait olduğu...
 10. H

  Meclisteki Yeni Ekonomi Torba Hk

  Şüpheli alacak karşılığı için, makul, takibe değmeyecek alacak kapsamını netleştirmeleri iyi oldu. 3.000 Tl demişler....
 11. H

  Kdv Tevkifatı

  Belirlenmiş alıcı değilseniz söz konusu işlem için gerekmiyor. Diğer bir ifadeyle teknik bakım hizmetleri için KDV mükelleflerin tevkifat yapma yükümlükleri bulunmuyor son tebliğe göre....
 12. H

  Seri Numara Atlama

  Sanırım Kağıt faturadan söz ediyorsunuz? Bu durum d zaten fatura üstündeki seri no dikkate alınacaktır.
 13. H

  Eksik Fatura Kesilmesi

  Eksik fatura, hem düzenleyen hem de kabul eden açısından diğer bir ifadeyle vergi ziya-ı açısından müteselsilen sorumlusunuz. Dolayısıyla e- fatura veya e-arşiv faturadır muhtemelen süresi içerisinde itiraz etmeniz gerekir. Basiretli tacir gibi hareket etme sorumluluğunuz var. Kolay gelsin
 14. H

  Seri Numara Atlama

  Tespiti halinde 2. derece özel usulsüzlük cezası söz konusu. Ancak bundan dolayı ceza alanı ben duymadım şimdiye kadar... Dijital faturalarda, artık sistem buna imkan vermiyor gerçi. Ancak kağıt fatura için, durumunun vergi dairesine izahı tedbir açısından yararlı olacağı kanaatindeyim...
 15. H

  Geçmiş Yıl Mükerrer Fatura Ve Muhasebe Kaydı.

  Arkadaşlar, Mükerrer bir fatura düzenlenmiş ise karşı taraf tekrar iade keser olay kapanır. Mutabakat sağlanır... Ba/BS mutabıkında çıkmamış mı? Limit altında mı? Bence en uygunu firmanın kayıtlara almamış ise kayıtlara alarak iade düzenlemesidir. Düzeltme ile uğraşmayın derim.
Üst