resim

kbaybora kullanıcısının son içeriği

 1. K

  Yönetim Kurulu Üyesinin Karar Defterini Alıkoyması

  Merhabalar, 9 tane ortağı olan bir anonim şirketin yönetim kurulu 5 üyeden oluşmaktadır. Hem ortak hemde yönetim kurlu üyesi olan 2 kişi şirketten ayrılmaya karar verdiler. Ancak işin gerektirdiği bazı nedenlerden dolayı ayrılma işlemi 6-8 ay kadar sürecek. Bu arada ayrılmak isteyen üyelerden...
 2. K

  Şahıs İşletmelerinde Bina ve Arazinin Envantere Alınması

  Merhaba, Gayrı menkul işi ile iştigal edecek olan bir işletme kurmak istiyorum. Şahıs işletmesi olarak kurulacak olan bu firma Gelir Vergisi mükellefi olacak ve Bilanço Esasına göre defter tutacak. İşletme sahibine ait birden fazla gayrı menkul var. Emlakcılığın yanında bu gayrı menkulleri de...
 3. K

  Bağımsız denetimde Ymm' lere verilen muafiyet hk?

  Merhaba, TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilen TTK davdeğişiklik yapılması hakkında tasarı ile YMM lerin sınavsız olarak, KGK nun vereceği eğitime katilmalari yeterli sayilarak Bağız Denetçi olmaları kesinleşti. Gelir İdaresi Baskanligida bagimsiz denetim isinin sadece SMMM ve YMM lerin...
 4. K

  Hisse Devrinde Değer Artış Kazancı

  Merhaba, A şahsı bir a.ş. de %30 hisse sahibidir. Şirketin herbiri 1.000 tl olmak üzere 2000 adet paydan toplam 2.000.000.- TL sermayesi vardır. Şirket 1.000.000.- TL daha sermaye artırımına gitmiştir ve A ortağı rüçhan hakkını kullanarak 300 adet hisse almıştır. Ayrıca rüçhan hakkını...
 5. K

  Asgari İşçilik Oranları

  Merhaba, Asgari İşçilik Oranları neden %25 indirimli uygalanmaktadır?Asgari İşçilik Oranının hangi hallerde indirimli uygulanacağımevzuatın hangi maddesinde yer almaktadır? Yardımarınız için teşekkürler.
 6. K

  Bağkur Prim ödemesi

  Merhaba, Eski adı ile Bağkur yeni adı ile 5510 sayılı Kanuna göre 4/b kapsamındaki sigortalıların primlerinin ödeme zamanı hakkında yardımcı olabilirmisiniz? Haziran/2010 dönemine ait (Bağkur-4/b) prim Haziran ayı sonundamı yoksa Temmuz ayı sonundamı ödenmelidir?
 7. K

  Prim veya Komisyon Usulü Ücret

  Merhaba Arkadaşlar, İşçi ile sadece komisyon veya prim usulu ücret ile anlaşma yapılabilirmi?Daha doğrusu işçinin ücreti sadece prim veya komisyonolarak belirlenebilirmi? Kolay gelsin.
 8. K

  Kıdem Tazminat Tavanı

  Merhaba, Kıdem Tazminatı alacak olan bir işçi Kıdem Tazminatının tavanından (2008 yılı için bu tavan 2.173,18 YTL) daha yüksek bir tazminat hakediyorsa ödeme nasıl yapılacak? Bu tavan herkes için geçerlimi? Örneğin son brüt ücreti 4.000 YTL olan ve 11 yıllık hizmet süresi bulunan bir işçinin...
 9. K

  Kıdem Tazminatı

  Merhabalar, 1475 Sayılı Kanunun halen yürürlükte bulunan Kıdem Tazminatı balşıklı 14.maddesinin 5.bendinde "(25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı Kanunun 45 inci maddesiyle eklenen ve 8.9.1999 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli) 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının...
 10. K

  Serbest Bölgede Mükellefiyet

  Merhaba, Serbest Bölgelerde faaaliyet gösteren kurumlar KV Kanuna göre DAR MÜKELLEF midir yoksa TAM MÜKELLEF midir? Veya hangi durumlarda TAM veya DAR Mükellef statüsünde olurlar?
 11. K

  Müstahsil Makbuzu

  Merhaba, Müstahsil Makbuzunda , Bağkur kesintisi yapılmalımıdır? Hangi kanunun hangi maddesine göre yapılmaktadır ve % kaç olmalıdır? İyi çalışmalar.
 12. K

  Bağış ve Yardımlar

  Merhabalar, Bağış ve yardımların muhasebeleştirilmesinde kullanılacak muhsebe hesapları , kayıt şekli ve beyanname üzerinde yapılacak indirim için izlenecek usul nasıl olmalıdır?
 13. K

  K2 Belgesi

  Merhaba, Beyaz eşya ticareti ile uğraşan bir mükkellefin işyerine kayıtlı aracı için K2 belgesi alma zorunluluğu varmı.Araç trafiğe hususi olarak tescil edilmiştir.Ayrıca servis (bakım onarım) işi ile uğraşan bir ticarethanenin aktifine kayıtlı aracı için bu belgeyi alma zorunluluğu varmı?
 14. K

  Vergi Hukuku

  Merhaba, Sayın Arkadaşlarım ve Üstadlarım; Vergi Hukukunda TİPLEŞME ve TİPİKLİK kavramları hakkında bilgi verebilirseniz sevinirim.Yardımlarınız için şimdiden teşlekkür ederim.
 15. K

  KDV İstisnası

  Merhaba, 5378 sayılı kanunun 32.maddesi ile 3065 sayılı kanunun 17.maddesinin 4.fıkrasına bir s bendi eklendi.Bu bende göre "Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları." KDV den istisna oldu. Yukardaki...
Üst