merkür2 kullanıcısının son içeriği

 1. M

  120 Gün İçinde Prim Ödeyerek Sürekli Çalışmış Olma Şartı Sağlanmamaktadır

  6. ay içinde işten çıkış yapılır ise 7. ve 8. ay maaşlarını kesinlikle alır. (bu aylar içinde işe girmez ise)
 2. M

  Zübeyde Hanım Doğumevi

  Artık yok. Binası yerle bir edildi.
 3. M

  Hafta Tatili Hakedişi

  İşveren izin veriyorsa hafta tatili kesilemez, işçi mazeretsiz/habersiz/izinsiz işe gelmez ise kesilir.
 4. M

  Avukatlarda KDV Düştü

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211126-3.pdf
 5. M

  Smmm E Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi

  Kapattığı ayı kapsayacak şekilde istediğiniz zaman muhtasarı verebilirsiniz. İsterseniz örn; ocak ayında o yılın 4 döneminin beyanını da ayrı ayrı düzenleyip verebilirsiniz.(defter-beyan istisna) ancak tüm dönemlerin beyan dv peşin peşin ödemek zorunda kalabilirsiniz. Kısaca maliye süresi çok...
 6. M

  Asgari Geçim İndirimi (AGİ)

  AGİ üst limiti alıntıdaki yazdığınız kural gereği oluşmakta. Siz eş çalışmıyor olanını düşünmüşsüznüz, eş çalışıyor olsa idi 3 ve sonraki çocuklar için agi alınabilir.
 7. M

  Amortisman Ayırmadan Satılan Araç...

  8. ayda sattığınız araç için o tarihteki birikmiş amort. göre kar/zarar kaydını oluşturmuş olduğunuzdan artık amort. ayıramazsınız.
 8. M

  Boş Muhtasar Hakkında Yardım

  Kanun boş beyan ver mi diyor ki! Aynı kdv2 beyanı gibi beyan edilecek var ise beyan ver yoksa verme diyor. Ama siz kaşınır illa dv ödeyeceğim derseniz de maliye almam demez.
 9. M

  Boş Muhtasar Hakkında Yardım

  Kanunen muhtasarın boş beyanı yoktur. Açık açık bildirilecek bir şey var ise beyan ver yazan bir kanuna rağmen boş beyandan bahsetmek ...
 10. M

  Eksik Gün Hk.

  Çalışılmış sayılan hafta tatili dahil fiilen 26 gün çalışan birinin günü de 26 olur.
 11. M

  Karantinada Olan Kişi

  Çalışan rapor aldığında gün/kazanç bildirildiğinde sgk ses çıkarıyor mu çıkarmıyor. (çalışmamıştır işaretlemek şartı ile) Bu durumda da girişi yapılabilir.
 12. M

  Kurumlar vergisi açısından Altın alımı

  Eksik! Has altın olarak tabir edilen saf altında kdv istisna. Halk tabiri ile kısaca işçilik adı verilen altının içine katılan diğer madenler ve şekillendirme için oluşan işçilikte % 18 kdv vardır.
 13. M

  2021 Vergi Dilimi Hakkında

  (7103 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle eklenen fıkra; Yürürlük: 27.03.2018)Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net...
Üst