zirve

mistanbul kullanıcısının son içeriği

 1. M

  E-Ticaret Siteleri Muhasebe Kaydı Hk.

  Siz ne zaman isterseniz o zaman. Kontrol kolaylığı açısından alacak temliki satış işlemi ile birlikte, diğer virmanlar ay sonlarında yapılabilir.
 2. M

  Avukat Kdv Tevkifat

  hayır.
 3. M

  E-Ticaret Siteleri Muhasebe Kaydı Hk.

  1-Satış kaydı ____________/_______________ 120 e ticaret müşterileri 600 391 ________________ / _______________ 136 Trendyol 120 E Ticaret Müşterileri alacağın temliki _____________/________________ 2- Komisyon gideri faturası kesiyor bu...
 4. M

  Yeni Kurulan Sermaye Şirketlerinde Ödenmiş Sermayenin Nakit Olarak Karşılanan Kısmı

  Düşülemeyeceği kanaatindeyim. Kanun metninde "Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap dönemlerine devreder. " diye bir ifade var. Dolayısı ile hesaplanmayan değil de indirilemeyen kısım geçici vergide indirilebilir diye düşünüyorum.
 5. M

  İrsaliye Üzerine Araç Plakasını Yazma Mecburiyeti var mı ?

  VUK 230.maddeye göre sevk irsaliyesi üzerinde araç plakası zorunlu değildir. Ancak e-İrsaliye ile ilgili 487 nolu VUK tebliğinin 3.maddesinde "Başkanlık, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-İrsaliye belgesinde bulunmasını mükelleflere gerekli duyuruları...
 6. M

  Yeni Kurulan Sermaye Şirketlerinde Ödenmiş Sermayenin Nakit Olarak Karşılanan Kısmı

  Teorik olarak kurumlarda yapabilirsiniz buna engel bir hüküm yok diye biliyorum. Düzeltme verilmesi halinde, (geçici vergi ödemesi olduğunu varsayıyorum) matrah azaltıcı işlem olduğu için takdire sevk ve/veya inceleme konusu yapılabilecektir. En iyi ihtimalle idare izah isteyecektir. Kurumlarda...
 7. M

  Bölünme Hakkında

  Evet bölünebilir. TTK 159-179 maddeler ve KV 19-20. maddeler bölünme ile ilgili olan maddelerini inceleyebilirsiniz..
 8. M

  Bölünme Hakkında

  Hayır değil. Ancak; Üretim veya hizmet işletmelerinin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur. Kısmi bölünme sonucu hem bölünen işletmenin hem de bölünme sonucunda varlıkları devralan işletmenin...
 9. M

  Yeni Kurulan Sermaye Şirketlerinde Ödenmiş Sermayenin Nakit Olarak Karşılanan Kısmı

  Kanunda belirtilen diğer şartları da taşımak sureti ile evet yararlanabilirdiniz. KV tebliğinin ilgili maddesinde, "İndirim tutarının hesaplanmasında TCMB tarafından yararlanılan yıl için en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınacağından geçici vergi dönemlerinden sadece dördüncü...
 10. M

  Türkiye'den Yurtdışına Çalışma

  Faturanın İngiltere'deki firma adına (veya yurtdışındaki alıcı adına) düzenlenmesi ve açıklama kısmında hangi ülkeye hangi hizmetin verildiğinin belirtilmesi gerekmektedir. Yaptığı iş, niteliği itibarı ile ticari kazançtır. Bu nedenle gerçek kişi mükellefiyet tesis ettirilmesi halinde Gelir...
 11. M

  Türkiye'den Yurtdışına Çalışma

  Yurtdışındaki firma bu hizmetten nerede faydalanacak? KDV açısından hizmetin nereden verildiği değil, nereye verildiği belirleyici unsurdur. Dolayısı ile İngiltere'deki firma pazarlamacılık faaliyetinden Türkiye'de faydalanacak ise KDV hesaplanacak, Türkiye dışında faydalanılacak ise KDV...
 12. M

  A.Ş. Sermaye Artırımı

  Var. Bu durumda devam edebilmek için genel kurul kararı almanız gerekiyor. Bu kararda gecikmeniz halinde şirketi münfesih duruma düşürebilirsiniz. Sermaye artırımı yapamazsınız kısmı doğru ancak eksik bilgi. Eş zamanlı olarak sermaye azaltması ve sermaye artırımı yapmanız gerekir. Yani sermayeyi...
 13. M

  Çalışmadı Bildirim Web Servisi ????

  Neredeyse hepimiz aynı durumdayız. Benim anladığım, artık kullanılan muhasebe programları üzerinden sorgulama ve onaylama yapılabilecek. SGK çalışılmadığına dair bildirim uygulamasını paket programların erişebileceği daha doğrusu paket programın bir uygulaması gibi çalışabileceği hale getirmiş...
 14. M

  Hamiline Hisse Senedi Değer Artış Kazancı

  Sayın ksimkesyan, Açıklama ve yorumlarınız için teşekkür ederim. Ancak TTK 486.madde hamiline pay senedi bastırılıncaya kadar ilmuhaber çıkarılabilir diyerek, ilmuhaber çıkarılmasını hem 3 aylık geçici bir süreye hem de şirketin insiyatifine bırakmış durumda değil midir? Dolayısı ile ilmuhaber...
 15. M

  Bankaya Kesilen Tevkifatlı Faturanın İadesi

  Bankalar fatura düzenlemezler. VUK hükümlerine göre yaptıkları işlemler için dekont düzenlemek zorundadırlar. Dolayısı ile banka iade işlemi için dekont düzenlemelidir. Ancak dekont üzerinde, iade işlemi olduğu, işlemin hangi faturaya istinaden yapıldığı ve tevkifat sonrası kdv nin ayrıca...
Üst