mistanbul kullanıcısının son içeriği

 1. M

  Online Ders Sitesi Vergilendirme

  Bu kısmı yanlış anlamışım özür dilerim, düzeltiyorum. Zira komisyon gelirini elde eden taraf platform yöneticisi olduğu için bu gelir karşılığı, eğitim veren hocalara komisyon faturası düzenlemesi gerekecek.
 2. M

  Online Ders Sitesi Vergilendirme

  Ferhat hocam, sizin belirttiğiniz 2. yöntemde eğitim verenler hizmeti öğrenciye vereceği için sm makbuzunu öğrenci adına stopajsız düzenlemesi gerekmez mi? Ayrıca eğitim verenlerin platform yöneticisi emre beye düzenleyeceği sm makbuzunun içeriği serbest meslek faaliyeti değil komisyon olacağı...
 3. M

  Fevkalade Amortisman

  Amortisman bir zorunluluk değil yasal haktır. Diğer bir ifade ile ihtiyaridir. Amortisman mevzusu VUK 313-328 maddeler arasında yer almaktadır. Nitekim, VUK 320.maddede "Amortismanın her hangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman...
 4. M

  A.Ş. / Aktif Büyüklük

  AŞ lerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantıda bulunacak bakanlık temsilcileri hakkında yönetmeliğin, 30.maddesinde, "Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı." ve "Şirketin tescil tarihinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın esas sermayenin onda...
 5. M

  Nevi Değişikliği HK.

  Teşekkür ederim Ferhat bey.
 6. M

  Nevi Değişikliği HK.

  Ferhat üstadım verdiğiniz açıklayıcı bilgiler için teşekkürler. TTK 194.maddeye göre işletme esasına göre defter tutan bir ferdi işletme başka bir şirkete dönüşebilir. İşin bu kısmı tamam. Ancak benim sormak istediğim GV 81.maddeye göre bu dönüşüm vergili mi olacak vergisiz mi? Çünkü bu maddede...
 7. M

  Veterinerler İlaç Satışından Dolayı E-Fatura Uygulaması

  Benzer bir soruyu e-fatura forumda sormuşlar. Soruya, belirleyici kriterin SGK ile sözleşmenin olması gerektiği yönünde cevap verilmiş.
 8. M

  İşyerinden Kıdem Tazminatı Alıp Tekrar Çalışmaya Başlayanın Kıdem Tazminat Hakkı

  Bilgi için teşekkürler. Bu konuyu biraz daha araştırmam gerek anlaşılan.
 9. M

  Ödenmeyen Stopajda Agi (136 hesap) Mahsup Kaydı Yapılır mı ?

  Soruyu, muhtasar ile beyan edilen ancak ödenmeyen stopajdan (işçiden kesilen gelir vergisi) AGİ' nin mahsup edilip edilemeyeceği şeklinde anlayarak cevap veriyorum. 265 nolu GV tebliğinin 8.1.maddesinde "Muhtasar beyanname üzerinde asgari geçim indirimi tutarının mahsup edilebilmesi için, söz...
 10. M

  İşyerinden Kıdem Tazminatı Alıp Tekrar Çalışmaya Başlayanın Kıdem Tazminat Hakkı

  Üstad merhaba, Emeklilikte süreye bakılmaksızın ödenir derken, yukarıda bahsi geçen işçinin o işyerindeki hizmetlerinin birleştirilmesi gerektiği için mi süreye bakılmaz, yoksa bu genel bir durum mudur? Örneğin, işe başlama tarihinden 4 ay sonra emekli olmak için işten ayrılacak olan işçi...
 11. M

  Veterinerler İlaç Satışından Dolayı E-Fatura Uygulaması

  Üstad ben madde metninden, SGK ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucularını bir grup, sözleşme şartı olmadan medikal malzeme ticareti yapanları ayrı bir grup olarak anlıyorum. Çünkü, “SGK İLE SÖZLEŞME İMZALAYAN” ibaresineden sonra hiç bir noktalama işareti olmadığı için sadece “SAĞLIK...
 12. M

  Veterinerler İlaç Satışından Dolayı E-Fatura Uygulaması

  Tebliğde yapılan değişikliğe göre, "Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler." 01.07.2021 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Maddede ilaçların, insan, hayvan veya bitki...
 13. M

  Maaş Haczi Hakkında

  Bordroyu normal hesaplatacaksınız. Ancak kesintiyi bordroda ayrıca göstermeniz sizin için iyi olur. Böylece işçi ne kadar kesildiğini, işveren ise icra dairesine ne kadar ödeyeceğini bilir ve sizi sorumluluktan kurtarır. Kesintiye ilişkin yazıda muhtemelen ücretin 1/4 ü, diğer kazançların tamamı...
 14. M

  İşletme Defteri İsteğe Bağlı Bilançoya Geçiş

  Ticaret odalarına kayıt şartları, 5174 sayılı TOBB kanunun 9.maddesinde sayılmıştır. Maddede, "Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve 5 inci maddeye göre sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak...
 15. M

  Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Arsa Teslimi Özel Matrah Uygulanır mı?

  KDV kanunu 2.5 e göre trampa iki ayrı teslim hükmündedir. KDV tebliğinin 4.9. maddesinde de "3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan...
Üst