ramazank kullanıcısının son içeriği

  1. R

    Katma Değer Vergisi Beyannamesi Verilmesi

    Arkadaşlar, vergi dairesi e-beyandan aylık katma değer vergisi verilmesi yerine üç ayllık beyanname işaretlenip, kdv beyannamesini 3 aylık elektronik ortamda verilmesine zorlanması sebebi ile bu hatasını daha sonra fark ederek vergi dairesi özel usulsüzlük cezası kesmiştir. Bu konuda fikri olan...
Üst