suleyman057 kullanıcısının son içeriği

 1. S

  Beyannamelerin Verildiği Günün Tespiti Hk.

  Merhabalar, Gerek vergi dairesine, gerek belediyelere gerek ise diğer kamu kuruluşlarına gönderilen beyanname, itiraz v.b. basılı evrakları özel kargo yolu ile tebliğ tarihinden önce kargoya verilmesi durumunda ilgili kamu kuruluşu tebliğ tarihi olarak kargoya verilen günü mü baz almalı yoksa...
 2. S

  Yönetim Defterinin Kaybolması Hk.

  Merhabalar, Anonim şirketlerin tutmak zorunda oldukları yönetim kurulu karar defteri, pay defteri veya genel kurul ve müzakere defterinin kaybolması (mücbir sebep dışında) durumda ne gibi bir yol izlenmeli. Bu kayıptan dolayı herhangi bir ceza ile karşı karşıya kalınır mı? Bu konuda...
 3. S

  Keşide Edilen Çek Hakkında

  Arkadaşlar firma tarafından keşide edilen çekin daha sonra başka bir firma tarafından ilgili firmaya ciro edilmesine ilişkin aşağıda yapılmış olan muhasebe kayıdı doğrumudur? Başa firma vasıtası ile kendi kesmiş olduğu çekin yeniden kendi firmasına ciro edilmesi hukuki açıdan bir sorun teşkil...
 4. S

  Site Yönetimine Fatura Kesilmesi Hk.

  Arkadaşlar, Site yönetimine fatura kesebilirmiyiz. (KDV.li) Şayet kesebilir isek kesmiş olduğumuz faturayı ba/bs formunda nasıl beyan edeceğiz. Site yönetiminin vergi numarası bulunmamaktadır. Bu konuda yardımlarınızı rica ediyorum. Saygılarımla,
 5. S

  Reeskont Uygulaması

  Saygıdeğer üstadlar, Reeskont uygulaması sadece verilen çekler için uygulanabilir mi? Saygılarımla,
 6. S

  Fiyat Farkı Ft.Hk.

  Saygıdeğer Üstadlar, Tekel'den almış olduğumuz özel tekel ürünleri için tekel firmasına fiyat farkı faturası keseceğiz fakat firma bizden faturada ayrıyeten KDV yi belirtmemizi talep ediyor. Ne kadar firmaya siz kestiğimiz faturayı iç iskonto ile KDV sini yazarsınız dememize rağmen inatlarından...
 7. S

  Yevmiye Defteri Hk.

  Arkadaşlar, İncelemeden dolayı 2011 yılı 5 nci ayına kadar yevmiye defterimizi döktürdük. Defter dökümü sırasında arkadaşlar yanlışlıkla 6 ncı aya gireceği fişi 4 ncü aya girmiş biz bunu fark edinceye kadar yevmiye defteri dökülmüş oldu şimdi 4 ncü ayda hiç alakası olmayan ve yevmiye maddesi...
 8. S

  Devlet Memurundan Alınan Hizmet

  Arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığından yazılı talep ile personellerimiz meslekleri ile ilgili eğitime tabi tutulmuşlar ve bunun sonucunda da Milli Eğitim Onaylı Sertifikalar verilmiştir. Bu eğitim karşılığında, eğitimi veren öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığının tarafımıza bildirmiş olduğu...
 9. S

  Gider Pusulası Hk.

  Yurtdışında vergi mükellefi olmayan bir şahıstan Türkiye'de alınmış bir hizmet karşılığı ödenen tutar için gider pusulası düzenleyebilirmiyiz ve bu gider pusulasında hem stopaj hemde KDV olabilir mi? veya nasıl bir yol izlenmeli. Bu konuda yardımlarınızı rica ediyorum. Saygılarımla,
 10. S

  Fiş Numarası Hakkında

  Yıl içinde girilen tahsil-tediye-mahsup fişlerine ait programın vermiş olduğu fiş numarasını yevmiye ve defter-i kebir'de göstermek zorundamıyız. Defterlerde sadece yevmiye numarası yazması yeterli olur mu? Saygılarımla,
 11. S

  Sehven Fazla Ayrılan Amortismandan Dolayı Geçici Ve Kayıt Düzeltilmesi ?

  Arkadaşlar, Formül hatasından dolayı amortisman tutarı fazla alınmış olup kurum geçici beyannamesi verildi fakat resmi defterler yazılmadı bunun için düzeltme mi vermem gerekir yoksa 2011 yılına fazla ayrılan tutar kadar gelir mi yazmalıyım? Bu konuda yardımlarınızı rica ediyorum. Saygılarımla...
 12. S

  Elektrik - Gaz Satışı Yapan Firmalar Hk.

  Arkadaşlar, Elektrik satışı yapan bir firma faturayı keserken fatura içinde gerek belediye, gerek TRT, gerek ise elektrik kurumuna verilecek paylar bulunmaktadır. Bu durumda faturayı kestikten sonra muhasebe kayıtlarını ne şekilde yapmam gerekmektedir.? Hesaplanan KDV içinde diğer yerlere...
 13. S

  İcra Ödemeleri Hk.

  Arkadaşlar, İşletmenin önceden devir aldığı firmanın personelinin alacakları mevcut işletmenin ödemesi yönünde çıkan mahkeme kararı neticesinde icraya firma tarafından ödeme yapılmıştır. Bu durumda kendi personeli olmayan daha önce devir aldığı firmadan kaynaklanan borçlar nedeni ile icraya...
 14. S

  Müstahsil Makbuzu Hk.

  Arkadaşlar, Firmamız yemeklerde kullanılmak üzere köydeki çiftçilerden canlı hayvan alarak kesimini yapıp karşılığında köylülere ücretini resmi yollarla ödemektedir. Bu alınan etler için; 1- Tarafımızdan müstahsil makbuzu düzenlenmesi gerekmektemidir? 2- Firmamıza ait hiç müstahsil makbuzu...
 15. S

  Araç Kiralama Hk.

  Arkadaşlar, Bir firmamız nakliye ve petrol işi yapıyor fakat ana sözleşmesinde araç kiralama ibareside bulunmaktadır. Bu firma başka bir firmaya gerek binek gerek ise ticari araç kiralıyor bu durumda bunun kayıdını yapar iken benim hesap olarak 600 mü yoksa 649 mu kullanmam gerekir? Benim...
Üst