zirve

ydogan kullanıcısının son içeriği

 1. Y

  İş Kazasını Bölge Müdürlüğüne Bildirmeme Cezası Varmıdır?

  Madde 105 'e göre vardır yerine detay ve bendleri ile yazmanız önem arz etmektedir.
 2. Y

  Genelge-57 ile İş kazalarının bölge müdürlüğüne bildirimi kalkmış mı demektir?

  T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.05.00/X- 435- 10931162 08 TEMMUZ 2011 Konu : İş kazası ve meslek hastalığı vakalarının Çalışma Bölge Müdürlüklerine intikal ettirilmesi G E N E L G E 2011/ 57 Bilindiği üzere, işyerlerinde...
 3. Y

  01.07.2011 Vergiden İstisna Çocuk Yardımı

  DEVLET MEMURU ÇOCUK YARDIMI 2011 0-6 yaş grubu (72 ay dahil) ÇOCUK YARDIMI : 01.01.2011-30.06.2011 Aylık katsayı x Gösterge katsayı (0,061954 X 500 )= 30,98 TL 01.07.2011 -31.12.2011 Aylık katsayı x Gösterge katsayı (0,06446 X 500 )= 32.23 TL 6 yaş ustü 2011 ÇOCUK YARDIMI ...
 4. Y

  01.07.2011 Kıdem Tazminat Tavanı Yeni

  KIDEM TAZMİNATI TAVANI 06/07/2011 DÖNEMLER İTİBARİYLE KIDEM TAZMİNATI TAVANI UYGULAMA DÖNEMİ TUTARI 01.07.2011 ? 31.12.2011 Arası (*) 2.731,85 TL 01.01.2011 ? 30.06.2011 Arası 2.623,23 TL 01.07.2010 ? 31.12.2010 Arası 2.517,01 TL 01.01.2010 ? 30.06.2010 Arası 2.427,03 TL 01.07.2009 ...
 5. Y

  Mesleki Yeterlilik Belgesi Verebilecek Yetkili Kurumlar

  "Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 07.10.2006 tarih ve 26312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur. MYK? nın amacı; Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemini (UMYS) kurmak ve işletmektir. Ulusal Yeterlilik Sisteminin...
 6. Y

  4/a sigortalısı iken 01.10.2008 tarihinden önce emeklilik

  4/a sigortalısı iken 01.10.2008 tarihinden önce emekli olan ve aynı zamanda yönetim kurulu üyeliği devam eden bir genel müdürün emekli maaşından mı kesinti sgdp kesilmesi yoksa emekli olduktan sonra sgdp giriş bildirgesi verilerek %31-36,5 destek primimi ödenmesi gerekmektedir. Birde bu durum...
 7. Y

  Merhabalar

  İnsan Kaynakları Uzmanıyım Moderatör olarak aranıza katılmak istiyorum..:Selamlar
 8. Y

  İŞKUR Aylık İşgücü Çizelgesi Hakk.

  İnsan Kaynakları / Muhasebe / ilgili departmana iletilmek üzere; Sayın İşveren/İşveren Yetkilisi/İşveren Vekili, Yerel düzeyde istihdam ve işgücü hareketlerinin güncel ve güvenilir bir şekilde izlenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması ile istihdamı zorunlu olanların takibi...
 9. Y

  Kullandırılmayan İş Arama İzni Hangi Kesintilere Tabi?

  4857 Sayılı İş Kanunu Madde 27 - Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini...
 10. Y

  Kanun türüne 05510-Say-Kan-MYO %5 olarak eklemiştir.

  Sn. İlgililer, 5510 Sayılı Kanuna Göre Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortasının İşverenlerce Ödenecek % 11 Hissesinin 5 Puanlık Kısmı Hazinece Karşılanması ile ilgili SSK e-bildirgeyi güncellemiştir.Kanun türüne 05510-Say-Kan-MYO %5 olarak eklemiştir.
 11. Y

  Yönetim Kurulu Üyesi Aynı Zaamnda SGDP Ödenmekteydi...

  Yönetim Kurulu üyesi aynı zamada ücretli olarak çalışan gözükmektedir. SGDP primi ödenmekteydi 01 Ekim öncesi... şu an maaşından mı kesinti yapılacak %10... %15 ...SGDP ödeme zorunluluğumuz kalktımı? Teşekkürler
 12. Y

  5510 Sayılı Kanunda Yer Alan Yüzde 5? lik İşveren Primi Desteği.

  5510 sayılı Kanunda yer alan yüzde 5?lik işveren primi desteğiyle ilgili beklenen uygulama genelgesi çıktı fakat 5510 sayılı kanun türünün (Kanun türleri 5 karakterli) başına 1 mi? 0 sıfırmı gelcek hala açıklık gelmemiş.Paylaşımlarınızı bekliyorum...Gerçi kanun maddesi e-bildirge üzerinden hala...
 13. Y

  Yıllık İzinlerinden Kısa Vadeli Sigorta Kolu Priminin Kesilip Kesilemeyeceği?

  30.9.2008 gününe kadar uygulamada kalan 506 sayılı kanun ile halen geçerli olan 4857 sayılı İş Kanunu gereğince, yıllık ücretli izne ayrılan işçilere ödenen yıllık izin ücretlerinden iş kazası-meslek hastalığı primi kesilmezdi. 1 Ekim 2008 sabahı 506 sayılı kanun yerini 5510 sayılı kanuna...
Üst