yureklimu kullanıcısının son içeriği

 1. Y

  İşten ayrılış bildirgesi fazla mesai ödemeleri

  Merhaba Arkadaşlar, İşten ayrılış bildirgesi verilirken hak edilen ücret hanesine yazılan tutar içeriğinde fazla mesai ücretleri var mıdır? Fazla mesai ücretleri hakedilen ücret hanesine mi yazılır? Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.
 2. Y

  Bölge çalışma dosya numarası

  Merhaba Arkadaşlar, İşe giriş bildirgesinde bölge çalışma dosya numarası melek kodunun hatalı girişine ilişkin bir idari para cezası var mıdır? Düzeltme işlemi nasıl yapılır? Kolay gelsin.
 3. Y

  Üçlü vardiya sisteminde bayram mesai ödemesi

  Merhaba Arkadaşlar, 08:00--16:00, 16:00--24:00, 24:00--08:00 gibi üçlü vardiya sisteminde 22.09.2009 tarihini--23.09.2009 tarihine bağlıyan gecede 24:00--08:00 vardiyasında çalışan işçiye bayram mesaisi ödenir mi? Bu kanuda yargıtay kararıda var ise paylaşmanızı bekliyorum. Teşekkürler.
 4. Y

  Asgari Geçim İndirimi

  Merhaba Arkadaşlar, Ücretlilerde hesaplanan asgari geçim indirimi uygulamasında, çalışanlara verilen erzak yardımı ile oluşan gelir vergisi üzerinden asgari geçim indirimi hesaplaması yapılabilir mi? Teşekürler.
 5. Y

  İş Kazası Geçiren İşçinin İş Akdinin Feshi

  Merhaba Arkadaşlar, İş kazası sonucu fesih önellerinde belirtilen süreyi 6 hafta aşacak şekilde sağlık raporu almış olan işçiyi 4857/25-1.b. maddesine dayanarak iş akdini fesih edebilirmiyim. Teşekkürler. ???
 6. Y

  Eksik Gün Bildirim Formu

  Merhaba Arkadaşlar, Bir çalışanımız mayıs ayı içinde 10 gün rapor aldı. Eksik gün bildirim formuna eksik gün sayısı olarak 10 gün mü gireceğim yoksa 9 gün mü gireceğim? Yardımlarınıza ihtiyacım var.
 7. Y

  Kısa Çalışma Ödeneği

  Merhaba Arkadaşlar, Kısa çalışma ödeneği ile ilgili olarak çalışma süresini 1/3 oranında azaltıldığı takdirde, hafta tatili ücreti nasıl hesaplanır? Çünkü haftalık çalışma süresi 30 saat iniyor. Örneğin aylık çalışma süresi 30*4 hafta=120 saat/7,5= 16 gün/6 gün=2 hafta 4 gün ediyor. Buna...
 8. Y

  İstirahat Süresine İsabet Eden Resmi Tatiller

  Merhaba Arkadaşlar, İstirahat süresine isabet eden resmi tatil ücreti ödenir mi? Bu konuda yardımlarınız bekliyorum. Teşekkürler
 9. Y

  Stajer Öğrenci Ücreti

  Merhaba Arkadaşlar, Lise stajer öğrencisi haftanın 3 günü geliyor. Bu stajerin ücreti nasıl hesaplanır? Teşekkürler. Kolay gelsin.
 10. Y

  Aylık İşgücü Çizelgesi

  Merhaba Arkadaşlar, Aylık işgücü çizelgesini Türkiye İş Kurumu sitesinden veriyorum. Tekrar kurumu göndermem gerekiyor mu? Teşekkürler, Kolay gelsin :)
 11. Y

  İşten Ayrılma Bildirgesi

  Merhaba Arkadaşlar, İşten ayrılma bildirgesi çıkış nedeni kısmına belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi yazdım. Problem olur mu? Teşekürler. Yardımınıza ihtiyacım var.
 12. Y

  Kısa Çalışma Ödeneği

  Merhaba Arkadaşlar, Kısa çalışma ödeneğinde belirtilen 1/3 oranında çalışma süresini azaltma derken yaptığım hesaplama 30 saat olarak mı dikkate alacağım. Kısa çalışma ödeneğinine ilişkin işveren olarak başvuru süreci hakkında bilgilerinize ihtiyacaım var. Teşekkürler. Kolay gelsin. :)
 13. Y

  İşyerinde Verilen Yemek ve Kıdem Tazminatı

  Merhaba Arkadaşlar, İşyerinde çalışanlara verilen yemek kıdem taminatı hesaplamasında dikkate alınır mı? Teşekkürler, Kolay gelsin.
 14. Y

  Belirli Süreli İş Sözleşmesi

  Merhaba Arkadaşlar, Belir süreli iş sözleşmelerinin yasal bildirmleri nelerdir? İşe giriş bildirgesini internetten verdim. Bunun dışındaki bildirimler nelerdir? Yardımlarınızı bekliyorum.
 15. Y

  Taşeron Firmanın Kapanıp Çalışanlarının Asıl İşveren İşyerine Devri

  Merhaba Arkadaşlar, Taşerona ait çalışanların taşeron firmanın kapanması ile asıl işveren tarafından tüm hak ve alacakları ile işe alması mümkünmüdür. Görüş ve öenerilerinize ihtiyacım var. Teşekkürler.
Üst