05.04.2022 Tarihli Kanun Teklifi(1163 sayılı avukatlık kanunu staj maddesi ile ilgili)

Hava Kuvvetleri

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Ocak 2013
Mesajlar
230
Konum
ANTALYA
Merhaba

T.B.M.M.'ye 05.04.2022 tarih ve 2/4364 esas nu. ile 1163 sayılı avukatlık kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verilmiştir.

19/3/1969 tarihli ve 1163 sayılı Avukatlık Kanununun 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

''Avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel değildir.
Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcı mesleğinden olanlar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar,görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilir.Bu kişiler, staj süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız veya ücretsiz izinli sayılır ve bu dönemde yıllık izinlerini de kullanabilir.Talep halinde ilgili birimlerce ücretsiz izin verilir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir.''

Malum avukatlar sigortasız staj yapabilmekte daha sonra staj günlerini borçlanabilmektedir.

Kanun tekliflerini hukuk mezunları hazırladıkları için... (bağımsız ve tarafsız olmak üzere)

Türkiye'de meslek mensubu veya meslek mensubu adayı olmak bu kadar kolay olmamıştır.(şartlar itibariyle)
 
Üst