1 İşçi Dahi Maaş Banka Zorunlulugu

Üyelik
3 Eki 2012
Mesajlar
5
Konum
izmir
6098sayılı borçlar kanunu nun 407 maddesi işçi maaşları bankadan ödenecek diyor burada herhangi bir sayıdan bahsedilmemiş yani 1 işçi 2 işçi veya 10 işçi gibi
bu kanunun yururluge giriş tarihi 01.07.2012 bu durumda işçi sayısı 1 dahi olsa maaş ödemeleri 07/2012 den itibaren bankadan mı yapılacak

6098 sayılı borçlar kanunu nun 407 nci maddesine ilişkin görüş ve yorumlarınızı bekliyorum
saygılar
 
Üyelik
24 Mar 2008
Mesajlar
201
Konum
istanbul
sn. gökhanay, benim düşünceme göre kanunda işçi sayısı belirtilmediği için 1 işçi dahi olsa maaşları bankadan yatırmak gerek.fakat bu konuyla ilgili çıkarılması gereken yönetmeliği bekleyenler de mevcut.
 

bil_gin

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
953
Konum
İstanbul
[h=2]b. Ücretin korunması [/h]MADDE 407- Çalıştırılan işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde ödenenlerin özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi hususunda; tabi olduğu vergi mükellefiyeti türü, işletme büyüklüğü, çalıştırdığı işçi sayısı, işyerinin bulunduğu il ve benzeri unsurları dikkate alarak iş sahiplerini zorunlu tutmaya, banka hesabına yatırılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın, brüt ya da kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net miktar üzerinden olup olmayacağını belirlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı müştereken yetkilidir. Çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabî tutulan iş sahipleri, işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler. Her ödeme döneminde, işçiye hesap pusulası verilir. İşçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarının özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesine ilişkin diğer ûsul ve esaslar, anılan bakanlıklarca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
İşveren, işçiden olan alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemez. Ancak, işçinin kasten sebebiyet verdiği yargı kararıyla sabit bir zarardan doğan alacaklar, ücretin haczedilebilir kısmı kadar takas edilebilir.
Ücretin işveren lehine kullanılacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir.
Maddeyi tekrar okur musunuz?
saygılar;
bil_gin
 
Üyelik
11 Şub 2012
Mesajlar
44
Konum
Bursa
Değerli forumdaşlar,
Borçlar kanunumuz bu hususu üzeri açık geçmiştir, zira detayı ilgili bakanlık iç yönetmeliklerine bırakmayı tercih etmiştir. Çok tartışılan bir konu olmakla birlikte net bilgiyi sizlere sunmak istedim, uygulamada hata yapılmaması amacıyla;
18 Kasım 2008 tarih ve 27058 Sayılı Resmi Gazete’de (ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK) aşağıdaki ibareye yer verilmiştir:

İş Kanununa tabi olarak çalışan işçiye yapılan ödemeler
MADDE 10 – (1) İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.
Zorunluluk hâli
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında banka aracılığıyla ödeme yapması gereken işverenler, işveren vekilleri veya üçüncü kişiler, işyerlerinin bulunduğu mahalde banka şubesi bulunmaması ya da çalışanlara banka aracılığıyla ödeme yapılmasına imkân bulunmaması hâlinde ödemeler, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü şubeleri aracılığıyla yapılır.
-------------

Genellikle benim karşılaştığım bir çok işveren/işveren vekili dahi niçin 10 kişi? Sorusuna cevap bile verememektedir. Hatta ve hatta kendi fikirlerince uygulamalar ortaya çıkartmaya teşebbüs edip, hukuki davalarda aleyhlerinde kararlar aldırabilmektedir. Ancak konunun netlik kazanması önemlidir...
 
Son düzenleme:
Üst