resim

1.sınıf Mükellef Hk.

Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
354
mükellefler bir dönem içerisinde yani 2005 yılında 1.sınıf hadlerini geçmiş ise diğer yılda 1.sınıf olarak (bilançoya tabi) olarak defter tasdik yaptıracaklar. Yalnız bunun iki dönem üst üste olması diye bir yazı okumuştum fakat şu anda bulamıyorum. Bu konu hakkın da bilgi verirmisiniz? Yani bir dönemde ihtaiyari olarak 1.sınıfa haddine ulaşsada geçmeyebilir diye.
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
367
Merhaba,

Geçenlerde VUK Genel Tebliğlerini tararken dikkatimi çekmişti....

VUK.Genel Tebliğ.167 yi incelemenizi öneririm.....

İyi çalışmalar dileklerimle,
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
142
SINIF DEĞİŞTİRME

Madde 180- b) (II)'inciden (I)'inciye geçiş: İş hacmi bakımından II. sınıfa dahil tüccarların durumları aşağıda yazılı şartlara uyduğu takdirde bunlar bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlıyarak I. sınıfa geçerler(*).
1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177. maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa, veya;

2. Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi 177. maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse

yukarıdaki maddenin 2.bendine göre aşağıdaki örneği inceleyiniz.

(örnek yaklaşım dergisinden alıntı:)

Mükellef (A) mobilya imalatı ve alım satımı ile uğraşan ve 2003 yılında işletme hesabı esasına göre defter tutan gerçek usulde gelir vergisi mükellefidir. 2002 yılı toplam alışları tutarı 76.700.000.000 TL ve satışları tutarı 84.000.000.000 TL’dir . Mükellefin 2003 yılı sonunda alışları toplamı 90.000.000.000 TL, satışları toplamı ise 110.000.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu durumda mükellef 2002 ve 2003 yıllarında arka arkaya iki yılın alışları toplamı 213 sayılı VUK’un 177. maddesinin 1. bendindeki alış tutarına ilişkin hadleri % 20’ye kadar (2002’de % 18, 2003’te % 12,5) aştığı için 2004 hesap dönemi başından itibaren bilanço esasında defter tutmaya başlayacaktır.


2002 yılı alış tutarı 65.000.000.000 *1.18 :76.700.000.000
2003 yılı alış tutarı 80.000.000.000* 1.125:90.000.000.00


not:2006 yılında tutulacak defterler bakımından VUK’un sınıf değişikliğine ilişkin hükümlerinin uygulanmasında 2005 yılı iş hacimleriyle VUK’un 177. maddesinde yer alan ve VUK’un mükerrer 414. maddesinin konu ile ilgili hükümleri gereğince yeniden belirlenen hadleri kıyaslayacaklardır .

celal elibüyük
smmm-ist
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
179
Ynt: 1.sınıf Mükellef Hk.

merhaba,
kafeterya işleten mükellefimin satışları 81000 TL dir.bu kafeterya börek çörek gibi imalatta yapmakta ve bu ürünlerini müşterilerine satmakta.
hizmetmi, alım satımmı, imalatmı karar veremedim. bu işletmeyi nasıl değerlendirelim.
 
Üst