zirve

100 Bin Lira Amme Borcu Olan Yurtdışına Çıkamaz

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Metin Taş-Sezgin Özcan [email protected]@aksam.com.tr

Bilindiği üzere vergi, resim, harç, gümrük vergisi gibi amme borçları ile bunlara ait zam ve cezaların, ödeme emrinin tebliğ tarihini takip eden yedi gün içerisinde ödenmemesi ya da bu alacaklar nedeniyle haklarında ihtiyati haciz kararı alınan amme borçlusunun yurtdışına çıkışı, alacaklı tahsil dairesinin talebi halinde ilgili makamlarca engelleniyor.
Tutarı 100 bin TL ve üzerinde olan teminat altına alınmamış amme alacağı için uygulanan bu yaptırım, amme borçlusuyla birlikte amme alacağının ödenmesinden sorumlu olan kanuni temsilci veya şirket ortağı hakkında da uygulanıyor.
...
Tamamı
 

Benzer konular

Üst