zirve

117 Nolu Kdv Tebliği Ve Geçmiş

Üyelik
14 Nis 2011
Mesajlar
161
Konum
izmir
117 nolu kdv tebliği ile 5018 kapsamındaki kamu kurumlarının bütün hizmet alımlarına 5/10 oranında tevkifat zorunluluğu getirildi.ancak bütün hastaneler bütün hizmet alımları için 2008 den bu yana tevkifat yapıyormuş ben yasal dayanak bulamadım konu ile ilgili bilgisi olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum
 
Son düzenleme:
Üyelik
14 Nis 2011
Mesajlar
161
Konum
izmir
geçmiş tebliğlerin hepsini okudum ancak 117 den önce sadece belirlenen hizmet kollarına tevkifat yapılacağı diğerlerine yapılmayacağı sonucuna ulaştım ancak 2008 den beri Türkiye çapında böyle bir uygulama olduğuna göre ben mi gözden kaçırıyorum diye düşünüyorum
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
ancak bütün hastaneler bütün hizmet alımları için 2008 den bu yana tevkifat yapıyormuş ben yasal dayanak bulamadım konu ile ilgili bilgisi olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum

97 seri no lu KDV GT

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica]2. İŞGÜCÜ HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI
96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.1) bölümünde düzenlenen işgücü hizmetlerinde tevkifat uygulamasının kapsamı konusunda aşağıdaki açıklamalara gerek duyulmuştur.
2.1. Tevkifat Uygulayacak Kuruluşlar
İşgücü hizmeti alımlarında tevkifat uygulayacak kuruluşlar kapsamına bu Tebliğin yayımını izleyen 5. günde başlamak üzere, KDV mükelleflerinin yanı sıra, KDV mükellefi olmasalar dahi 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelerin de dâhil edilmesi uygun görülmüştür.
Buna göre, gerçek usulde vergilendirilen KDV mükellefleri ile KDV mükellefi olmasalar dahi 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelerin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücü temin hizmeti alımlarında %90 oranında tevkifat uygulanacaktır.

91 seri no lu KDV GT

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica]2- Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Kuruluşlar
Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, aşağıda sayılan kurum ve kuruluşların yine aşağıda belirtilecek işlemlere ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutmaları uygun görülmüştür.

-Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
-Döner sermayeli kuruluşlar,
-Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
-Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),
-Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
-Bankalar ve özel finans kurumları,
-Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
-Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar
-Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen hizmetlerde katma değer vergisi tevkifatı yapmakla zorunludur.
3- Tevkifat Uygulanacak İşlemler
Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların;

- Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,
- Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,
- Özel güvenlik hizmetleri,
- Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,
- Her türlü yemek servisi,
- Danışmanlık ve denetim hizmetleri,
alımlarına ait bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin aşağıda belirtilen oranlara göre belirlenecek kısmı bu kurum ve kuruluşlarca sorumlu sıfatıyla beyan edilmek ve ödenmek üzere tevkifata tabi tutulacaktır.
Tevkifat kapsamına giren bu işlemlerin tamamı "hizmet" mahiyetindedir. Katma Değer Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde tanımı verilen "teslim" mahiyetindeki işlemler bu bölümde düzenlenen tevkifat uygulaması kapsamına girmemektedir.
Bu nedenle yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların, tevkifat kapsamına giren hizmetlerde kullanılacak olanlar da dahil olmak üzere piyasadan yapacakları her türlü mal alımında tevkifat uygulanmayacaktır.
Ancak kapsama giren hizmetleri ifa edenlerin bu amaçla kullandıkları mal, madde ve malzemelere ait tutarlar hizmet bedelinden düşülmeyecek, tevkifat, kullanılan malzemelere ait tutarlar da dahil olmak üzere toplam hizmet bedeli üzerinden hesaplanacaktır.

[/FONT]

İyi Günler.


[/FONT]
 
Üyelik
14 Nis 2011
Mesajlar
161
Konum
izmir
tesekkür ederim sayın demiral, işgücü değil maalesef örneğin hastanenin başka bir özel hastaneye görüntüleme hizmeti yaptırması
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Sayın ZARAR,

Sorunuz kapalı olduğu için biraz açarmısınız sorunuzu.
Hastahanelerin özelliklerini belirtirmisiniz özel hastahanemi her ikiside yoksa üniversite hastahanesimi vb.?
Görüntüleme hizmetini ne şekilde uyguluyorlar sadece cihazımı gönderiyorlar yoksa cihaz ile birlikte uzman yada pratisyen hekimde gönderiliyormu vb.?

İyi Günler.
 
Üyelik
14 Nis 2011
Mesajlar
161
Konum
izmir
devlet hastanesi kendi bünyesinde yapamadığı örneğin ultrason çekimini özel hastaneye yaptırıyor devlet hastanesine sadece sonuç geliyor yani özel hastanenin personeli ve cihazı kullanılıyor bende tam kavrayabilmiş değilim konuyu açıkçası ama anladığım kadarıyla böyle
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Sayın ZARAR,

Şimdi anladım.
Devlet hastanesi tebliğ'de belirtilen alıcılardan özel hastahaneden almış olduğu hizmet dolayısı ile tevkifatlı yani yapılan uygulama tamamı ile doğru.

Artık 117 no lu KDV GT dikkate almanız gerekir.


İyi Günler.
 

Benzer konular

Üst