turkcell

2 Mayıs Cumartesi Günü Tatil mi?

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Resul KURT [email protected]

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da değişiklikler yapan "5892 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 22/4/2009 tarihinde TBMM'de kabul edildi ve 27 Nisan 2009 Tarih ve 27212 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

1 Mayıs'ta barış olsun

Her yıl, toplumun büyük bir kesiminde 1 Mayıs günü endişe ile bekleniyor. Bugün 1 Mayıs, yeni adıyla Emek ve Dayanışma Günü. Ama aynı zamanda huzur günü olmalı. Temennimiz sendikaların itidalli davranması ve herhangi bir sıkıntı yaşanmadan Emek ve Dayanışma Günü'nün bir bayram havasında kutlanması.

Cumartesi günü de tatil olacak mı?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 2'nci maddesinin birinci fıkrasına, bu fıkrada geçen "yılbaşı günü" ibarelerinden sonra gelmek üzere "ve 1 Mayıs günü" ibaresi eklenerek birinci fıkranın (C) bendi "C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir" ibaresi eklenmek suretiyle değiştirilmiştir.

5892 sayılı kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte artık bundan böyle 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü de resmi tatiller arasına alınmıştır.

Yine 5892 sayılı kanunla eklenen geçici 1. madde ile; "1 Mayıs 2009 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması kararlaştırılan iş ve işlemler yürütülür. Kamu kurum ve kuruluşları bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır" hükmü de getirilmiştir.

1 Mayıs 2009 tarihi cuma gününe denk gelmektedir. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunu'nun 2/D maddesinde; "Bu kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip cumartesi gününün tamamı tatil yapılır..." hükmü yer almaktadır.

Ancak Yargıtay'ın kararlarında (T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 2003/17269, K. 2003/16543, T. 9.10.2003; T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 2003/17723, K. 2003/17653, T. 23.10.2003) bu hususla ilgili olarak; "Davacı genel tatil günü olan cuma gününden sonraki cumartesi gününün de genel tatil günü olarak değerlendirilmesini talep etmektedir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunu'nun 2/D maddesinde; "Bu kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip cumartesi gününün tamamı tatil yapılır..." hükmü yer almaktadır.

Kanunun bu maddesinin düzenleniş amacı, kanunun yayınlandığı tarihte cumartesi günleri saat 13'e kadar çalışma yapılmasıdır. Yasa belirtilen maddesiyle bu süreyi de tatil gününün kapsamı içine almış olup, cumartesi gününün genel tatil günü olarak kabulü mümkün değildir. Bugünün de normal cumartesi günü olarak değerlendirilmesi gerekir.

Ayrıca yukarıda belirtilen yasa da genel tatil günlerinin kaç gün olduğu da belirtilmiştir. İlgili toplu iş sözleşmesinde cumartesi günleri çalışma yapılması halinde ödenecek ücrette açıkça belirtilmiştir. Yine 1475 sayılı İş Kanunu'nun 38. maddesinde de cumartesi günü ücreti düzenlendiği gibi aynı yasanın 42. maddesinde de genel tatil günü ücretinin hangi günler için ödeneceği belirtilmektedir. Bütün bu yasal düzenlemeler karşısında son günü cumaya gelen genel tatil gününü takip eden cumartesi gününün de genel tatil günü olarak kabul edilmesi mümkün olamayacağından, usul ve yasaya aykırı olarak verilmiş olan mahkeme kararının bozulması gerekmiştir" hükmü verilmektedir.

Dolayısıyla her ne kadar yasa hükmünde "Ulusal Bayram ve genel tatil günleri cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip cumartesi gününün tamamı tatil yapılır" hükmü bulunmakta ise de, Yargıtay kararlarına göre; son günü cumaya gelen tatil gününü takip eden cumartesi gününün de genel tatil günü olarak kabul edilmesi mümkün olamayacaktır.

İşçi ve işveren arasında bu konuyla ilgili olarak yaşanan sorunlar da göz önünde bulundurulduğunda mutlak surette 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan "Ulusal Bayram ve genel tatil günleri cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip cumartesi gününün tamamı tatil yapılır" hükmünde değişiklik yapılmalıdır.
 

Benzer konular

Üst