zirve

2 Sınıf Tüccarların Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gön.Zorunluluğu..

MEMET ORHAN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
26 Haz 2006
Mesajlar
488
Konum
GAZİANTEP
Bütün Formdaş arkadaşlara iyi çalışmalar diliyorum
İşletme Hesabı Esesana göre Defter tutan bir mükellefin 2006 Yılı G.Vergisi Beyannamelerini E.Ortkamda Gönderme Mecburiyetinde Olup olmadğının değerlendirimesini 367 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ kapsamında değerlendirmesini yaparken hangi kıstasları ele almak gerekir?
Tebliğe göre Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükelleflerinden; 31/12/2006 tarihi itibariyle aktif toplamı 50.000 Yeni Türk Lirasını veya 2006 takvim yılına ait ciroları toplamı 100.000 Yeni Türk Lirasını aşanlar (adi ortaklıklarda belirtilen bu hadler her bir ortak bakımından ayrı ayrı dikkate alınacaktır.) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini İnternet ortamında vermeleri bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor.
Burdaki aktif toplamı ibaresi sadece Blanço esasına göre Defter Tutan Tüccarları kapsaması gerektiğini düşünoyorum .Hal böyle olunca 2 Sınıf Tüccarların ve Serbest Meslek Erbabı Mükelleflerinin G.Vergisi Beyannamelerini internet ortamında gönderme zorunlulukları olup olmadığı hususunu kretirlere ne olacaktır.??
Bu konuda bilgi sahibi arkadaşların yorumlarını bekliyor
Saygılar sunuyorum....
 
Üyelik
2 Nis 2007
Mesajlar
95
Ynt: 2 Sınıf Tüccarların Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gön.Zorunluluğu..

2006 cirosu 100.000 geçmez ise e beyandan bildirmeniz zorunlu olmaz.
 
T

Türk_bey

Ziyaretçi
Ynt: 2 Sınıf Tüccarların Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gön.Zorunluluğu..

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(Sıra No: 346)

2. Beyannameleri Elektronik Ortamda Göndermek Zorunda Olanlar:

31/12/2004 tarihi itibariyle aktif toplamı 200 milyar Türk Lirasını (200.000 YTL) veya 2004 hesap dönemine ait ciroları toplamı 400 milyar Türk Lirasını (400.000 YTL) aşan ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Geçici Vergi Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

Aktif toplamı ibaresi, Vergi Usul Kanununun 175 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca tespit edilen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmiş ve enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş bilançonun aktifinde yer alan işletme varlıklarından oluşan net aktifi; ciro toplamları ibaresi, aynı mevzuata uygun olarak düzenlenmiş gelir tablosunda yer alan, satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen tutarlardan oluşan gayri safi hasılatı ifade etmektedir.

Tebliğ halen yürürlüktedir. İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar bu uygulamadan muaf tutulmuşlardır.
 

MEMET ORHAN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
26 Haz 2006
Mesajlar
488
Konum
GAZİANTEP
Ynt: 2 Sınıf Tüccarların Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gön.Zorunluluğu..

Sayın Türk Bey Haklısınız Ancak;
Şu an elimde bir ihbarname var ve bu ihbarname 02.04.2007 tarihinde Kanuni süresinden sonra pişmanlık talepli olmadan internet ortamında veren İşletme hesabı esasına göre defter tutan bir mükelefe ait. ve Mükerer 355/1 göre kendisine Özel Usulsüzlük Cezası kesilmiş. İhbarname de İnternet ortamında düzenlenmiştir.
 
T

Türk_bey

Ziyaretçi
Ynt: 2 Sınıf Tüccarların Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gön.Zorunluluğu..

MEMET ORHAN ' Alıntı:
Sayın Türk Bey Haklısınız Ancak;
Şu an elimde bir ihbarname var ve bu ihbarname 02.04.2007 tarihinde Kanuni süresinden sonra pişmanlık talepli olmadan internet ortamında veren İşletme hesabı esasına göre defter tutan bir mükelefe ait. ve Mükerer 355/1 göre kendisine Özel Usulsüzlük Cezası kesilmiş. İhbarname de İnternet ortamında düzenlenmiştir.

Beyanname gönderim sırasında hata yapılmış sanırım seçenekler içinden "Mük.355" değil, "Mad..352" seçeneği işaretlenmelidir.
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: 2 Sınıf Tüccarların Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gön.Zorunluluğu..

MEMET ORHAN ' Alıntı:
... 02.04.2007 tarihinde Kanuni süresinden sonra pişmanlık talepli olmadan internet ortamında veren İşletme hesabı esasına göre defter tutan bir mükelefe ait. ve Mükerer 355/1 göre kendisine Özel Usulsüzlük Cezası kesilmiş. İhbarname de İnternet ortamında düzenlenmiştir.
performans bildirimleri yıllık gv beyanının içine alınmıştı. bu bildirim için olabilir mi?
 
T

Türk_bey

Ziyaretçi
Ynt: 2 Sınıf Tüccarların Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gön.Zorunluluğu..

Maliye Bakanlığı VUK' nun 16 nolu sirküleri ile Performans Derecelendirme bildirimlrinin Yıllık Gelir ve Kurumlar vergisi beyannamesinin bir parçaı haline getirildiği ve ayrıca bu bildirimin verilmesine gerek olmadığını duyurmuştur. Cezanın gerekçesinin bu bildirim olması mümkün değilidr.
 
Üyelik
2 Nis 2007
Mesajlar
95
Ynt: 2 Sınıf Tüccarların Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gön.Zorunluluğu..

II. sınıf tüccarlarda ciro 100.000 limiti aşarsa e beyan kapsamına girer..

Baglı oldugumuz vd. uygulaması bu şekilde
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: 2 Sınıf Tüccarların Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gön.Zorunluluğu..

işletme defterinde bilanço ve gelir tablosu olmadığı için e-beyan zorunluluğu yoktur.
 
Üst