20 Seri Nu.lı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı(28.04.2022)

Hava Kuvvetleri

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Ocak 2013
Mesajlar
172
Konum
ANTALYA
Herkese merhaba

Gib tarafından 1 Seri Nu.lı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde değişiklik yapan tebliğ taslağı kamuoyuna sunulmuştur.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32 inci maddesinin yedinci fıkrasında ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanacağı; sekizinci fıkrasında sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanacağı, bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için yedinci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmayacağı; dokuzuncu fıkrasında ise, yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli oranlar, bu madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bilgilerinize sunarım.
 

Ekli dosyalar

  • TASLAK.pdf
    744.3 KB · Görüntüleme: 6
Üst